Flyrejser og flybilletter

Flybagage

Flyselskabet er erstatningsansvarlig, hvis din bagage bliver forsinket eller skadet under flyrejsen. Det højeste beløb, du kan få, er ca. 10.000 kr. per person.

Beløbets størrelse afhænger af en konkret vurdering. Det er en forudsætning for at få udbetalt erstatning, at du har klaget i lufthavnen ved ankomsten. 

Er din bagage forsinket, mistet eller beskadiget under flyrejsen, skal du kontakte flyselskabet eller flyselskabets handling Agent i lufthavnen. Du skal udfylde en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Husk at gemme PIR-rapporten. Den skal bruges som dokumentation for, at du har anmeldt problemet i rette tid. 

Den erstatning, du kan kræve, hvis bagagen er forsinket, mistet eller beskadiget er højst 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Det svarer til ca. 10.000 kr. Beløbets størrelse afhænger dog af en konkret vurdering.

Kan du og flyselskabet ikke finde en løsning, kan du kontakte Forbruger Europa

Du skal være opmærksom på, at fristen for at kræve erstatning for bagage er meget kort.

  • Er bagagen forsinket – men dukker den op – skal du kræve erstatning senest 21 dage, efter du modtog den forsinkede bagage.
  • Er bagagen ikke dukket op efter 21 dage, eller meddeler flyselskabet, at bagagen er forsvundet, skal du straks kræve erstatning.
  • Er bagagen beskadiget, skal du kræve erstatning senest syv dage efter, at du modtog bagagen.

Læs mere om erstatningsansvar og bagage på flypassager.dk, som Trafikstyrelsen står bag

Når din bagage er forsinket, kan det være nødvendigt at købe lidt tøj og toiletartikler. Specielt hvis bagagen er forsinket på udrejsen. Du skal være varsom med at købe for meget og for dyrt ind. Du risikerer selv at skulle betale, hvis erstatningssummen ikke dækker dine indkøb.

Går din nye kuffert i stykker under flyrejsen, har flyselskabet eller dit forsikringsselskab pligt til at betale erstatning.

Er der en mangel ved kufferten, kan du være dækket af købelovens to års reklamationsret. Klag til sælgeren inden for rimelig tid. Vil sælgeren ikke hjælpe dig, kan du gå videre med din klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Bliver din bagage beskidt under flyrejsen, eller får den synlige pletter, kan du ikke klage til butikken, der har solgt dig varen. Hvis du ønsker at klage til sælger, skal du kunne bevise, at varen fx har materiale- eller fabrikationsfejl, eller at materialet, som kufferten eller tasken er lavet af, er uegnet til rejsebrug.

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om, hvordan du klager til Mæglingsteamet for Forbrugerklager

Forsikring af rejsegods

Mange familier har i forvejen en familieforsikring, hvor der er en rejsegodsdækning. Forsikringen vil typisk dække på samme måde, som hvis skaden var sket i Danmark.

Forsikringen dækker typisk indskrevet flybagage, der forsvinder eller bliver beskadiget under transporten. En forudsætning for dækning på din egen forsikring kan være, at du indsender en kvittering, der viser, at skaden er anmeldt rettidigt til flyselskabet. Kvitteringen kaldes også en PIR-rapport. (Property Irregularity Report).

Vær opmærksom på, at skader, som skyldes dårlig emballage eller almindelig ramponering af kufferter og tasker, ikke er dækket.

Forsikringen dækker fx indbrudstyveri fra dit hotelværelse/lejlighed. Er der ikke synlige tegn på indbrud, er penge og smykker ikke dækket. Husk derfor at lukke vinduer.

Al tyveri skal så vidt muligt anmeldes til det lokale politi, før du rejser hjem. Husk en kvittering.

Tjek også, om du har en rejseforsikring via dit betalingskort, fx MasterCard. Du kan læse mere om det på bankens hjemmeside. Ofte er det ikke en betingelse, at du har købt rejsen med netop dét kort.

Klager over flybagage

Hvis du vil klage over din flybaggage, skal du først kontakte flyselskabet. Hvis I ikke kan blive enige om en løsning, kan du kontakte Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Vil du klage over en mangel ved fx din kuffert, er det ligeledes Mæglingsteamet for Forbrugerklager, som kan hjælpe dig.

Læs mere om forbrugerklagesystemet

Sidst opdateret 07.10.2022