Skip navigation

Forstå din elregning

Det kan være svært at forstå elmarkedet. Hvem de forskellige aktører er, hvem du betaler til, og hvor du som forbruger kan spare penge.

Elregning

Du får én elregning, men betaler til to selskaber

På elmarkedet findes to slags selskaber:

 • Elselskabet, som du køber strøm af
 • Netselskabet, der ejer kablerne, som strømmen ledes igennem ud til din bolig (elnettet)

Som forbruger kan du frit vælge elselskab, men du kan ikke selv vælge et netselskab. Der er kun ét netselskab, som ejer kablerne ved din bolig.

Det vil altid være elselskabet, som du får elregningen fra. Elregningen dækker både dit forbrug af el og transporten af el.

Du får derfor kun én samlet regning. Det gør det lettere for dig at overskue, hvad du samlet set betaler for din el. Det gør det også lettere at sammenligne med andre tilbud på markedet.

På SparEnergi.dk, som Energistyrelsen står bag, kan du læse mere om din elregning

Hvad betaler du for?

Når du betaler din elregning, betaler du både for:

 • Dit forbrug af el
 • Abonnement til både elselskabet og netselskabet
 • En række afgifter til staten.

Skift af elselskab - hvor kan du spare penge?

Der kan være fordele ved at skifte elselskab. Du kan fx spare penge på din strøm, eller du kan vælge et produkt, hvor strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

Du kan dog kun spare penge på den del af din regning, som vedrører det rene elforbrug. Du kan derfor ikke spare penge på:

 • Afgifter til staten. De udgør en stor del af din regning
 • Betalingen til det netselskab, som ejer distributionsnettet, hvorigennem strømmen bliver leveret

Forstå din elregning

Elregningen viser, hvad dit forbrug af el koster. Du betaler for per kWh el, du bruger. Du betaler typisk omkring 2 kroner per kWh el. Prisen per kWh svinger dog i løbet af året. Hvis der står en pris per kWh el på din årsopgørelse, vil det være en gennemsnitspris for hele året.

Derudover betaler du til netselskabet, som ejer kablerne ud til din bolig. Du betaler også nogle faste afgifter til staten.

Du modtager typisk fire elregninger om året. Det er elselskabet, som du køber din strøm af, som sender elregningen til dig.

På elpris.dk, som Forsyningstilsynet står bag, kan du tjekke priserne per kWh hos de forskellige elselskaber.

Det består din elregning af:

(Du kan ved at skifte elselskab spare penge på felterne markeret med grønt)

elregning

Der skal betales moms af alle de nævnte udgifter. 

På elregningen står dit aftagenummer også. Aftagenummeret har 18 cifre. Du skal bruge det, hvis du kontakter dit elselskab.

På din elregning (eller årsopgørelse) kan der være oplysninger om dit forbrug de seneste år. Der kan også være en sammenligning af dit forbrug med lignende husstande.

Hvis du ikke betaler din elregning til tiden

Betalingsfristen på elregningen bør indeholde et månedsskifte

Har du ikke betalt din elregning til tiden, kan elselskabet opkræve rykkergebyrer af dig. Elselskabet må dog højst opkræve tre rykkergebyrer, som max. må koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver.

Elselskabet kan sende kravet til inkasso, hvis du ikke betaler. Elselskabet skal dog varsle dig om dette og give dig en frist på 10 dage at betale i.

Når et krav er sendt til inkasso, risikerer du desuden at skulle betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet, hvis selskabets krav er rigtigt.

Elselskabet må ikke lukke for strømmen, medmindre det har en begrundet mistanke om, at du ikke i fremtiden vil betale din elregning.

Læs mere om lukning af strøm

Guide: Sådan skifter du elselskab

 • Det er gratis at skifte elselskab, så længe du ikke bryder en kontrakt. Tjek derfor, om du er bundet af en aftale med det elselskab, du har nu. Elselskabet må maksimalt binde dig til aftalen i seks måneder
 • Afklar dine behov. Hvilken aftale ønsker du, og hvilken risiko vil du tage i forhold til produktet? Vil du vælge et produkt med en fast pris, der er låst hen over en længere periode? Eller et produkt med en variabel pris som fx kan svinge fra dag til dag?
 • Sammenlign produktpriser og betingelser hos de forskellige elselskaber. Du kan bruge Elpris.dk, som er en offentlig portal, der viser produkter og priser på elmarkedet. Du kan også tjekke priser på selskabernes egne hjemmesider.
 • Når du tilmelder dig som kunde hos et nyt elselskab, skal du indgå en kontrakt med elselskabet. Inden du skriver under på aftalen, så tjek betingelserne i aftalen. Undersøg, hvor lang tid du er bundet af aftalen. Tjek, om du fx kan beholde aftalen, hvis du flytter til en anden adresse.
 • Tilmeld dig online hos den nye leverandør, eller kontakt kundeservice telefonisk. Dit tidligere elselskab vil automatisk få besked om dit skifte.
 • Indtast eller oplys dit aftagenummer (kan også kaldes EAN-nummeret) – det står på elregningen.
 • Derefter vil det nye elselskab automatisk informere dit tidligere elselskab om dit skifte.

Når du har skiftet elselskab

Hvis elmåleren er fjernaflæst, vil dit forbrug automatisk blive aflæst. Selvom elmåleren er fjernaflæst, er det dog en god idé at tage billeder af, hvad elmåleren står på, når du skifter selskab.

Du har krav på en slutopgørelse fra dit gamle elselskab senest seks uger efter, at du er skiftet til det nye elselskab.

Du skal være opmærksom på, at det nye elselskab har lov til at indhente dit CPR-nummer for at sikre din identitet som ny kunde efter dit skift af elselskab. 

Sidst opdateret 18.01.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?