Klage

Sådan klager du over køb i udlandet

Her kan du læse om dine klagemuligheder, hvis du på en rejse eller i en udenlandsk netbutik har købt en vare, som senere viser sig at have en fejl.

Klager over køb i andre EU-lande

Har du på en rejse eller på en udenlandsk hjemmeside købt varer af en sælger, der ikke har forretning eller kontor i Danmark, kan du i visse EU-lande få behandlet en klage ved et klagenævn i sælgerens hjemland. Klagemulighederne i de enkelte lande er meget forskellige, og ikke alle lande har klagenævn på alle områderne.

Det samme gælder, hvis du har fået udført en tjenesteydelse af en udenlandsk erhvervsdrivende, fx i forbindelse med en rejse.

Du kan få hjælp eller oprette en klage hos det danske Forbruger Europa-kontor, som er Europa-Kommissionens klage- og rådgivningscenter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forbruger Europa-netværket samarbejder på tværs af grænserne for at hjælpe forbrugere med problemer i forbindelse med køb over grænserne i EU. De kan også undersøge, om der kan henvises til en klageinstans i udlandet.

Kontakt Forbruger Europa på chat eller tlf. 41 71 52 00 (alle hverdage kl. 13-15) eller besøg forbrugereuropa.dk.

Varer - købt på nettet

Når du handler på nettet i et andet EU-land, der ikke har forretning eller kontor i Danmark, har du også mulighed for at klage via den europæiske klageportal. Det forgår elektronisk, og du kan skrive din klage på dansk. Du skal have linket til klageportalen oplyst i forbindelse med købet.

Læs mere om den europæiske klageportal hos Forbruger Europa

Forbruger Europa kan hjælpe, hvis du får problemer med den elektroniske klage.

Klager over køb uden for EU

Det Internationale Netværk af Markedsføringstilsyn (ICPEN) har etableret et uformelt system med henblik på at bistå med at løse forbrugerklager ved grænseoverskridende handel.

Forbrugerombudsmanden er det danske kontaktpunkt i ICPEN.

Læs om ICPEN på forbrugerombudsmanden.dk

Læs om klager over elektronisk handel på econsumer.gov