Temaer

Studenter

Der skal købes studenterhuer, blå bog og andet udstyr, når du og din klasse bliver studenter. Undgå ubehagelige overraskelser ved at følge disse råd.

Studenterhuer

Leverandørerne af studenterhuerne, tøj og blå bog ikke må kontakte dig og din klasse per telefon, mail eller SMS, medmindre I selv har bedt dem om det.

Har I bedt hueleverandørerne om at ringe eller maile jer, men ønsker I ikke yderligere kontakt med dem, så frabed jer dette per mail eller telefon.

Læs mere om reklamer og spam

Aftale om køb af studenterhuer

Få aftalen med hueleverandørerne på skrift. Gennemgå den i ro og mag, før I skriver under. Alle dele i aftalen skal oplyses klart og tydeligt. Det gælder fx hele forretningsgangen i aftalen: bestilling af huer, måltagning, betaling og levering.

Prisen på studenterhuer og andet udstyr skal være inklusive moms og andre afgifter. Eventuelle rabatter skal være tydelige for alle.

Få skrevet ind i aftalen, at studenterhuer, tøj og det øvrige udstyr skal leveres i god tid før jeres sidste eksaminer. Så har I mulighed for at gennemgå udstyret for eventuelle fejl. Aftal fx en dato for levering.

Læs ordrebekræftelsen godt igennem. Vær sikker på, at den stemmer overens med det, I har aftalt med leverandøren af studenterhuerne.

Studenterhuer skal leveres til tiden

En studenterhue skal jo som bekendt bruges til en bestemt begivenhed på en bestemt dag. Huen skal derfor leveres, så den er klar på dagen. Det er en fordel at betinge ved bestillingen, at huerne og det øvrige udstyr leveres noget tid før de sidste eksaminer. Så har I mulighed for at gå varerne i gennem for mulige fejl. Hvis varerne ikke leveres som aftalt, kan I have ret til at annullere ordren.

Læs mere om problemer med fragt og levering

Studenterhuer og fortrydelsesret

Når du og din klasse modtager studenterhuerne, tøjet og det andet udstyr, så undersøg, om det er i den kvalitet, I har aftalt med hueleverandørerne. Hvis det ikke er tilfældet, har I krav på at få rettet fejl eller at få ombyttet til en vare, der er magen til.

Vær opmærksom på, at I har 14 dages fortrydelsesret, hvis huerne, tøjet og udstyret er købt via nettet. Det gælder dog ikke, hvis varen skal laves specielt til dig, fx et påsyet navn i huen

Læs mere om fortrydelsesretten

Klager over studenterhuer

De studenterhuer, tøj og udstyr, I får leveret, skal være i orden og i den kvalitet, der er aftalt. Hvis varerne ikke er som aftalt, har I krav på at få fejl udbedret eller at få omleveret til en anden vare.

Send straks en skriftlig klage til hueleverandøren, hvis der er fejl ved produkterne eller i ordrebekræftelsen

Hvis I ikke kan blive enige med hueleverandørerne, kan I klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

 

Studenterkørsel

De fleste studenter tager på studenterkørsel. Aftalen skal indgås længe, før I bliver studenter. Undersøg, om I kan afbestille turen, hvis et bedre tilbud dukker op.

Når I får tilbud på studenterkørsel, er det vigtigt, at I tjekker, hvad der er med i tilbuddet. Ud over selve vognen og chaufføren i et vist antal timer skal I sikre jer, at alle andre udgifter til fx brændstof, forsikringer, musik og rengøring er med i prisen. Den pris, I får oplyst, skal være inklusive moms. Undersøg også, hvad det koster at forlænge turen med en time eller to.

Læs mere om aftaleloven

Læs mere om forbrugeraftaleloven

Studenterkørsel – opsigelse af aftalen

Når I indgår en aftale om studenterkørsel, vil den som udgangspunkt være bindende, og virksomheden vil typisk opkræve et depositum.

I skal på forhånd undersøge muligheden for at opsige aftalen, hvis I fx får et bedre tilbud. Det kan fx være, hvor tæt på dagen I kan opsige, og hvor meget I i givet fald skal betale, jo tættere på dagen det sker.

Hvis der ikke er aftalt noget om opsigelse, har virksomheden krav på at få sit tab dækket, hvis I ikke ønsker at benytte studentervognen. Virksomheden skal minimere sit tab ved at prøve, at leje studentervognen ud til en anden klasse.

Hvis det ikke lykkes, eller prisen må sættes ned, skal I betale det tab, virksomheden har. Virksomheden kan dog ikke kræve dækning for udgifter der ikke er afholdt, som fx brændstof.

Regler om kørsel og indretning af studentervogn

I kan ikke hoppe op på ladet af en hvilken som helst lastvogn. Vognen skal være godkendt til studenterkørsel, og en række regler om udstyr og indretning skal være overholdt. Der må heller ikke være flere passagerer i vognen, end den er godkendt til.

Hvis firmaet flytter studenterkørslen

Har du som forbruger bestilt en studenterkørsel, og flytter firmaet kørslen til en anden dag, vil der være tale om en forsinkelse. I den situation vil du ud fra en vurdering af de konkrete omstændigheder kunne få tilbagebetalt det beløb, du har betalt firmaet, eller få et afslag i prisen.

Klager over aftalen

Hvis der opstår uenighed om prisen eller aftalen, og I ikke kan blive enige med virksomheden, kan I klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Fadølsanlæg til studenterfesten

Fadølsanlæg kan lejes mange steder. Her får du en huskeliste, som du kan bruge, hvis du skal leje et til din studenterfest.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan fadølsanlægget skal installeres og bruges - herunder hvordan fustagen skal skiftes.

Fadølsanlægget kræver strøm, så der skal være klarhed over ledninger, stik osv.

Huskeliste – aftale om leje af fadølsanlæg:

  • Prisen alt inklusive
  • Tid og sted for lejemålet
  • Levering og afhentning
  • Anlæggets udseende
  • Installationsvejledning
  • Brugsvejledning
  • Ansvar for anlægget og skader - er anlægget forsikret?
  • Omkostninger ved afbestilling
  • "Hotline" ved driftsproblemer

 

Ubrudte fustager tages normalt retur. Dog skal der ofte betales et gebyr pr. enhed. Hvis du ønsker at kunne returnere øl og vand på flasker, må det aftales på forhånd.

Fadølsanlægget skal anbringes på et underlag, der ikke tager skade af spild, trykmærker og lignende. Det gælder både gulv og eventuelt bord.

Mange udlejere af fadølsanlæg fraskriver sig stort set alt ansvar for skader, anlægget måtte forvolde på omgivelserne, udsivning af øl osv. Det kan dog være et urimeligt vilkår, hvis skaden skyldes en fejl på anlægget. Undersøg eventuelt, hvordan anlægget er forsikret. Hvis du selv er årsag til skaden, skal du selv betale.

Hvis du er utilfreds med et fadølsanlæg og ikke kan blive enig med udlejeren, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Det er dog en forudsætning, at prisen for lejen er mindst 1.100 kr.

Læs mere om leje af festudstyr

Sidst opdateret 31.05.2022