Bus og tog i Danmark

Klager over bus og tog

Er din bus eller dit tog væsentligt forsinket, eller er du uenig i en kontrolafgift? Så skal du hurtigst muligt henvende dig til trafikvirksomheden.

Kontakt trafikvirksomheden skriftligt, så du kan dokumentere, at du har henvendt dig.

Når du skal rejse med bus og tog, så vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at du har en gyldig billet med.

Derudover er det vigtigt, at du har styr på, om der er varslet planlagte ændringer i køreplanen. Har trafikvirksomheden tydeligt varslet om ændringerne i tide, vil du få svært ved at få ret i en klagesag.

Henvend dig hurtigst muligt til trafikvirksomheden, hvis du oplever fx forsinkelser eller aflysninger på bus- eller togrejsen, som ikke er varslet på forhånd, eller du er uenig i en kontrolafgift.

Når du kontakter trafikvirksomheden, skal du typisk udfylde en formular og vedhæfte dokumentation for din rejse, fx en kopi af din billet. På trafikvirksomhedens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du gør.

Kan du og trafikvirksomheden ikke blive enige om en løsning, har du flere muligheder:

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro:  Behandler klager fra forbrugere over rejser med kollektiv trafik i Danmark, uanset om det er en bybus eller en fjernbus. Ankenævnet behandler blandt andet sager om kontrolafgifter, billetkøb, aflysninger og forsinkelser mv.

For at ankenævnet kan behandle din klage, skal du forgæves have henvendt dig til trafikvirksomheden for at finde en løsning. Vær opmærksom på, at ankenævnet ikke behandler klager over personskader i bussen, idet de er dækket af køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring.

På Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside finder du en klagevejledning.

Forbrugerombudsmanden kan blandt andet behandle sager om trafikvirksomheders markedsføring, aftalevilkår og opkrævning af gebyrer.

Har du rejst med bus eller tog på tværs af EU’s grænser, kan Forbruger Europa hjælpe dig, hvis der opstår problemer.

På Forbruger Europas hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du klager.

Du kan desuden læse mere om dine rettigheder ved henholdsvis busrejser og togrejser.

Regler: Kontrolafgifter og rykkergebyrer

Trafikvirksomheden har ret til at opkræve en kontrolafgift, hvis du ikke medbringer en gyldig billet. Det er dit eget ansvar, at du medbringer en gyldig billet, når du stiger om bord på bus eller tog.

Får du en kontrolafgift, fordi du har rejst uden en gyldig billet, vil du derfor i mange tilfælde få svært ved at få ret i en klage. Det beror dog altid på en konkret vurdering af din sag.

Når kontrolløren skal udstede en kontrolafgift, vil du blive bedt om at vise legitimation, fx kørekort. Derudover skal du med navn, adresse, fødselsdato og underskrift kvittere for, at du har modtaget kontrolafgiften.

Trafikvirksomheden fastsætter selv størrelsen på kontrolafgiften. I øjeblikket er kontrolafgiften hos alle trafikvirksomheder på 750 kroner for voksne og 375 kroner for børn. Du kan også få udstedt en kontrolafgift, hvis du ikke har gyldig billet til din cykel eller din hund.

I nogle tilfælde kan du få nedsat kontrolafgiften, fx hvis du har glemt dit periodekort derhjemme og derfor ikke har medbragt det under rejsen. Eller hvis du har købt en mobilbillet, men din telefon er løbet tør for strøm, når kontrolløren skal se billetten. Det kræver dog, at du inden for en bestemt frist sender dokumentation til trafikvirksomheden. Desuden beror det på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler blandt andet forbrugeres klager over kontrolafgifter. 

Har du fået udstedt en kontrolafgift, fordi du ikke har en gyldig billet, (fx fordi billetten ikke dækker det korrekte antal zoner) kan du få svært ved at få ret i en eventuel klagesag. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering.

Du skal typisk betale kontrolafgiften inden for en bestemt frist. Fristen står på kontrolafgiften. Betaler du ikke kontrolafgiften inden for fristen, kan trafikvirksomheden opkræve et rykkergebyr.

Trafikvirksomheden må højest opkræve tre rykkergebyrer på 100 kroner hver. Der skal mindst være 10 dage mellem hvert af rykkergebyrerne.

Læs mere om rykkergebyrer

Mener du ikke, at du skal betale kontrolafgiften, skal du klage til trafikvirksomheden.

Kan I ikke blive enige, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Regler: Forsinkelser og aflysninger

Bliver dit tog eller din bus aflyst eller forsinket i et vist antal minutter, og er der ikke tale om planlagte ændringer, har du nogle rettigheder.

I Danmark er du dækket af trafikvirksomhedernes egne rejseregler og rejsegarantier, der ofte stiller dig bedre end EU-reglerne på området.

Det betyder, at du på rejser med bus i Danmark kan have ret til at få refunderet en eventuel taxaregning, hvis bussen er mere end 20 min. forsinket. Og at du på rejser med tog eller Metro i Danmark kan have ret til en ny billet eller økonomisk kompensation, hvis toget er mere end 30 min. forsinket.

På trafikvirksomhedernes hjemmesider finder du mere information om selskabernes egne rejsetidsgarantier.

Det er dit eget ansvar at holde øje med, om der sker ændringer i køreplanen. Trafikvirksomheden skal dog på en tilstrækkelig tydelig måde og i tilstrækkelig god tid have oplyst om ændringerne.

Tjek derfor løbende rejseplanen.dk og trafikvirksomhedens egen hjemmeside, før du skal rejse.

Oplever du forsinkelse eller aflysning, så undersøg, om du ved hjælp af offentlig transport, fx bus eller tog, kan nå frem til dit bestemmelsessted. Tager du en taxa uden at have undersøgt andre muligheder for transport, risikerer du, at du ikke kan få erstatning for taxaregningen. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering af omstændighederne.

Skal du nå et andet transportmiddel eller et arrangement, fx en koncert, så husk at beregne rimelig tid til at nå frem til bestemmelsesstedet. Skal du fx nå et fly, så sørg for, at du har god tid til at checke ind og nå igennem sikkerhedskontrollen.

Når du ikke dit fly på grund af en forsinket bus eller tog, vil Ankenævnet for Bus, Tog og Metro i en vurdering af sagen se på, om du havde afsat nok rejsetid i forhold til længden på rejsen til lufthavnen.

Når du rejser med bus og tog på tværs af grænserne inden for EU, har du nogle minimumsrettigheder, hvis bussen eller toget bliver forsinket eller aflyst. Der kan gælde særlige i de enkelte lande, som stiller dig bedre end minimumsrettighederne.

EU-reglerne betyder, at du kan have ret til at få tilbagebetalt den fulde billetpris eller få omlagt din rejse, hvis toget eksempelvis er forsinket mere end en time.

Er din bus aflyst eller forsinket mere end to timer, kan du ifølge EU-reglerne have ret til at få omlagt rejsen eller få tilbagebetalt billetprisen.

På Forbruger Europas hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder ved henholdsvis busrejser og togrejser.

Du kan også kontakte Forbruger Europas forbrugerhotline, hvis du har et konkret spørgsmål til dine rettigheder.

Du finder kontaktoplysningerne her

Regler: Er bagagen forsvundet under busturen?

Mister du din taske eller kuffert på en fjernbus, så kontakt straks det selskab, du har rejst med. Det gælder også, hvis din bagage bliver ødelagt på rejsen.

Når du rejser med fjernbus, vil du typisk blive bedt om at lægge din bagage i bagagerummet, hvorefter du stiger ombord på bussen.

Medbringer du fx en dyr cykel eller en dyr klapvogn, er det en god idé at gøre chaufføren opmærksom på det. Så kan I sammen finde en måde at sikre cyklen og klapvognen på.

Medbringer du dyre smykker og lignende, så læg det i din håndbagage, som du tager med ind i bussen.

Når du har sat dig ind i bussen, skal busselskabet i et tilstrækkeligt omfang sikre, at der bliver holdt opsyn med bagagen. Det kan fx være ved, at der står en ansat ved lågen til bagagerummet, hvis det ikke er muligt for chaufføren selv at holde øje med bagagen. Trafikvirksomheden kan ikke fraskrive sig det ansvar, fx ved at skrive det i dets betingelser.

Klag til trafikvirksomheden

Mister du fx en cykel under busrejsen, så kontakt straks trafikvirksomheden, og gør opmærksom på, at cyklen er væk.

Du skal være særlig opmærksom på, at det er dit eget ansvar at bevise, at du har mistet din cykel, og at du har mistet den, fordi trafikvirksomheden har handlet uagtsomt. Hold derfor ekstra øje med dyrebar bagage. Kan du ikke bevise, at du har mistet bagagen, fordi trafikvirksomheden har handlet uagtsomt, kan du få svært ved at få ret i en eventuel klagesag. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering af din sag.

Undersøg også, om din forsikring dækker tyveriet, og om du på den måde kan få erstatning.

Kan du og trafikvirksomheden ikke blive enige om en løsning, kan du kontakte Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Sidst opdateret 27.04.2021