Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om Brexit - køb på nettet og i butikker

Svarene er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 er en overgangsperiode, hvor Storbritannien er omfattet af EU’s gældende regelsæt.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Jeg har købt varen inden Brexit:

Du har minimum to års reklamationsret på varer, du har købt i Storbritannien før Brexit. Det betyder, at sælgeren har pligt til at løse problemet, hvis varen viser sig at have fejl og mangler.

Kan du ikke blive enig med sælgeren om en løsning, er det usikkert, hvad der kommer til at ske med dine klagemuligheder efter Brexit.

Hidtil har du haft mulighed for at få behandlet din klage uden om domstolene, men det er ikke sikkert, du kan det efter Brexit. Forbruger Europa, der er etableret af Europa-Kommissionen til blandt andet at behandle klager over virksomheder i andre EU-lande, vil ikke længere kunne behandle klager over britiske erhvervsdrivende. Du vil heller ikke kunne oprette en klagesag via den såkaldte ODR-platform, som er et online klagesystem i EU.

Det er dog stadig usikkert, om du vil kunne oprette en sag direkte hos de nationale britiske klageinstanser.

Læs mere om dine klagemuligheder hos www.forbrugereuropa.dk

Jeg har købt varen efter Brexit:

Har du købt en vare efter Brexit, som viser sig at have en fejl, afhænger dine rettigheder af, om virksomheden markedsfører sig over for danskere eller ej.

Dansk lov vil stadig gælde, hvis virksomheden markedsfører sig over for danskere, fx hvis sproget er dansk, og du kan betale i danske kroner. Du vil dermed have to års reklamationsret, hvis varen har en mangel.

Skal du sende varen til reparation i Storbritannien efter Brexit, skal du betale told og moms af reparationsomkostningerne plus fragt, hvis du sender efter reglerne for passiv forædling. Har du ikke sendt varen ud under reglerne for passiv forædling, skal du betale told og moms af varen, når den kommer retur efter reparation. Det skyldes, at Storbritannien er et tredjeland efter Brexit.

Læs mere www.skat.dk

Markedsfører virksomheden sig ikke over for danskere, vil EU-reglerne ikke længere gælde. Ifølge nuværende britisk lov er reklamationsretten dog længere end de to år, som du har ifølge EU-reglerne. Den britiske regering kan dog frit ændre dette efter Brexit.

Kan du ikke blive enig med sælgeren om en løsning, er det usikkert, hvad der kommer til at ske med dine klagemuligheder efter Brexit.

Hidtil har du haft mulighed for at få behandlet din klage uden om domstolene, men det er ikke sikkert, du kan det efter Brexit. Forbruger Europa, der er etableret af Europa-Kommissionen til blandt andet at behandle klager over virksomheder i andre EU-lande, vil ikke længere kunne behandle klager over britiske erhvervsdrivende. Du vil heller ikke kunne oprette en klagesag via den såkaldte ODR-platform, som er et online klagesystem i EU.

Det er dog stadig usikkert, om du vil kunne oprette en sag direkte hos de nationale britiske klageinstanser.

Læs mere om dine klagemuligheder hos www.forbrugereuropa.dk

Hos Forbruger Europa kan du også få svar på konkrete spørgsmål om dine forbrugerrettigheder efter Brexit

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Jeg har købt varen inden Brexit:

Fortryder du et køb, så har du de rettigheder, som du havde på tidspunktet for købet. Det betyder, at du har 14 dages fortrydelsesret, hvis du har købt varen i en britisk netbutik før Brexit.

Jeg har købt varen efter Brexit:

Vil du fortryde et køb efter Brexit, afhænger dine rettigheder af, om virksomheden markedsfører sig over for danskere eller ikke.

Markedsfører den sig over for danskere, fx er sproget på dansk, og kan du betale i danske kroner, vil dansk lov stadig gælde, og du vil have to ugers fortrydelsesret.

Markedsfører virksomheden sig ikke over for danskere, vil fortrydelsesretten fortsat gælde, fordi den i dag er indskrevet i britisk lov. Det er muligt, at Storbritannien vælger at lade det fortsætte sådan, og så har du fortsat dine rettigheder som hidtil, medmindre Storbritannien vælger at ændre reglerne.

Læs mere om dine klagemuligheder hos www.forbrugereuropa.dk

Hos Forbruger Europa kan du også få svar på konkrete spørgsmål om dine forbrugerrettigheder efter Brexit

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Jeg handler i en netbutik:

Storbritannien er ikke længere en del af EU efter Brexit. Du skal derfor betale told og moms, hvis prisen på varerne overstiger et vist beløb.

Du skal betale moms, hvis prisen på varerne overstiger 80 kroner før fragt. Du skal betale told og moms, hvis den samlede pris overstiger 1.150 kroner før fragt.

Læs mere på tjektolden.dk, som Toldstyrelsen står bag

Jeg har købt en vare i en britisk netbutik, før Storbritannien træder ud af EU. Men varen kan først leveres, efter at Storbritannien er trådt ud af EU. Skal jeg så betale told og moms?

Kommer varerne til Danmark eller et andet EU-land, efter Storbritannien er trådt ud af EU, vil de blive behandlet som varer fra tredjelande, og du skal betale told og moms af dem, hvis deres værdi overstiger beløbsgrænserne. Du skal betale moms, hvis prisen overstiger 80 kroner. Du skal betale told og moms, hvis den samlede pris overstiger 1.150 kroner.

Læs mere på skat.dk

Hvis varerne derimod ankommer til Danmark, før Storbritannien træder ud af EU, beholder de deres toldstatus som EU-varer, og du skal ikke betale told og moms. Generelt gælder, at toldbehandlingen af varer afhænger af, hvornår varerne kommer ind i EU’s toldområde.

Jeg handler i en fysisk butik:

Storbritannien er ikke længere en del af EU efter Brexit. Du skal derfor betale told og moms, hvis prisen på varerne overstiger et vist beløb.

Ved mellemlandinger:

Hvis du har købt varer i et land uden for EU, fx Storbritannien, og mellemlander med fly i et EU-land på vej hjem, gælder reglerne for varer købt i lande uden for EU. Det betyder, at du vil skulle betale told og moms, hvis prisen på varerne overstiger et vist beløb.

Vær opmærksom på, at der er forskel på de beløb, du skal betale told og moms af, afhængigt af om du får varerne sendt fra en netbutik eller selv tager dem med hjem fra Storbritannien.

Du kan læse mere om beløbsgrænserne og told og moms i øvrigt på skat.dk

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Det er ikke ulovligt for privatpersoner at eje og bruge kopivarer i Danmark, selvom det må frarådes.

På jegvælgerægte.dk kan du se seks gode grunde til at undgå kopivarer

Det er også værd at være opmærksom på, at Toldstyrelsen kan tilbageholde varer, der er sendt fra lande uden for EU, hvis der er mistanke om, at det er kopivarer. De samme regler vil gælde efter Brexit.

Efter Brexit vil Storbritannien ændre status fra et EU-land til et tredjeland. Det betyder, at Toldstyrelsen vil kunne tilbageholde kopivarer, du har købt i en britisk netbutik, og som sendes fra Storbritannien, ligesom Toldstyrelsen vil kunne tilbageholde kopivarer, du har købt på rejser i Storbritannien, hvis der er mistanke om, at varen har erhvervsmæssig karakter.

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Produkter fra Storbritannien skal i dag leve op til relevante produktkrav, der er stillet af EU. Det vides ikke, om det bliver ændret efter Brexit.

Efter Brexit vil du som forbruger som udgangspunkt frit kunne indføre produkter fra rejser i Storbritannien. Du bør dog selv være opmærksom på, om produkterne er sikre.

Er der tale om et produkt fra Storbritannien, som er importeret til Danmark af en dansk virksomhed, eller som sælges direkte til danske forbrugere fx via nettet, skal produktet leve op til de danske regler for produktsikkerhed. Det er virksomhedens ansvar at sikre dette.

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Produkter fra Storbritannien skal før Brexit leve op til EU-reglerne i forhold til eksempelvis begrænsning af indholdsstoffer og faremærkning af produkter, fx husholdningsprodukter, maling og lak.

Faremærkningen på produktets etiket viser, hvordan du skal opbevare produktet og beskytte dig, når du bruger det. Det er derfor en god idé at være opmærksom på faremærkerne, inden du bruger et produkt.

Efter Brexit vil produkter fra Storbritannien ikke længere skulle leve op til EU-reglerne. Det kan have betydning, hvis du køber produkter direkte fra Storbritannien, fx i en britisk netbutik.

Henvender butikken sig til danske/europæiske forbrugere – det gør den, hvis den for eksempel markedsfører sine produkter på dansk - vil butikken skulle leve op til EU-reglerne.

Svaret er skrevet med udgangspunkt i et Brexit uden en aftale.

Udtrædelsesaftalen er vedtaget. Vær dog opmærksom på, at der fra 1. februar 2020 til og med 31. december 2020 vil være en overgangsperiode, hvor de nuværende regler er gældende.

Temaet vil løbende blive opdateret i takt med, at de fremtidige aftaler mellem EU og Storbritannien forhandles på plads.

Vil du vide mere?

Synes du, at der mangler et spørgsmål på listen, er du velkommen til at kontakte os på webmaster@kfst.dk.

Har du konkrete spørgsmål til dine forbrugerrettigheder efter Brexit? Så kan du kontakte Forbruger Europa.

Kunne du bruge siden?


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 17.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet