Skip navigation

Klager over håndværkeren - sådan gør du

Sidst opdateret:

Klag til håndværkeren hurtigst muligt, når du opdager et problem. Er du for længe om at klage, kan du miste dine rettigheder på grund af passivitet.

Når du bliver opmærksom på en mangel, fx at det nye tag er utæt i et hjørne, må du først klage til virksomheden, der er ansvarlig for det udførte arbejde, fx mureren, elektrikeren, snedkeren eller vvs’eren.

Det er en god idé at få skriftlig dokumentation for, at du har klaget. Sørg fx for at følge en mundtlig eller en telefonisk klage op med en mail eller et brev. Vil du have hjælp til at skrive en mail eller et klagebrev til håndværkeren eller firmaet, kan du bruge en klagebrevsskabelon.

Se samlingen af skabeloner til klagebreve.

Håndværkerarbejde - forskellige klagefrister

Der gælder forskellige klagefrister afhængig af aftalen, og hvad du vil klage over:

Forældelsesregler:

  • Ved håndværksarbejder, hvor AB-Forbruger er aftalt, eller der ikke er aftalt bestemte aftalevilkår, er forældelsesfristen tre år, fra manglen blev opdaget eller burde være opdaget. Du kan dog højst klage i 10 år efter arbejdets aflevering. Det gælder som udgangspunkt alle håndværkerens ydelser: arbejdets udførelse, byggematerialer og køb af løsøre – hårde hvidevarer, lamper og lignende - der indgår i arbejdet. De tre års forældelsesfrist gælder i tilfælde, hvor håndværkerens aftale anses for at være hovedydelsen, og indkøb og installation af løsøre anses for at være en biydelse.

Får du fx installeret et nyt køkken, og køber og installerer håndværkeren alle hårde hvidevarer, vil den samlede ydelse, altså også hvidevarerne, som udgangspunkt være omfattet af forældelsesreglerne.

  • For byggematerialer, som du selv køber, er klagefristen tre år, fra manglen blev opdaget - eller burde være opdaget. Dog højst 10 år for skjulte fejl. Fristen løber, fra forbrugeren får materialerne leveret. Dette gælder, medmindre fx producenten har givet en længerevarende garanti.

Købelovens reklamationsret:

  • Køber du fx en opvaskemaskine og beder sælgeren om at installere den, vil både køb og installation opfattes som et køb, der er omfattet af købelovens toårige reklamationsfrist. Her anses købet af maskinen for at være hovedydelsen, hvorimod installationen anses for at være en biydelse,
  • For løsørekøb, fx hårde hvidevarer, lamper, sanitet og lignende, som du selv køber, gælder købelovens toårige reklamationsret. Det gælder, medmindre fx producenten har givet en længerevarende garanti.

Tre ankenævn på håndværksområdet

Bliver problemet ikke løst, kan du klage til et af de tre relevante ankenævn. Når du klager til et ankenævn, er det vigtigt, at du kan dokumentere, at du allerede har klaget til håndværkeren eller firmaet. Ankenævnet vil normalt afvise din sag, hvis du ikke først har prøvet at klage til håndværkeren.

Der er tre ankenævn inden for byggeri og håndværk. Her kan du klage over en håndværker, men først efter du har klaget til håndværkeren eller firmaet.

Hvilket af de tre ankenævn, du skal klage til, afhænger af, hvilken brancheforening håndværkeren er tilknyttet.

Hvis håndværkeren ikke er medlem af en brancheforening

Er håndværkeren ikke medlem af en brancheforening, gælder følgende:

  • Klager over fx nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende murer-, tømrer-, snedker-, kloak-, maler- og anlægsgartnerarbejder samt klager over leverancer af vinduer og yderdøre behandles af Byggeriets Ankenævn og Håndværkets Ankenævn
  • Klager over vvs-arbejde behandles af Ankenævnet for Tekniske Installationer og Håndværkets Ankenævn
  • Klager over el-arbejde behandles af Ankenævnet for Tekniske Installationer

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår en aftale med en håndværker.

Test din viden om håndværkere:

KUNNE DU BRUGE SIDEN?