Digitalt indhold

Levering af digitalt indhold og digitale tjenester

Den 1. januar 2022 blev købeloven ændret, så den nu også indeholder regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester samt varer med digitale elementer. Du kan læse om de nye regler her.

Udover ændringer i købeloven, blev forbrugeraftaleloven ændret den 28. maj 2022, så den fremover også omfatter regler for aftaler om digitalt indhold eller digitale tjenester, herunder aftaler om løbende levering (fx abonnement) af digitalt indhold og digitale tjenester, samt aftaler varer med digitale elementer.

 

Hvad dækker digitalt indhold og digitale tjenester over?

 • Digitalt indhold er fx apps, lyd- og videofiler, digitale spil som fx mobilspil, e-bøger mv.
 • Digitale tjenester er tjenester, hvor det er muligt for brugerne fx at få adgang til eller dele data i digital form fx sociale medier, billed- og lyddeling, tekstbehandling og anden filhosting.
 • Varer med digitale elementer er varer, der integrerer/fungerer sammen med digitalt indhold/en digital tjeneste, og som ikke ville kunne fungere uden. Det er fx spillekonsoller, en smartphone med apps/programmer, smarture med fx GPS, et smart-TV med en videoapp mv. Det digitale indhold /den digitale tjeneste skal være en del af købsaftalen og kan enten være forudinstalleret i varen, eller det kan downloades efterfølgende.

Det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal leveres uden unødig forsinkelse. Det vil sige, at det skal leveres umiddelbart efter købet, medmindre du har aftalt andet med sælgeren. Det er leveret, når det er gjort tilgængeligt for dig.

Hvis det digitale indhold leveres på et fysisk medium, fx på en cd/dvd, skal sælgeren levere salgsgenstanden uden unødig forsinkelse, dog senest inden for 30 dage efter du har indgået købsaftalen, medmindre I har aftalt andet.

Hvis du har købt en vare med digitale elementer, fx en spillekonsol, er varen som udgangspunkt leveret, når du har modtaget den, og de digitale elementer er tilgængelige.

Hvis leveringen bliver forsinket, vil du i sidste ende kunne hæve købet, hvis forsinkelsen fx er væsentlig, hvis sælger ikke reagerer på dine rykkere, eller det tydeligt fremgår, at sælgeren ikke vil levere.

Det digitale indhold eller den digitale tjeneste skal leveres med tilstrækkelig og nødvendig vejledning. Det kan fx være i form af en installationsvejledning. Det samme krav om tilstrækkelig og nødvendig vejledning gælder også ved levering af opdateringer, som skal installeres.

Det vil være en mangel efter købeloven, hvis der opstår en fejl på det digitale indhold /den digitale tjeneste, og det skyldes, at sælgeren enten har installeret produktet forkert, eller at du har fået en mangelfuld installationsvejledning. Når der er tale om en mangel ved digitalt indhold eller en digital tjeneste, kan sælgeren vælge mellem at afhjælpe manglen eller omlevere produktet.

Hvis du har købt digitalt indhold eller en digital tjeneste, som løbende skal leveres, skal sælgeren sørge for, at du i den aftalte leveringsperiode får besked om og får leveret opdateringer, som er nødvendige for, at produktet kan holdes fri for mangler. Det kan fx være sikkerhedsopdateringer.

Hvis der er tale om en vare med digitale elementer, skal du have leveret opdateringerne i den aftalte leveringsperiode – dog i mindst to år.

Opdateringerne skal herudover leveres i en periode, som er rimelig i forhold til, hvilket produkt der er tale om.

Når du modtager opdateringerne, er det vigtigt, at du installerer dem inden for en rimelig frist.

Hvis sælger har oplyst dig om opdateringerne, og om konsekvenserne af, at du ikke installerer opdateringerne, og der ikke er mangler i vejledningen, vil sælgeren ikke være ansvarlig for eventuelle mangler, der skyldes, at du ikke har opdateret produktet.

Nyeste version

Medmindre I har aftalt andet, skal du have leveret det digitale indhold /den digitale tjeneste i den nyeste version på tidspunktet, I indgik aftalen.

Sælgeren kan ændre det digitale indhold/den digitale tjeneste for at holde det fri for mangler. Det kan fx være, at det er nødvendigt at tilpasse indholdet/tjenesten til et nyt teknisk miljø eller et stigende antal brugere.

For at sælger kan ændre i aftalen, er det dog en betingelse, at:

 • aftalen tillader det og angiver en gyldig grund til en sådan ændring
 • det ikke koster dig noget, og at du ikke efterfølgende skal betale mere for produktet
 • du på en klar og forståelig måde bliver orienteret om ændringerne

Hvis en ændring har en negativ indvirkning på din brug af det digitale indhold/ den digitale tjeneste, skal sælgeren på en klar og forståelig måde og inden for rimelig tid orientere dig om, at du har ret til gratis at ophæve aftalen, medmindre ændringen er uvæsentlig. Du har 30 dage til at ophæve aftalen:

 • fra du blev orienteret om ændringen,
 • eller fra tidspunktet, hvor det digitale indhold/den digitale tjeneste blev ændret, hvis dette tidspunkt er senere end de 30 dage, fra du modtog orienteringen.

Læs mere om 'Aftaler og abonnementer'

Hvis der er en mangel på det digitale indhold/den digitale tjeneste, herunder digitale elementer i en vare, kan sælgeren vælge mellem afhjælpning, fx reparation, eller omlevering til et nyt produkt.

Sælger skal afhjælpe eller omlevere inden for rimelig tid fra tidspunktet, hvor du meddelte sælger om fejlen eller manglen, og sælgeren skal afholde alle omkostninger i den forbindelse.

Hvis sælger skal omlevere eller afhjælpe, og det digitale indhold/den digitale tjeneste, herunder digitalt indhold/digitale tjenester i varer med digitale elementer, er blevet installeret, inden fejlen eller manglen viste sig, og installationen er sket i overensstemmelse med dens art og formål, skal sælgeren sørge for eller betale for både afinstallation og for, at salgsgenstanden bliver installeret igen.

Hvis det fx ikke er muligt for sælgeren at afhjælpe eller omlevere eller at gøre det inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for dig, kan det aftales, at du får et forholdsmæssigt afslag i prisen, eller at købet hæves.

Prisafslaget skal fastsættes ud fra den lavere værdi, produktet havde, da du modtog det i forhold til den værdi, som produktet ville have haft uden manglen. For digitalt indhold/digitale tjenester, der leveres over en periode, fastsættes prisafslaget i forhold til perioden, hvor produktet har været mangelfuldt. Der kan dog ikke aftales et afslag i prisen, hvis du i sin tid betalte for det digitale indhold /den digitale tjeneste med dine personoplysninger.

Reklamationsfrist for digitalt indhold

Når du køber en vare, gælder der som udgangspunkt en reklamationsfrist på to år.

Hvis der er tale om digitalt indhold/ digitale tjenester eller digitalt indhold i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, gælder der dog særlige regler. I disse tilfælde vil du kunne klage over mangler:

 • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
 • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet.

Det vil sige, er der tale om løbende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, fx en spillekonsol, vil reklamationsfristen for de digitale elementer først udløbe, når leveringen er sket.

Er der tale om løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, fx et digitalt spil, vil reklamationsfristen først udløbe to måneder efter, at sidste levering er sket.

De nye regler for digitalt indhold/digital tjenester gælder for aftaler om levering af digitalt indhold/digitale tjenester, herunder varer med digitale elementer, som du får leveret efter 1. januar 2022, selvom købsaftalen er indgået før den 1. januar 2022.

Læs mere om 'Reklamationsret'

Hvis købet af det digitale indhold hæves

Hvis du fortryder købet i sidste ende, og det hæves, skal du have penge tilbage og levere salgsgenstanden tilbage til sælgeren for sælgerens regning. Du skal som udgangspunkt tilbagelevere salgsgenstanden i samme stand og mængde som ved levering.

Hvis du har fået leveret det digitale indhold/den digitale tjeneste på et fysisk medium, fx en cd/dvd, skal du levere det tilbage til sælgeren uden unødig forsinkelse. Sælgeren skal anmode dig om at tilbagelevere produktet inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor du gav sælger besked om at ophæve købet

Er der tale om ophævelse af levering af digitalt indhold/digitale tjenester, som leveres over en periode, skal du have pengene tilbage for den periode, hvor det digitale indhold/den digitale tjeneste har været mangelfuldt, og for den periode, som var tilbage, hvis ikke købet blev hævet.

Du skal have pengene tilbage uden unødig forsinkelse og senest inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor du gav sælger besked om at kræve afslag i prisen eller om at ophæve købet. Pengene skal overføres til det betalingsmiddel, du i sin tid betalte med, og sælgeren må ikke pålægge dig gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.

Når købet fortrydes eller hæves, er der krav til, hvordan sælgeren skal behandle de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med din brug af det digitale indhold/den digitale tjeneste. Blandt andet skal sælgeren stoppe med at behandle dine personoplysninger og leve op til kravene i databeskyttelsesforordningen.

Når købet af digitalt indhold/digitale tjenester ophæves, er der ligeledes krav til, hvordan du skal forholde dig. Du skal eksempelvis afholde dig fra at anvende det digitale indhold/den digitale tjeneste eller stille det digitale indhold/den digitale tjeneste til rådighed for andre.

Tjek hvem du handler med

De oplysninger, du skal kunne finde på en hjemmeside i et EU-land, er som minimum:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens fysiske adresse
 • Mailadresse, postadresse, telefonnummer og lignende, som gør det muligt at komme i kontakt med virksomheden

Læs mere om, hvordan du handler sikkert på nettet