Elregninger

Når du betaler din elregning, betaler du til dit elselskab for både dit elforbrug og for transporten af strømmen.

Betalingsfristen på elregningen bør indeholde et månedsskifte

Har du ikke betalt din elregning til tiden, kan elselskabet opkræve rykkergebyrer af dig. Elselskabet må dog højst opkræve tre rykkergebyrer, som max. må koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver.

Elselskabet kan sende kravet til inkasso, hvis du ikke betaler. Elelskabet skal dog varsle dig om dette og give dig en frist på 10 dage at betale i. Når et krav er sendt til inkasso, risikerer du desuden at skulle betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet, hvis selskabets krav er rigtigt.

Elselskabet må ikke lukke for strømmen, medmindre det har en begrundet mistanke om, at du ikke i fremtiden vil betale din elregning.

Læs mere om lukning af strøm.

Elregninger og flytning

Elselskabet kan opkræve betaling hos alle, der er tilmeldt som kunde på adressen. Husk derfor at melde flytning til elselskabet og at aflæse elmåleren, når du flytter.

Hvis du ikke bliver afmeldt som kunde på adressen, kan du komme til at hænge på regningen, hvis din tidligere bofælle får problemer med at betale elregningen. Det gælder, selvom du ikke har boet på stedet i den aktuelle periode.

  • Meld flytning til elselskabet
  • Aflæs elmåleren
  • Tjek, om elselskabet har modtaget flyttemeddelelelsen. Bed dem om at bekræfte det skriftligt
  • Gem en kopi af din flyttemeddelelse/opsigelse
  • Du har krav på at få en endelig slutopgørelse senest seks uger efter, at du er tilmeldt det nye elselskab. Det gælder også, selvom du ikke fik aflæst elmåleren ved fraflytningen. Men skal elleverandøren selv skaffe målerdata, kan du komme til at betale et gebyr for dette.

Frit valg af elselskab

Du kan frit vælge elselskab, når du flytter til en ny bolig. Du kan skifte elselskab over nettet eller per telefon. Det gælder også, selvom det drejer sig om en lejebolig.

Så snart du er flyttet ind, skal du huske at skrive ned, hvad elmåleren viser, og så kontakte elselskabet. På den måde kommer du ikke til at betale for andres elforbrug.

Du skal være opmærksom på, at dit forventede elforbrug og dermed dine a conto-betalinger kan være beregnet på baggrund af de tidligere beboeres forbrug af strøm. Kontakt derfor dit elselskab, hvis du vil ændre på dit forventede forbrug. Elselskabet er dog ikke forpligtet til at ændre din a conto-beregning, men det skal kunne dokumentere, at beregningen er berettiget.

Se vores guide til skift af elselskab.

Ægtepar og elregninger

Ægtepar hæfter begge for elregningen, også selvom det kun er den ene ægtefælle, der er tilmeldt som kunde hos elselskabet.

Er begge ægtefæller tilmeldt som kunder, hæfter de desuden begge for regningen, selvom ægteskabet ikke længere består, og den ene part ikke bor på adressen

Du kan få yderligere hjælp til at forstå din elregning på sparenergi.dk

Sidst opdateret 19.02.2018

Kunne du bruge siden?