Nye og brugte varer

Cykler - klage og reparation

Når du køber cykel, har du altid to års reklamationsret. Det betyder, at du har ret til at klage til cykelbutikken over fejl og mangler ved cyklen i to år. Læs også om gældende lovgivning for elcykler.

Cykler - klage og reparation

I det danske klima vil næsten alle cykler ruste før eller senere.

÷ Manglende vedligeholdelse 
+ Hvis rusten opstår kort efter levering 
+ Hvis rusten opstår bestemte steder på cyklen på grund af mangelfuld montering, uhensigtsmæssig konstruktion eller utilstrækkelig lakering 
+ Hvis cyklens kvalitet er meget ringe, lakeringen dårlig udført

En komponent, der benævnes rustfri, skal være rustfri. Rust dannes fra dårlige eller ubehandlede jernoverflader. Rustangreb øges betragteligt, når metal kommer i forbindelse med salt og fugt og kan derefter overføres til rustfrie overflader, populært kaldet ”flyverust”. Flyverust er normalt nemt at fjerne.

÷ Manglende vedligeholdelse 
+ Hvis det er lovet, at de ikke ville ruste 
+ Hvis rusten opstår kort efter levering

Det er typisk en fejl, der sker, hvis kæden ikke er ordentligt spændt eller korrekt vedligeholdt.

÷ Brugsfejl, fx gearskift på stejlt eller ujævnt terræn 
÷ Hvis cyklen har været beskadiget

I det danske klima kan gearet fryse fast, specielt hvis det ikke er passende smurt.

÷ Det er et almindeligt vinterproblem ved alle cykler

Der kan vise sig mange fejl og mangler ved gearet. Mange fejl skyldes, at tandhjul og kæde er beskidte, eller at kæde og tandhjul er slidte.

÷ Fejlbetjening af gearet 
÷ Slidt kæde og tandhjul 
÷ Hvis gearet ikke er indstillet rigtigt. 
÷ Cyklen har været væltet, og komponenter er beskadiget. 
+ Fejl ved kabler

÷ Hvis kæden ikke er renset og smurt

Revner opstår ofte i forbindelse med et slag, men de kan også skyldes en fejl i produktionen.

÷ Hvis cyklen har været ude for en skade eller et færdselsuheld 
+ Hvis der er fejl i produktionen

I det danske klima vil næsten alle skruer ruste før eller senere.

÷ Manglende vedligeholdelse 
+ Hvis rusten opstår kort efter levering

÷ Hvis der er kommet et fremmedlegeme, fx en gren, ind i hjulet under kørslen 
÷ Hvis hjulet har været udsat for belastning ud over, hvad det er fremstillet til 
+ Hvis der kan påvises en fejl ved eger eller deres montering

Det er en god idé at læse brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger elcyklen. I brugsanvisningen vil du typisk kunne læse om, hvordan du bruger og vedligeholder cyklen, og hvordan du oplader og behandler batteriet korrekt.

Har du ikke opladet batteriet eller behandlet elcyklen korrekt, kan du få svært ved senere at få ret i en eventuel klagesag, medmindre den forkerte brug skyldes, at du ikke har fået korrekt information i fx brugsanvisningen.

Du har to års reklamationsret, hvis der er fejl på elcyklen, som sælgeren er ansvarlig for. Det kan fx være en indbygget fejl på selve elsystemet. Husk at kontakte sælgeren, så snart du opdager fejlen.

Viser det sig, at sælgeren er ansvarlig for fejlen - det vil sige, at fejlen eller årsagen til fejlen var til stede på købstidspunktet – har du krav på, at sælgeren fx afhjælper den.

Skyldes fejlen på elcyklen, at du har brugt den forkert, fx at cyklen er væltet og i den forbindelse har fået skader, kan du få svært ved at få ret i en senere klagesag.

Tjek, om der er garanti på elcyklen, og hvad den dækker, før du køber cyklen.

Der kan fx være garanti på motor, stel og batteri. En garanti skal stille dig bedre end den toårige reklamationsret. Den skal fx enten vare længere eller dække mere eller bedre.

En elcykel er typisk dyrere end en almindelig bycykel. Undersøg derfor, om din indboforsikring dækker ved tyveri af elcyklen, eller om du skal tegne en særskilt forsikring på den eller udvide din cykeldækning.

Forbrugerklagenævnet har behandlet flere sager om elcykler, hvor batteriet efter nogen tid har mistet kapacitet med det resultat, at elcyklen har kunnet køre kortere og kortere per opladning.

Et batteri vil naturligt miste sin holdbarhed over tid. Ved en vurdering af om batteriet har en fejl, vil Forbrugerklagenævnets sagkyndige blandt andet se på:

  • hvad den forventede levetid på batteriet er
  • om batteriet har været behandlet korrekt, fx om det er opladet hensigtsmæssigt.

Vær opmærksom på, at nogle producenter tilbyder en garanteret minimumskapacitet på batteriet, hvis du har behandlet batteriet korrekt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis cyklen er mere end to år gammel, og købelovens reklamationsret dermed er udløbet, kan du kun forlange at få cyklen repareret eller få et nyt stel, hvis der er givet en garanti, der dækker den fejl, der er opstået. Det er dig, der skal bevise, at der er givet garanti på cyklen.

Læs mere om forskellen på garanti og reklamationsret

 

 

Hvis cykelhandleren har opbevaret cyklen forsvarligt, og cyklen forsvinder fx ved et indbrud, kan cykelhandleren ikke stilles til ansvar, og du kan ikke forlange, at han skal erstatte cyklen. Hvis du har en forsikring, der dækker, skal du altså selv anmelde tyveriet til dit forsikringsselskab.

Hvis cykelhandleren ikke har opbevaret cyklen på forsvarlig vis, er han ansvarlig, hvis cyklen bliver stjålet.

Læs mere om dine rettigheder, hvis varen bliver skadet eller stjålet

 

Hvis du er utilfreds med cykelreparationen, kan du ikke umiddelbart forlange at få pengene for reparationen retur, hvis du vil finde en anden mekaniker, der måske kan gøre det bedre.

Du skal først give mekanikeren en chance for at få bragt arbejdet i orden. Hvis fejlen bliver ved med at opstå, og mekanikeren ikke kan reparere cyklen, kan du normalt ophæve aftalen og kræve dine penge igen. 

Hvis dele af reparationen har værdi for dig, skal du dog i nogle tilfælde betale for dem.

Læs mere om reparationer, du selv skal betale

 

 

Klager over cykler

Hvis du vil klage over din cykel, skal du først kontakte det sted, hvor du har købt den.

 

Hvis I ikke kan blive enige, kan du tage sagen videre til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Læs om Mæglingsteamet for Forbrugerklager