Forbrugerleksikon

Rykkergebyrer - hvad er reglerne?

Der gælder forskellige regler for, hvor stort rykkergebyret må være. Størrelsen på rykkergebyret afhænger af, om det er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, der opkræver det.

Relevant lovgivning:

Rentelovens § 9b (rykkergebyrer fra private virksomheder), Gebyrlovens § 2 (gebyrer fra offentlige myndigheder)

Reglerne for rykkergebyrer fra private virksomheder er reguleret i renteloven. Her fremgår det, hvor stort rykkergebyret må være, hvor mange gebyrer der må opkræves, og hvor lang tid der skal gå mellem de opkrævede gebyrer.

Der må kun opkræves et rykkergebyr, hvis der er fremsendt en rykkerskrivelse. Det kan fx være et brev eller en mail. Der skal også være en rimelig grund til at sende en gebyrbelagt rykker. Det er fx ikke rimeligt, hvis sagen er under behandling ved et klagenævn, hvis forbrugeren er fremkommet med rimelige indsigelser mod kravet eller har afvist at betale.

Læs mere om rykkergebyrer fra private virksomheder i renteloven på retsinformation.dk

Rykkergebyrer: Størrelse, antal og hyppighed

Et rykkergebyr fra en privat virksomhed må højest være på 100 kr. (Gebyret er momsfrit). Der må højst fremsendes tre rykkere med gebyr for det samme krav, og der skal være mindst 10 dage i mellem. Den første rykker med gebyr må gerne fremsendes umiddelbart efter sidste rettidige indbetalingsdag.

Du har ikke krav på at modtage et bestemt antal rykkere, før kravet kan sendes til inkasso, men du skal altid have fremsendt et varsel med en frist på 10 dage til at betale i, før kravet sendes videre.

Har du betalt en regning, og modtager du alligevel et rykkergebyr, så kontakt straks virksomheden, og forklar situationen.

Hvis du ikke betaler rykkergebyret

Betaler du ikke, kan virksomheden sende kravet til inkasso. Gør han det, skal han oplyse dig om det, fx i en rykkerskrivelse, og give dig en frist på 10 dage til at betale i. Sender han kravet til inkasso, kan han opkræve yderligere et gebyr på 100 kr. i den anledning. (Gebyret er momsfrit)

Når et krav er sendt til inkasso, skal du betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet.

Læs mere om gæld og inkasso.

Løbende aftaler

Skylder du et enkelt afdrag i en løbende aftale, fx et abonnement eller en låneaftale, må virksomheden ikke fremsende nye rykkere med gebyrer hver måned for det samme krav.

Har du fx ikke betalt i maj måned, men betaler du i de følgende måneder, må virksomheden ikke antage, at betalingen i juni gælder for maj, betalingen i juli gælder for juni osv., således at der hele tiden opstår et nyt krav. I den situation kan virksomheden kun fremsende rykkere med gebyr for det krav, der vedrører maj måned.

Rykkergebyrer fra offentlige myndigheder

Reglerne er reguleret i gebyrloven. Det gebyr, der maksimalt kan opkræves, er for tiden 250 kr.

Læs mere om rykkergebyrer fra offentlige myndigheder i gebyrloven på retsinformation.dk

Opdateret 20.05.2021