Penge og forsikring

Forsikring

Hvilke forsikringer har du brug for, og hvordan sammenligner man forsikringer? Få tips til at skifte forsikring læs om fortrydelsesret og opsigelse af forsikringer.

Forsikring

Gå dine nuværende forsikringspolicer igennem. Er der noget, der mangler? Og noget som du ikke længere har behov for?

Lav en liste over dine forsikringsbehov. Hvordan ser din nuværende livssituation ud? Har du fået børn, eller er du netop flyttet? Har du solgt din dyre båd eller købt bil? Har du ting af særlig høj værdi? Er du dobbeltforsikret? Find ud af, hvad forsikringen skal dække.

Gør dig klart, hvor stor en selvrisiko din økonomi kan klare.

Tjek tilbud på forsikringer, fx på nettet. Du kan også spørge familie og venner. Det kan være en god idé tidligt at begrænse antallet af forsikringsselskaber. Så kan du bedre overskue tilbuddene.

Undersøg også, om din bank, fagforening, arbejde eller lignende tilbyder dig en aftale med et forsikringsselskab til en fordelagtig pris.

Indhent tilbud fra de forsikringsselskaber, du har udvalgt. Det kan du gøre flere steder. Fx på forsikringsselskabets egen hjemmeside eller på prissammenligningssider. Det kan muligvis betale sig for dig at have de forskellige typer af forsikringer hos flere selskaber.

Læs dækningsskemaerne. Tjek, om forsikringen dækker de ting, du har behov for, og hvad du får i erstatning i tilfælde af skade.

Prøv at forhandle om vilkår og pris. Du kan for eksempel forhandle om:

  • Størrelsen på præmien.
  • Størrelsen på selvrisikoen.
  • Ekstra dækning (Du kan måske få en årsrejseforsikring uden at skulle betale mere.)

Når du har et overblik over tilbuddene, kan du prøve at forhandle om prisen. Har du fået et tilbud fra et andet selskab til en lavere pris, så spørg, om selskabet vil matche det.

Vælg det bedste tilbud. Skifter du forsikring ved hovedforfald, det vil sige på årsdagen for forsikringen, er det gebyrfrit. Skifter du derimod forsikring på et andet tidspunkt, skal du forvente, at der kommer et gebyr oveni. Gebyret vil typisk være større, hvis du opsiger forsikringen inden for det første år.

Opsiger du din forsikring før hovedforfald (årsdagen for forsikringen), vil du have penge til gode hos dit tidligere forsikringsselskab. Dem vil du typisk få udbetalt automatisk.

Når du køber en forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag, du modtager policen med forsikringsbetingelserne. Dette gælder også, selvom forsikringstiden er startet. For nogle forsikringer har du helt op til 30 dages fortrydelsesret.

Når du skal opsige din forsikring, skal du være opmærksom på, om du opsiger med kort varsel eller normal varsel. Det er afgørende for, om forsikringsselskabet kan afkræve dig et opsigelsesgebyr.

Når du tegner en forsikring, aftaler du en løbetid for policen. Du kan altid vælge at opsige din forsikring gratis, når policen udløber.

Opsiger du forsikringen midt i den periode, du har tegnet forsikringen for, kan forsikringsselskabet afkræve et opsigelsesgebyr. Du kan til enhver tid opsige din forsikring med 30 dages varsel til den 1. i næste måned. Størrelsen af opsigelsesgebyret afhænger af, hvor længe du har haft forsikringen.

Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte Forsikringsoplysningen med dit spørgsmål

Ofte kan du vælge mellem forskellige måder at betale forsikringen på, fx via betalingsservice, en MobilePay-betalingsaftale eller girokort. Og ofte varierer prisen herfor, afhængigt af, hvad du vælger.

Betaler du via betalingsservice, vil du typisk skulle betale et gebyr. Det samme gælder, hvis du betaler via et girokort, som kommer med posten. Her vil gebyret typisk være højere, end hvis du betaler via betalingsservice. 

Se mere om de forskellige muligheder for at automatisk betaling af regninger 

Forsikring, der dækker, hvis du laver skade på andre eller på andres ejendele. Ejer du en bil, skal du ifølge færdselsloven have en ansvarsforsikring.

Har du ikke tegnet en ansvarsforsikring på dit køretøj, vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kroner.

Selvom din bil er blevet stjålet, skal den stadig have en ansvarsforsikring. Husk derfor at afmelde nummerpladerne hos Motorstyrelsen.

På motorst.dk kan du læse mere om, hvordan du afmelder dit køretøj

Bilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på din egen bil. Derudover kan du blandt andet vælge følgende til:

  • Kaskoforsikring, der dækker skader på din egen bil
  • Førerulykkesforsikring, der dækker skader på dig selv.

Forsikringen dækker blandt andet skjulte skader ved dit nye hus, som er opstået, inden du overtog huset, og som ikke står i tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten.

Få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du tegner en ejerskifteforsikring

Det er en god idé at undersøge forsikringsforholdene omkring din flytning, før du flytter. Ikke alle flyttefirmaer er forsikrede, og en del af flyttegodset er du selv ansvarlig for.

Læs mere om flytteforsikring

Forsikringen dækker typisk skader på dit helårshus efter fx brand, storm og vandskader, el-skader samt indbrud og hærværk. Derudover vil du typisk kunne vælge mellem en række udvidede forsikringer såsom ”udvidet vandskade”. Du vil også kunne købe forsikringer, der dækker skader på dit fritidshus/sommerhus.

En indboforsikring dækker skader på dine personlige ejendele, fx tyveri og brand. Forsikringen indeholder typisk også en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring. Nogle indboforsikringer indeholder også en rejseforsikring. Forsikringsselskabet vil typisk tilbyde dig en række tillægsdækninger til din indboforsikring, fx ”udvidet cykeldækning” eller ”elektronikforsikring”. Du skal være opmærksom på, om værdien erstattes som ny pris eller brugt pris.

En kaskoforsikring dækker skader på din bil og båd, fx hærværk og brand. Den dækker dog ikke slitage, konstruktionsfejl ved bilen og mekaniske skader.

Slår du dig ned på et nedlagt landbrug, kan du have brug for en landboforsikring. En landboforsikring er lidt mere end en husforsikring men mindre end en landbrugsforsikring. Den kan for eksempel dække, hvis dine husdyr laver skader på andre personer, dyr eller ting. Den kan også dække sprøjteskader og forureningsskader, samt skader, hvis bygningerne bryder i brand. 

Hvis du dør, bliver din livsforsikring udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du har valgt nogle andre, der skal modtage forsikringen. Dette vil være relevant, hvis du lever i et papirløst forhold, og vil sikre din partner økonomisk.

Læs mere om, hvordan din papirløse partner kan få arv og livsforsikring

Forsikring af bil, motorcykel og knallert

Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj fx bil, motorcykel eller knallert, så skal du ifølge loven have en ansvarsdækning. En ansvarsforsikring dækker, hvis føreren af bilen kører galt og forvolder skade på andre og andres ting. Passagerer i bilen er således også dækket af forsikringen.

Du skal dog være opmærksom på, at en ansvarsforsikring ikke dækker skader på dig som fører eller på motorkøretøjet. Du kan altså ikke få erstatning for dine egne skader. Ønsker du dækning af skader på eget motorkøretøj, skal du tegne en kombineret ansvars- og kaskoforsikring.

Skal du låne penge til bilen, vil banken typisk kræve, at du tegner en kaskoforsikring.

Læs mere om bilforsikringer på Rådtilpenge.dk

Hundeansvarsforsikring

Som ejer af en hund er du erstatningsansvarlig for de skader, din hund laver. Hvis din hund fx løber ud på vejen og er skyld i et trafikuheld, kan erstatningssummen blive meget stor. Det er derfor lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring.

Har du hest, er det også lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, der dækker, hvis hesten bryder ud af sin indhegning og forårsager skader. Tjek, om den er dækket af din familieforsikring.

Brandforsikring

Hvis du skal låne penge til boligkøb, vil banken eller realkreditinstituttet kræve, at du tegner en brandforsikring, der dækker reparationer eller genopførsel af nyt hus i tilfælde af brand. En sådan forsikring dækker ikke dit indbo, som fx din sofa og seng. Møbler og andre ting, der ikke er en del af huset, kan dækkes ved køb af en indboforsikring.

Som en del af din brandforsikring betaler du også årligt til naturskadeordningerne.

Læs mere om naturskadeordningerne

Bådforsikring

Alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal være ansvarsforsikret. Du skal under sejladsen medbringe et certifikat, som bekræfter, at der er tegnet en ansvarsforsikring.

Allerede når du planlægger din rejse, bør du vurdere, hvordan du er dækket af dine forsikringer på rejsen. Går rejsen til et andet europæisk land, bør du også sætte dig ind i, hvilke dækninger du har via det blå sygesikringsbevis (EU-rejsesygesikring).

Læs mere om rejseforsikringer

Læs også mere om rejseforsikringer på hjemmesiden Rådtilpenge.dk, som Finanstilsynet står bag

Forsikringen dækker en række behandlinger på privathospitaler eller hos speciallæger.

Du vil ofte blive tilbudt en tillægsforsikring, når du køber lidt dyrere varer, såsom tv, stereoanlæg eller hårde hvidevarer. Det er en god idé at tjekke forsikringsdækningen på de forsikringer, du allerede har, før du vælger en tillægsforsikring.

Læs mere om, hvordan du vurderer, om du har brug for en tillægsforsikring

Forsikringen dækker, hvis du får varige mén, fx efter et fald, løft eller et trafikuheld. Du kan vælge mellem, om du vil være forsikret hele døgnet (heltidsdækning) eller kun i fritiden (fritidsdækning). Du kan købe en udvidet forsikring, hvis du fx dyrker en farlig sportsgren eller gerne vil være dækket, hvis du får en tandskade ved en ulykke.

Du kan altid opsige din forsikring gratis, så det træder i kraft fra hovedforfald – det vil sige på årsdagen for din forsikring. Du skal huske at opsige forsikringen 30 dage inden. Du vil typisk også kunne opsige din forsikring på andre tidspunkter af året – det vil sige med et forkortet opsigelsesvarsel. Det kræver dog, at du betaler et gebyr.

Det beløb, du maksimalt kan få dækket, hvis der sker skade.

Du er forsikringstager, når du har indgået en aftale med et forsikringsselskab.

Den dag, hvor din forsikring bliver forlænget. Du betaler din årlige regning ved hovedforfald.

Som en del af din brandforsikring betaler du også årligt til naturskadeordningerne

Læs mere om naturskadeordningerne

Et papir, hvori der står, hvad din forsikring indeholder.

Den pris du årligt betaler for din forsikring.

Det beløb, du selv skal betale, hvis der opstår en skade. Fx hvis din cykel bliver stjålet.

Klager over forsikringer

Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse? Og har du forgæves forsøgt at få afgørelsen ændret? Så kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal vedrøre din egen private forsikring.

Gå til Ankenævnet for Forsikring