Ferie, rejser og transport

Togrejser i udlandet

Her kan du blive klogere på, hvad du skal overveje inden køb af dine togbilletter, samt dine rettigheder, hvis toget bliver forsinket, aflyst eller på andre måder ikke lever op til det, du er blevet solgt.

Før du køber billetter til din togrejse, er nogle ting gode at overveje.

Typisk kan du vælge at købe billetterne samlet gennem et rejsebureau, et togselskab eller som enkeltbilletter hos jernbaneselskaberne i de respektive lande, du kører igennem. Det er også muligt at købe en Interrail-billet, som – afhængig af billettypen – gælder i flere lande.

Hvis du selv sammensætter din rejse ved at købe en række enkeltbilletter, er det dit ansvar at sørge for, at du har tilstrækkelig tid indlagt mellem togskiftene, så du reelt kan nå fra perron til perron. Det er dig, som er ansvarlig for at være i toget, når det kører.

Især i storbyer er det godt at være opmærksom på, om ankomst- og afgangsstation er samme sted. Ellers kan 30 minutter mellem to togforbindelser hurtigt blive for lidt.

Hvis du køber billetterne som en forbundet rejse eller en samlet booking – altså under ét samlet bookingnummer - er det som udgangspunkt sælgers ansvar, at der er indlagt tilstrækkelig tid mellem skiftene til, at du kan nå at skifte tog.

Husk altid at læse aftalevilkårene for billetten. Dels for at sikre, at rejsen stemmer overens med det, du har bestilt. Og dels for at se, om der er særlige krav til tidlig check-in, noter om omlagte spor, særlige vilkår for pladsbilletter eller lignende. Der kan også være tale om flere separate transportkontrakter, hvilket i så fald skal fremgå klart og tydeligt i aftalen.

Hvis du køber din billet længe før afrejse, kan det også være en god idé at holde dig opdateret på, om der sker ændringer – eksempelvis sporomlægninger eller ændringer i forbindelsesafgange – inden da. Så kig på togselskabets hjemmeside, app eller infoskærme på stationen.

Hvis du vil medbringe cykel, barnevogn, bagage eller hund

Hvert togselskab sætter sine egne regler for, hvor meget bagage du må have med, hvor stor denne bagage må være, og om det eventuelt koster et gebyr at medbringe ekstrabagage. Så læs betingelserne i din bookingbekræftelse, især hvis du medbringer stort gods såsom ski, surfboard eller lignende.

Du har som udgangspunkt selv ansvaret for din bagage på togturen i tilfælde af tyveri – med mindre den specifikt bliver tjekket ind hos togselskabet. Så husk at sætte tydeligt navneskilt eller kendemærker på, og undlad at lægge store værdier i den bagage, du ikke kan holde øje med på hele turen.

Hvis du vil medbringe cykel på togrejsen, må du som udgangspunkt gerne det. EU-forordningen tilsiger, at jernbanevirksomhederne skal give passagererne mulighed for at tage cykler med på togrejsen, hvis der er plads, hvis togdriften tillader det, hvis cyklerne er lette at håndtere og eventuelt mod betaling.

Du har selv ansvaret for din cykel undervejs i tilfælde af tyveri og skrammer.

Du har ikke krav på at medbringe hund eller kæledyr på togrejsen. I EU må jernbaneselskaberne gerne afvise kæledyr – med mindre det er en servicehund/assistancehund for en person med et handicap eller særlige udfordringer.

Nogle jernbanevirksomheder tillader dog rejser med dyr, men der kan være krav om, at de skal kunne være i en taske, på gulvet eller lignende. Så tjek, før du køber billet, hvad du må.

Hvis toget bliver forsinket eller aflyst

Som med andre rejseformer kan det ske, at toget bliver forsinket, omlagt eller aflyst på grund af strejke, sporarbejde, signalproblemer eller lignende.

Ved forsinkelse har du en række helt konkrete grundlæggende EU-rettigheder.

Nogle billettyper og trafikselskaber har bedre rettigheder end de basale EU-rettigheder, hvis toget bliver forsinket. Så kontakt togpersonalet, eller skriv/ring til det rejsebureau, du har købt billetten af.

I forhold til togrejser i EU defineres ”forsinkelse” ud fra det tidspunkt, du ankommer på slutdestinationen. Hvis du har flere tilslutningsforbindelser, hvoraf tog A og B er forsinket, mens tog C kører planmæssigt eller indhenter noget af det tabte, vil man ikke kigge på, hvor forsinket dine forskellige tog var undervejs, men din forsinkelse ved ankomst til slutdestinationen.

Hvis toget er mere end 60 minutter forsinket inden afgang, kan du vælge at få dine penge tilbage eller få rejsen omlagt til en tilsvarende bus- eller togrejse. Du har desuden krav på gratis måltider og/eller forfriskninger i det omfang, det er muligt – og kun inden for en bestemt beløbsgrænse. I Danmark er beløbsgrænsen eksempelvis 50 kroner.

Hvis togselskabet ikke tilbyder alternative rejsemuligheder inden for 100 minutter efter den planlagte afgang, vil du selv kunne planlægge en alternativ rejserute med bus eller tog og få pengene refunderet, hvis omkostningerne er nødvendige og rimelige.

Hvis toget er mere end 60 minutter forsinket, og hvis det er nødvendigt – eksempelvis fordi det er aften - kan du også have krav på hotelovernatning samt transport til og fra toget. Erstatningen omfatter såkaldt ”rimelige udgifter til logi”, så du har ikke krav på et luksushotel eller flere overnatninger.

Hvis toget bliver forsinket efter afrejse, har du krav på at få 25 procent af billetprisen tilbage, hvis du ankommer til din slutdestination med 1-2 timers forsinkelse. Hvis du bliver mere end to timer forsinket, har du ret til at få 50 procent af billetprisen retur.

Det er også en god idé at sige til togpersonalet, hvis du skal nå et andet tog. I nogle tilfælde kan de hjælpe med at booke plads på et nyt forbindelsestog, eller hvis I er mange passagerer i samme situation: holde det pågældende tog tilbage længe nok til, at du kan nå skiftet. De kan også lave en såkaldt påtegning på din billet, som er en underskrift på, at du var forsinket. Denne kan indgå som dokumentation, hvis du vil søge erstatning.

Hvis toget er mere end 60 minutter forsinket, og hvis det er nødvendigt – eksempelvis fordi det er aften - kan du også have krav på hotelovernatning samt transport til og fra toget. Erstatningen omfatter såkaldt ”rimelige udgifter til logi”, så du har ikke krav på et luksushotel eller flere overnatninger.

Husk at give dit hotel besked, hvis toget er forsinket, så de ikke annullerer din booking.

Læs mere om hoteller

Skyldes forsinkelsen eller aflysningen strejke hos togpersonalet, har du som udgangspunkt ret til kompensation. Skyldes forsinkelsen eller aflysningen ekstreme vejrforhold, større naturkatastrofer eller en pandemi har du som udgangspunkt ikke ret til kompensation.

Hvis du bliver ombooket eller nedgraderet på togrejsen

Hvis du grundet forsinkelser eller aflysninger skal ombookes til en anden togafgang end den oprindelige, skal det være på såkaldt ”tilsvarende befordringsvilkår”. Det betyder ifølge EU-Kommissionens fortolkning:

  1. Det bør så vidt muligt undgås, at passagererne tilbydes transport i en lavere klasse (og forekommer det alligevel, bør passagerer med eksempelvis billet til første klasse have godtgjort prisforskellen).
  2. Hvis en omlægning af en passagers rejse kun er mulig med en anden jernbaneoperatør eller med en transportform (bus eller tog som udgangspunkt) i en højere klasse eller til en højere pris end den, der er betalt for den oprindelige transportydelse, skal omlægningen tilbydes uden ekstraomkostninger for passageren.
  3. Det skal i rimeligt omfang tilstræbes at undgå ekstra omstigninger.
  4. Når der benyttes en anden jernbaneoperatør eller en alternativ transportform for den del af rejsen, der ikke er gennemført som planlagt, bør den samlede rejsetid ligge så tæt som muligt på den planlagte rejsetid på den oprindelige rute.

Hvis du skal klage over din togrejse

Hvis togrejsen ikke lever op til det, du har aftalt med virksomheden, kan du klage.

 

Husk at indsamle dokumentation, som kan underbygge din klagesag. Få en påtegnelse fra togkontrolløren om, at dit pågældende tog var forsinket, eller tag et skærmbillede af mails eller sms’er, hvor du har været i korrespondance med rejseudbyderen. Jo mere dokumentation, jo bedre.

 

Hvis du vil klage over togrejsen, skal du først klage til togselskabet eller den, der har solgt dig rejsen. Spørg eventuelt allerede ved ankomst på stationen, om der er en særlig klageformular, du kan benytte.

 

Hvis du modtager en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden eller rejsebureauet, som du ikke er enig i, og hvis det er en virksomhed etableret i Danmark, kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Kontakt ankenævnet på abtm.dk

 

Er togrejsen del af en pakkerejse gælder et særskilt sæt rettigheder. En pakkerejse betyder, at du har købt to eller flere ydelser via samme udbyder - eksempelvis togbilletter og hotelovernatninger. Her gælder loven om pakkerejser, og her vil det være Pakkerejse-Ankenævnet, du skal klage til, hvis virksomheden er etableret i Danmark.

Læs om pakkerejseankenævnet.dk

 

Er togselskabet eller rejseudbyderen etableret i et andet EU-land end Danmark, kan du kontakte Forbruger Europa for vejledning.

Læs om forbrugereuropa.dk

Sidst opdateret 26.06.2023