Bolig og byggeri

El

Det kan være svært at forstå elmarkedet. Hvem de forskellige aktører er, hvem du betaler til, og hvor du som forbruger kan spare penge. Bliv klogere på indholdet af din elregning.

El

Ved at skifte elselskab kan du måske spare penge på felterne markeret med grønt.

Der skal betales moms af alle de nævnte udgifter. 

På elregningen står dit aftagenummer også. Aftagenummeret har 18 cifre. Du skal bruge det, hvis du kontakter dit elselskab.

På din elregning (eller årsopgørelse) kan der være oplysninger om dit forbrug de seneste år. Der kan også være en sammenligning af dit forbrug med lignende husstande.

På elmarkedet findes to slags selskaber:

 • Elselskabet, som du køber strøm af
 • Netselskabet, der ejer kablerne, som strømmen ledes igennem ud til din bolig (elnettet)

Som forbruger kan du frit vælge elselskab, men du kan ikke selv vælge et netselskab. Der er kun ét netselskab, som ejer kablerne ved din bolig.

Det vil altid være elselskabet, du får elregningen fra. Elregningen dækker både dit forbrug af el og transporten af el.

Du får derfor kun én samlet regning. Det gør det lettere for dig at overskue, hvad du samlet set betaler for din el. Det gør det også lettere at sammenligne med andre tilbud på markedet.

På SparEnergi.dk, som Energistyrelsen står bag, kan du læse mere om din elregning

Når du betaler din elregning, betaler du både for:

 • Dit forbrug af el
 • Abonnement til både elselskabet og netselskabet
 • En række afgifter til staten

Betalingsfristen på elregningen bør indeholde et månedsskifte

Har du ikke betalt din elregning til tiden, kan elselskabet opkræve rykkergebyrer af dig. Elselskabet må dog højst opkræve 3 rykkergebyrer, som max. må koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver.

Elselskabet kan sende kravet til inkasso, hvis du ikke betaler. Elselskabet skal dog varsle dig om dette og give dig en frist på 10 dage at betale i.

Når et krav er sendt til inkasso, risikerer du desuden at skulle betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet, hvis selskabets krav er rigtigt.

Elselskabet må ikke lukke for strømmen, medmindre det har en begrundet mistanke om, at du ikke i fremtiden vil betale din elregning.

Der kan være fordele ved at skifte elselskab. Du kan fx spare penge på din strøm, eller du kan vælge et produkt, hvor strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

Du kan dog kun spare penge på den del af din regning, som vedrører det rene elforbrug. Du kan derfor ikke spare penge på:

 • Afgifter til staten. De udgør en stor del af din regning
 • Betalingen til det netselskab, som ejer distributionsnettet, hvorigennem strømmen bliver leveret

Det er gratis at skifte elselskab og gasleverandør, så længe du ikke bryder en kontrakt. Tjek derfor, om du er bundet af en aftale med det elselskab eller den gasleverandør, du har nu. Selskabet må maksimalt binde dig til aftalen i 6 måneder.

Undersøg også bindingsperioden hos det nye selskab. Den kan variere fra en måned – eller endda kortere - til 6 måneder. Nogle selskaber tilbyder et introduktionstilbud med en bindingsperiode, fx på 3 måneder.

Vær opmærksom på, hvad der sker, når introduktionstilbuddet udløber – hvilket produkt fortsætter du automatisk med, hvis du ikke selv vælger et andet.

Efter reglerne kan du højst være bundet af en aftale med et bestemt selskab i 6 måneder. Efter 5 måneder kan du opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

 • Det er gratis at skifte elselskab, så længe du ikke bryder en kontrakt. Tjek derfor, om du er bundet af en aftale med det elselskab, du har nu. Elselskabet må maksimalt binde dig til aftalen i 6 måneder
 • Afklar dine behov. Hvilken aftale ønsker du, og hvilken risiko vil du tage i forhold til produktet? Vil du vælge et produkt med en fast pris, der er låst hen over en længere periode? Eller et produkt med en variabel pris som fx kan svinge fra dag til dag?
 • Sammenlign produktpriser og betingelser hos de forskellige elselskaber. Du kan bruge Elpris.dk, som er en offentlig portal, der viser produkter og priser på elmarkedet. Du kan også tjekke priser på selskabernes egne hjemmesider.
 • Når du tilmelder dig som kunde hos et nyt elselskab, skal du indgå en kontrakt med elselskabet. Inden du skriver under på aftalen, så tjek betingelserne i aftalen. Undersøg, hvor lang tid du er bundet af aftalen. Tjek om du fx kan beholde aftalen, hvis du flytter til en anden adresse.
 • Tilmeld dig online hos den nye leverandør, eller kontakt kundeservice telefonisk. Dit tidligere elselskab vil automatisk få besked om dit skifte.
 • Indtast eller oplys dit aftagenummer (kan også kaldes EAN-nummeret) – det står på elregningen.
 • Derefter vil det nye elselskab automatisk informere dit tidligere elselskab om dit skifte.

Hvis elmåleren er fjernaflæst, vil dit forbrug automatisk blive aflæst. Selvom elmåleren er fjernaflæst, er det dog en god idé at tage billeder af, hvad elmåleren står på, når du skifter selskab.

Du har krav på en slutopgørelse fra dit gamle elselskab senest 6 uger efter, du er skiftet til det nye elselskab. Det skal fremgå af opgørelsen, hvis du har penge til gode. Forsyningstilsynet (der bl.a. fører tilsyn med elselskaber), har i en stikprøveundersøgelse foretaget i 2023, givet påbud eller påtale til fem ud af ti undersøgte elleverandører for ikke at overholde reglerne om slutafregning.

Hvis du ikke modtager din slutafregning ved skift af elselskab, eller hvis du mener, at du ikke har fået oplysninger om et eventuelt tilgodehavende, skal du i første omgang rette henvendelse direkte til den elleverandør, som du har skiftet fra. Elleverandøren er forpligtet til at behandle din klage på en enkel, retfærdig og hurtig måde.

Du skal være opmærksom på, at det nye elselskab har lov til at indhente dit CPR-nummer for at sikre din identitet som ny kunde efter dit skift af elselskab. 

Nogle udbydere tilbyder, at du kan vælge et produkt med en fast pris, der er låst over en længere periode, eller et produkt med en variabel pris, som kan svinge fra dag til dag.

Ved fast pris er du sikker på, hvad du skal betale i aftaleperioden. Vælger du variabel pris, kan du opleve både stigninger og fald i prisen.

Begynd med at undersøge din nuværende aftale. Hvad betaler du i abonnement om året, og hvad betaler du pr. m3? Undersøg også dit årlige forbrug. Det finder du på din årsopgørelse.

Tjek så på gasprisguiden.dk, hvilke aftaler du ellers kan få. Vær opmærksom på, om der er en bindingsperiode, hvis du indgår en ny aftale. Tjek også, hvad der sker med din aftale, når dit eventuelle introduktionstilbud udløber.

Det kan være, at du kan få en bedre aftale hos det selskab, du i forvejen er kunde hos, eller at du kan skifte til en anden udbyder.

Begynd med at undersøge din nuværende aftale. Hvad betaler du i abonnement om året, og hvad betaler du pr. kilowatt-time (kWh). Undersøg også dit årlige forbrug. Det finder du på din årsopgørelse.

På elpris.dk kan du tjekke produkter og priser på el fra de forskellige leverandører. Vær opmærksom på, om der er en bindingsperiode, hvis du indgår en ny aftale. Tjek også, hvad der sker med din aftale, når dit eventuelle introduktionstilbud udløber.

Det kan være, du kan få en bedre aftale hos dit nuværende selskab, eller du kan skifte til en anden leverandør.

Besøg elpris.dk

Overvej at skifte til enten fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe, hvis du opvarmer med olie, naturgas eller elradiatorer. Der kan være penge at spare på varmeregningen.

Læs mere på sparenergi.dk

Du kan selv gøre noget for at spare på el og varme. Præcis hvad du skal gøre, afhænger af, hvilken type bolig du bor i.

På sparenergi.dk kan du læse mere om, hvordan du selv kan sænke dit forbrug. 

Du kan frit vælge elselskab, når du flytter til en ny bolig. Vær dog opmærksom på, om du er bundet af en aftale med dit nuværende elselskab. Selskabet må maksimalt binde dig til aftalen i 6 måneder.

Du kan skifte elselskab over nettet eller per telefon. Det gælder også, selvom det drejer sig om en lejebolig.

Selvom elmåleren er fjernaflæst, og elselskabet automatisk kan hente aflæsningen, er det en god idé at tage billeder af, hvad elmåleren står på, når du flytter ind.

Du skal være opmærksom på, at dit forventede elforbrug og dermed dine a conto-betalinger kan være beregnet på baggrund af de tidligere beboeres forbrug af strøm. Kontakt derfor dit elselskab, hvis du vil ændre på dit forventede forbrug. Elselskabet er dog ikke forpligtet til at ændre din a conto-beregning, men det skal kunne dokumentere, at beregningen er berettiget.

Elselskabet kan opkræve betaling hos alle, der er tilmeldt som kunde på adressen. Husk derfor at melde flytning til elselskabet. Hvis du ikke bliver afmeldt som kunde på adressen, kan du komme til at hænge på regningen, hvis din tidligere bofælle får problemer med at betale elregningen. Det gælder, selvom du ikke har boet på stedet i den aktuelle periode.

Selvom elmåleren er fjernaflæst, og elselskabet automatisk kan hente aflæsningen, er det en god idé at tage billeder af elmåleren, når du flytter.

 • Meld flytning til elselskabet
 • Tag evt. billeder af elmåleren. Hvis den ikke er fjernaflæst, så aflæs elmåleren
 • Tjek om elselskabet har modtaget flyttemeddelelsen. Bed dem om at bekræfte det skriftligt
 • Gem en kopi af din flyttemeddelelse/opsigelse
 • Du har krav på at få en endelig slutopgørelse senest 6 uger efter, at du er tilmeldt det nye elselskab. Det skal fremgå af opgørelsen, hvis du har penge til gode. En række elselskaber har tidligere fået påbud eller påtale af Forsyningstilsynet for ikke at have sendt forbrugerne en korrekt slutafregning. 

Ægtepar hæfter begge for elregningen, også selvom det kun er den ene ægtefælle, der er tilmeldt som kunde hos elselskabet.

Er begge ægtefæller tilmeldt som kunder, hæfter de desuden begge for regningen, selvom ægteskabet ikke længere består, og den ene part ikke bor på adressen

Hvis strømmen i din bolig pludseligt går, skal du gøre følgende:

 • Kontakt hurtigst muligt dit elselskab. Det er elselskabet, du har indgået en aftale om levering af strøm med, og som du betaler din elregning til
 • Elselskabet kan selv vælge at henvise dig til netselskabet, der ejer og driver ledningsnettet
 • Skyldes strømsvigtet fejl på forsyningsnettet, skal elselskabet forsøge at løse problemet uden udgifter for dig
 • Afviser elselskabet at løse problemet, kan du kontakte Ankenævnet på Energiområdet. Husk, at du skal kunne dokumentere, at du har været i kontakt med elselskabet. På Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside finder du en klagevejledning

Læs mere på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside

Hvis elselskabet har en særlig grund til at forvente, at du fremover ikke kan eller vil betale dine elregninger, skal elselskabet bede dig om sikkerhedsstillelse, før det eventuelt lukker for strømmen.

Sikkerhedsstillelse er et beløb, som elselskabet kan kræve, at du betaler.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at elselskabet ikke kan lukke for strømmen på grund af, at du skylder penge for dit forbrug. Elselskabet kan kun lukke for strømmen, hvis du ikke betaler sikkerhedsstillelsen.

Før elselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse, skal det lave en konkret vurdering i hver enkelt sag. Blandt andet skal elselskabet særligt kigge på din betalingshistorik.

Elselskabet kan opkræve sikkerhedsstillelse for at sikre sig mod et fremtidigt tab.

Elselskabet må ikke opkræve mere i sikkerhedsstillelse end det beløb, som det koster elselskabet at levere el til dig i 5 måneder.

Fristen for at betale sikkerhedsstillelsen varierer efter, om du skylder penge til elselskabet eller ikke.

 • Du har en frist på 2 måneder til at skaffe pengene, hvis du ikke aktuelt skylder penge til elselskabet
 • Har elselskabet sendt 2 rykkere til dig med 10 dages mellemrum, og er fristen i rykker nr. 2 udløbet, har du 15 hverdage til at betale beløbet

Elselskabet skal oplyse dig om, at konsekvensen af, at du ikke stiller sikkerhed, kan være, at din elaftale bliver ophævet, samt at der bliver lukket for din strøm.

Opfylder selskabet betingelserne, og betaler du ikke sikkerhedsstillelsen inden for fristen, må selskabet lukke for strømmen. Før der bliver lukket for strømmen, skal elselskabet skriftligt varsle dig om lukningen.

Varslet skal indeholde en præcis dato for, hvornår lukningen kan ske.

Reglerne fremgår af elforsyningslovens § 6b, samt i bekendtgørelsen om elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder §§ 10-12.

Elselskabet er berettiget til at opkræve et gebyr for at afbryde strømmen og et nyt gebyr for at genetablere strømmen.

Hvis du ikke giver elselskabets medarbejder adgang til at lukke for strømmen, kan selskabet bede om fogedens bistand til at afbryde forsyningen. Hvis det er nødvendigt for selskabet at få fogedens hjælp, vil det være forbundet med omkostninger, som du kan risikere at skulle betale.

Er du ny lejer, hæfter du ikke for en tidligere lejers ubetalte elregninger.

Som udgangspunkt hæfter udlejeren af en ejendom heller ikke for en lejers ubetalte elregninger, med mindre udlejeren selv er registreret som kunde hos det relevante selskab.

Følgende regler gælder:

 • Som udlejer skal du være opmærksom på, at leveringsvilkårene kan indeholde bestemmelser om ”mellemperioder” - dvs. perioder, hvor der ikke er nogen lejer i lejemålet. Ifølge loven skal du orienteres om, at kundeforholdet er ophørt og have en frist på 5 hverdage til at indgå et nyt kundeforhold.

Er du erhvervsdrivende, og har du ikke betalt den elregning, der hører til dit firmas adresse, må det ikke lede til, at strømmen bliver afbrudt i dit private hjem.

Ofte stillede spørgsmål om el

Nej, det koster dig ikke noget. Det er dit netselskab, der ejer elmåleren.

På elmålerens display kan du følge med i dit elforbrug. Den nye elmåler har mange funktioner, der gør det nemmere for dig at følge og styre dit elforbrug. Her er nogle eksempler på, hvad du kan med den nye måler:

 • Du kan se, hvor mange kW du bruger lige nu og her.
 • Du kan følge dit elforbrug over en periode.
 • Du kan se aflæsninger time for time.

Sådan kan du se dit forbrug:

 1. Du kan kontakte dit elselskab og høre, om de har en løsning. Dit elselskab sælger den el, du forbruger.
 2. Log in på eloverblik.dk og se dine data. Du skal bruge en kode fra dit elselskab ved login. Vær opmærksom på, at data er cirka 24 timer forsinket.
 3. Tilslut et ”Home Area Network”-modul (HAN-modul) direkte til elmåleren, download en app og se dine data.

Sådan tilslutter du et HAN-modul:

 • Køb et HAN-modul med tilhørende app og sæt modulet i elmålerens port.
 • Ring til dit netselskab og få en krypteringsnøgle, så du kan forbinde elmåler og app.
 • Nu kan du se dine forbrugstal i app’en lige nu og her.

Ring til dit netselskab, hvis du har spørgsmål til den nye elmåler. Du kan læse mere om elmålerens funktioner og fjernaflæsning på netselskabets hjemmeside, ligesom du på netselskabets hjemmeside kan læse mere om timetariffer.

Dit forbrug vil fremover blive aflæst automatisk, fx når årsforbruget skal opgøres.

Ifølge elforsyningsloven har elselskabet pligt til at informere dig om dit elforbrug samt udviklingen i det. Når du har fjernaflæst elmåler, skal du have oplysningerne om det målte forbrug minimum fire gange om året. Det er dog ikke et krav, at måleraflæsningerne fremgår af selve fakturaen, jf. faktureringsbekendtgørelsen.

Klager over elforsyning

Har du problemer med køb og levering af el, gas og fjernvarme, og har du allerede klaget skriftligt til energiselskabet, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

 

For at kunne klage skal du være kunde hos det selskab, du klager over, og selskabet skal have adresse i Danmark.

Gå til Ankenævnet på Energiområdet