Forbrugerleksikon

Varen bliver skadet eller stjålet

Det er sælgers ansvar, hvis varen forsvinder eller bliver skadet, før du får den leveret. Sker det efter leveringen, skal sælger kun betale, hvis det er hans skyld.

Det sker indimellem, at en vare forsvinder eller bliver beskadiget, mens den er hos sælgeren. Det kan ske, før du får den leveret, mens varen ligger hos sælgeren, fx i forbindelse med reparation, eller under forsendelse i forbindelse med reparation.

Forsvinder varen, eller bliver den skadet, før du får den leveret, er det sælgers ansvar.

Sker det efter leveringen, skal sælgeren kun betale, hvis han er skyld i, at varen enten forsvinder eller bliver skadet. Bliver varen stjålet under et indbrud, skal du selv eller din forsikring betale.

Hvornår er varen leveret?

Varen er leveret, når du får den udleveret. Skal sælgeren levere varen på din bopæl, er det sælgeren, der har risikoen, hvis varen undervejs bliver skadet eller forsvinder. Det gælder uanset, om sælgeren selv sørger for transporten, eller han overlader det til en fragtmand eller postvæsenet. Det gælder også, selvom du skal betale for at få varen leveret. Risikoen for varen går først over til dig i det øjeblik, du får varen leveret.

Vælger du, efter at have fået varen udleveret, selv at få den bragt hjem af en fragtmand, er det er sag mellem dig og fragtmanden, hvis varen undervejs bliver beskadiget.

Forsvinder varen, før den bliver leveret til dig, skal du ikke betale for den. Det er sælgeren, der har risikoen for varen, indtil du får den leveret.

Bliver varen skadet, før du får den leveret, kan du stille krav til sælgeren om, at varen bliver repareret, eller at du får en anden leveret.

I nogle tilfælde kan du i stedet stille krav om at få et afslag i prisen, eller at købet bliver ophævet. Du skal dog være opmærksom på, at du jo har købt varen og derfor også skal betale for den, uanset at den nu er blevet skadet.

Skal du have penge tilbage, må du stille krav om det senere. Er varen købt på nettet, kan du dog udnytte din fortrydelsesret. Den vil ikke være mistet, selvom varen er beskadiget under transporten.

Kan du se på emballagen, at varen muligvis er skadet, kan du bede fragtmanden eller postbuddet om at notere på følgesedlen, at emballagen er skadet.

Bliver varen beskadiget under transporten til og fra reparationsstedet eller under selve reparationen, er det som udgangspunkt dig, der skal betale.

Det gælder dog kun, hvis skaden skyldes en hændelig begivenhed. En hændelig begivenhed kan være tyveri, brand eller anden skade, hvis der i øvrigt ikke er noget at bebrejde virksomheden. Ofte vil dit eget forsikringsselskab kunne dække skaden.

Bliver varen derimod ødelagt af virksomheden, er det ikke en hændelig begivenhed. Det samme gælder, hvis virksomheden ved forsendelse af varen til dig ikke har emballeret den forsvarligt, og den derfor bliver beskadiget.

Når du indleverer en vare til reparation, må du forvente, at butikken eller værkstedet passer godt på den, indtil du henter den igen. Du må altså forvente, at cyklen er solidt låst og låst fast, at kostbarheder opbevares i en boks, og at døre og vinduer er lukket og låst.

Forsvinder din vare, mens den er hos virksomheden, vil det normalt være dig selv eller din egen forsikring, der dækker, hvis varen er stjålet under et indbrud. Det kan dog ske, at virksomheden bliver pålagt at betale erstatning.

For at afgøre om virksomheden skal betale erstatning for den stjålne ejendel eller ej, skal man se på, om han har udvist en såkaldt ansvarspådragende adfærd. Med andre ord skal man vurdere, om virksomheden har opbevaret og aflåst din vare forsvarligt.

Så længe virksomheden har opbevaret din ejendel forsvarligt, kan den ikke gøres ansvarlig. Det vil dog altid komme an på en konkret vurdering i de enkelte sager.

Virksomheden kan blandt andet blive gjort ansvarlig, hvis den ikke kan finde varen, eller hvis den bliver stjålet, fordi virksomheden ikke har låst døren om natten.

Det er virksomheden, der skal bevise, at varen er blevet ødelagt eller forsvundet ved en hændelig begivenhed, som den ikke er ansvarlig for.

Havde du ret til at hæve handlen, er det derimod sælger, der bærer risikoen for varens beskadigelse. Var det fx bevist, at en bil led af væsentlige mangler, der ikke var afhjulpet inden rimelig tid, eller havde du og sælgeren aftalt, at handlen skulle gå tilbage, vil du bevare sin ret til at hæve købet, selvom bilen brænder eller bliver stjålet.

Hvis en lånegenstand bliver beskadiget

Virksomheden kan skaffe sig mere tid til at afhjælpe, hvis den låner dig en erstatningsvare, mens din egen er til reparation.

Det sker indimellem, at en sådan lånt vare bliver beskadiget, mens du låner den. Efter Forbrugerklagenævnets praksis er du kun erstatningsansvarlig over for virksomheden, hvis det kan bebrejdes dig, at varen er gået i stykker – fx hvis du har tabt den eller opbevaret den uforsvarligt.

Du har krav på at ophæve købet - men varen forsvinder eller bliver skadet

Er du i en situation, at du har ret til at ophæve et køb, fx fordi varen er mangelfuld og hverken kan repareres eller omleveres, vil du bevare dit krav, selvom varen i mellemtiden forsvinder eller bliver skadet på grund af en hændelig skade. 

Når det er afgjort, at du har krav på at ophæve købet, overgår risikoen for varen til virksomheden. Du har derfor krav på dine penge, selvom varen fx går til i en brand.

Læs mere om reklamationsret

Læs mere om reparationer, du selv skal betale

Tre gode råd når du indleverer en vare til reparation

  • Er varen værdifuld, så understreg over for virksomheden, at den skal opbevare den forsvarligt.
  • Få et indleveringsbevis, når du afleverer din vare til reparation. Dels sikrer du, at du får den rigtige vare udleveret efter endt reparation, dels sikrer du, at der ikke senere opstår strid i tilfælde af tyveri.
  • Du skal melde det til politiet, hvis din vare bliver stjålet, mens den er til reparation. Det er typisk dit forsikringsselskab, der betaler erstatning for tyveriet.

Opdateret 03.01.2022