Skip navigation

Klager og reparation af elektronik

Når du fx køber en mobiltelefon eller et tv, er der to års reklamationsret på produktet. Vær opmærksom på, at garanti ikke er det samme som reklamationsret.

elektronik

Reklamationsret – hvis elektronikken går i stykker

Reklamationsret er den ret, købeloven giver dig til at klage over fejl og mangler ved en vare, du har købt. Reklamationsretten dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Hvis der viser sig fejl ved fx mobiltelefonen, computeren eller tv’et inden for de første to år efter leveringen, skal du altid klage til butikken eller netbutikken, hvor du købte produktet. Det gælder også, selvom fejlen eventuelt er dækket af en forsikring eller en serviceaftale.

Du kan komme ud for, at butikken/netbutikken henviser dig til importøren eller producenten, når du vil klage over en fejl på det elektroniske produkt. Det skal du ikke umiddelbart acceptere.

Butikken/netbutikken skal selvfølgelig have mulighed for at undersøge varen. Hvis den ønsker, at producenten eller importøren også skal undersøge varen, må den selv sørge for, at det sker. Den tid, der går med det, tæller med i den samlede tid, butikken/netbutikken har til at få varen i orden. Det skal desuden være uden udgift for dig.

Er fejlen dækket af købelovens regler om reklamationsret, er det butikken/netbutikken, der skal betale for at få fejlen udbedret.

Læs mere om reklamationsretten

Regler for digitalt indhold/digitale tjenester 

Den 1. januar 2022 blev købeloven ændret, så den fremover også omfatter aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester samt varer med digitale elementer. Den 28. maj 2022 blev forbrugeraftaleloven desuden ændret, så den fremover også omfatter regler for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, herunder aftaler af løbende levering (abonnement) af digitalt indhold og digitale tjenester, samt aftaler om af varer med digitale elementer.

  • Digitalt indhold er fx apps, lyd- og videofiler, digitale spil som fx mobilspil, e-bøger mv.
  • Digitale tjenester er tjenester, hvor det er muligt for brugerne fx at få adgang til eller dele data i digital form fx sociale medier, billed- og lyddeling, tekstbehandling og anden filhosting.
  • Varer med digitale elementer er varer, der integrerer/fungerer sammen med digitalt indhold/en digital tjeneste, og som ikke ville kunne fungere uden. Det er fx spillekonsoller, en smartphone med apps/programmer, smarture med fx GPS, et smart-TV med en videoapp mv. Det digitale indhold /den digitale tjeneste skal være en del af købsaftalen og kan enten være forudinstalleret i varen, eller det kan downloades efterfølgende.

Hvis der er tale om digitalt indhold/ digitale tjenester eller digitalt indhold i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, vil du kunne klage over mangler:

  • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
  • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet.

Det vil sige, er der tale om løbende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, fx en spillekonsol, vil reklamationsfristen for de digitale elementer først udløbe, når leveringen er sket.

Er der tale om løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, fx et digitalt spil, vil reklamationsfristen først udløbe to måneder efter, at sidste levering er sket.

De nye regler for digitalt indhold/digital tjenester gælder for aftaler om levering af digitalt indhold/digitale tjenester, herunder varer med digitale elementer, som du får leveret efter 1. januar 2022, selvom købsaftalen er indgået før den 1. januar 2022.

Hvis den samme fejl opstår igen

Har du inden for de første to år efter leveringen af varen klaget over en mangel, kan du fortsat klage selv efter udløbet af de to år, hvis den samme fejl opstår igen. Du skal dog klage hurtigst muligt, efter du har konstateret fejlen, og senest tre år efter.

Er der en fejl på den omleverede vare?

Har butikken/netbutikken omleveret varen, løber der fra omleveringsdagen en ny to års reklamationsfrist for nye fejl, som viser sig inden to år efter omleveringen.

Læs mere om reklamationsretten efter to år

Hvad er garanti?

Garanti eller handelsmæssig garanti er noget, som butikken/netbutikken eller producenten frivilligt kan vælge at give dig.

Virksomheden bestemmer derfor selv, hvor omfattende garantien skal være, fx om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen.

Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.

Er fejlen, du klager over, dækket af en garanti, bør butikken/netbutikken ikke opkræve et gebyr. Når der er givet en garanti, er det altid garantigiveren, der skal bevise, at en fejl ikke er dækket af garantien, og han må selv betale undersøgelsen.

Læs mere om reklamationsret og garanti her

Tillægsforsikring eller serviceaftale

Har du købt en forsikring eller en serviceaftale, der kan dække fejl ved fx tv’et, skal du kun tage den i brug, hvis købeloven ikke dækker. Det kan fx være fejl, du selv er skyld i, eller uhensigtsmæssig slid. Når reklamationsfristen er udløbet efter to år, kan du bruge din forsikring eller serviceaftale, så længe den løber.

Er du selv skyld i skaden/fejlen?

Er du selv skyld i, at din mobiltelefon, computer eller tv går i stykker, kan du frit vælge, hvem der skal reparere skaden. Det gælder også, selvom der stadig er reklamationsret eller garanti på produktet.

Har du en tillægsforsikring eller serviceaftale, skal du dog kontakte forsikringsselskabet eller forhandleren, før du får varen repareret.

Opstår der problemer i forbindelse med reparationen, skal du klage til reparatøren.

Viser der sig senere en fejl på din vare, som er dækket af købelovens regler, skal du klage til butikken/netbutikken. Du skal være opmærksom på, at butikken/netbutikken kan afvise din klage, hvis den nye fejl er opstået på grund af den tidligere reparation. I stedet må du klage til reparatøren.

Har fejlen ikke sammenhæng med den tidligere reparation, har du ret til at få butikken/netbutikken til at reparere fejlen.

Får du foretaget reparationen hos en uautoriseret reparatør, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at en eventuel garanti bortfalder.

Sidst opdateret 30.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?