Regler

Dine rettigheder – når du handler på nettet

Når du handler på nettet, afhænger dine rettigheder af, om du handler med en virksomhed eller en privatperson. Hvis du handler via en digital platform, så vær opmærksom på platformens rolle i handlen.

Rettigheder – du handler med en virksomhed

Hvis du handler med en virksomhed på nettet, er du omfattet af reglerne for forbrugerbeskyttelse. Det betyder, at du fx har 14 dages fortrydelsesret.

Du har også 2 års reklamationsret, hvis varen viser sig at have en fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. Reklamationsfristen begynder at løbe den dag, du får varen leveret.

Hvis der er tale om digitalt indhold/digitale tjenester eller digitalt indhold/digitale tjenester i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, vil du kunne klage over mangler:

  • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
  • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet

Hvis du og sælgeren ikke kan blive enige om en løsning, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Hvis du har handlet med en sælger i EU, kan du kontakte Forbruger Europa.

Oplysning om betalingsforpligtelse

Sælgeren har ifølge den nye forbrugeraftalelov, der trådte i kraft den 28. maj 2022, pligt til at gøre det klart og tydeligt, hvornår du gennemfører et køb eller binder dig til en aftale, hvor der er betalingsforpligtelse – det vil sige, der koster penge. Fx hvis du har bestilt en vare og klikket på en knap eller lignende funktion, så skal sælgeren have mærket knappen med ”Ordre med betalingsforpligtelse” eller lignende fx ”Køb med betalingspligt”. Er knappen ikke mærket på denne måde, så er du som forbruger ikke bundet af købsaftalen.

Rettigheder - du handler med en privatperson

Hvis du har handlet med en privat sælger på nettet, så gælder forbrugerbeskyttelsesreglerne ikke. Du har derfor ingen fortrydelsesret, medmindre I har aftalt det ved købet.

Hvis du har handlet med en privat sælger, har du to års reklamationsret, medmindre I har aftalt andet.

Hvis sælgeren nægter at afhjælpe en fejl på varen, som sælgeren er ansvarlig for, kan du ikke klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. I stedet er du nødt til at gå rettens vej, hvis du vil indhente dit krav.

Læs mere om køb af brugte varer på nettet

 

Flere typer af forretningsmodeller

På nettet findes der forskellige typer af forretningsmodeller, og det kan i nogle tilfælde være svært at gennemskue, hvem du handler med.

Hvis du handler i en netbutik, vil du handle med en virksomhed. Det betyder, at dit køb vil være omfattet af reglerne for forbrugerbeskyttelse, fx har du 14 dages fortrydelsesret. 

På nettet findes der mange forskellige typer af handelsplatforme. Det kan fx være digitale markedspladser, bookingsider, opslagstavler, hvor private sætter varer til salg, sociale medier mv.

Handler du via en digital platform, kan det være sværere at gennemskue, hvem du indgår aftalen om købet med – om det er platformen selv, en virksomhed eller en privatperson, som sælger via platformen.

  • Fremgår det ikke på platformen, hvem sælgeren er, så er det ifølge danske regler platformen, du handler med. Du vil være omfattet af reglerne om forbrugerbeskyttelse, da du handler med en virksomhed. Vær opmærksom på, at det kan forholde sig anderledes på udenlandske platforme.
  • Hvis du kender sælgerens identitet, men platformen medvirker aktivt til handlen, kan platformen ud fra en konkret vurdering fungere som formidler. Platformen kan deltage aktivt i handlen ved fx at modtage vederlag i forbindelse med den enkelte handel, ved at stille et betalingssystem eller auktionssystem til rådighed eller ved at deltage aktivt i markedsføringen af produktet. Hvis platformen fungerer som formidler, vil der være tale om et forbrugerkøb. Det betyder, at du vil have 14 dages fortrydelsesret, og at købet vil være dækket af købelovens forbrugerbeskyttende regler. Hvis du vil klage over varen, skal du dog henvende dig til den egentlige sælger af varen.
  • Nogle digitale platforme stiller alene hjemmesideplads eller en app til rådighed. Platformen modtager ikke nødvendigvis vederlag fra sælgeren, og betaling og udveksling af varen foregår indbyrdes mellem køberen og sælgeren uden om hjemmesiden/app’en. Hvis du har handlet med en privat sælger på en platform, der bare stiller hjemmesideplads/en app til rådighed for to private handlende, så gælder forbrugerbeskyttelsesreglerne ikke. Hvis sælger er privatperson, har du ingen fortrydelsesret, medmindre I har aftalt det. 
  • Udbyderen af en onlinemarkedsplads skal, før der indgås en aftale med en forbruger, oplyse navnet, adresse og land på den tredjemand, der tilbyder varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold på onlinemarkedspladsen. Sælgeren, dvs. ikke onlinemarkedspladsen, men sælgeren, der sælger sine varer via onlinemarkedspladsen, er desuden forpligtet til at oplyse forbrugeren om, hvem forbrugeren handler med.

Livesalg via fx Facebook – dine rettigheder

Nogle butikker sælger produkter via livesalg på eksempelvis Facebook. Det fungerer typisk sådan, at butikken livestreamer, mens den præsenterer forskellige produkter. Undervejs har du som kunde mulighed for at skrive i fx kommentarfeltet, at du gerne vil købe produktet. Typisk skal du fx skrive nummeret på varen, tøjstørrelsen osv. 

Herefter kan du betale for produktet fx via mobile betalingsløsninger. Du kan vælge enten at afhente produktet i butikken eller få det tilsendt.

Ved køb via livesalg på nettet vil dine rettigheder afhænge af, hvorvidt der er tale om fjernsalg. Ifølge forbrugeraftaleloven er der tale om fjernsalg, hvis:

  • Aftalen om køb af produktet er indgået, uden du mødes fysisk med butikken
  • Butikken har et system for fjernsalg

Forbrugerklagenævnet har tidligere truffet afgørelse i en række sager, hvor forbrugeren fx har bestilt en vare over telefonen, og hvor der har været tvivl om, hvorvidt der var tale om fjernsalg. Forbrugerklagenævnet har i de tidligere sager blandt andet set på, hvor stor en andel af butikkens bestillinger, der har været givet via fjernkommunikation (fx på telefonen eller via nettet), hvordan virksomhedens hjemmeside er indrettet, og om der er tale om en aftale om et køb eller alene en reservation af varen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om et system for fjernsalg, kan også afhænge af, hvordan virksomhedens markedsføring på fx Facebook eller Instagram er indrettet.

Hvis der er tale om fjernsalg, har du 14 dages fortrydelsesret. Du har desuden krav på at få en række oplysninger før købet, fx oplysninger om fortrydelsesretten og den samlede pris på varen.

Få flere råd om sikker handel på nettet

Klager over køb på nettet

Hvis du vil klage over en vare eller ydelse, som du har købt på nettet, skal du først kontakte sælgeren.

Hvis I ikke kan nå til enighed om en løsning, kan du tage sagen videre til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Læs mere om forbrugerklagesystemet

Sidst opdateret 31.05.2022