Skip navigation

Fejl på brugte biler – køb hos forhandler

Er der fejl på den brugte bil, afhænger dine rettigheder af, hvor du har købt bilen, fx hos en brugtbilsforhandler, via kommissionssalg eller gennem en formidler.

Bilen er købt hos en forhandler

Du er dækket af købelovens regler om forbrugerkøb, når du køber brugt bil af en forhandler. Blandt andet har du to års reklamationsret, der løber fra leveringen.

Er fejlen på den brugte bil dækket af købeloven, kan du have krav på at få manglen afhjulpet eller at få pengene tilbage. Købelovens regler gælder for mangler, der var til stede på leveringstidspunktet, eller hvor årsagen til manglen var til stede på leveringstidspunktet. Også selvom manglen først viser sig senere.

De krav, du kan stille til bilen, vil dog fx afhænge af bilens alder, pris og kilometerstand. Er der tale om en nyere og dyrere bil, kan du stille større krav, end hvis der er tale om en meget gammel og billig bil, som har kørt mange kilometer.

Er du blevet lovet en garanti, vil garantien ikke erstatte reklamationsretten, men løbe samtidig med. Brugtbilsgarantier er ofte kortere end din reklamationsret efter købeloven. Garantien kan også være begrænset til kun at gælde bestemte dele af køretøjet fx motor og gearkasse. Bilforhandleren må kun bruge ordet garanti, hvis garantien stiller dig bedre end købeloven.

Bilen er købt på en auktion

Er den brugte bil købt på en bilauktion, er det 'indsætteren' (den der indleverer varen til auktion), der hæfter som sælger. Vil auktionsfirmaet ikke oplyse, hvem indsætteren er, hæfter det selv som sælger.

Kommissionssalg af brugte biler

I kommissionssalg sælger brugtbilsforhandleren bilen i eget navn, men for en andens regning. Brugtbilsforhandleren hæfter, hvis der er mangler ved den brugte bil. Købet er et forbrugerkøb, der giver dig den særlige beskyttelse efter købelovens forbrugerkøbsregler.

Formidlingssalg af brugte biler

Hvis brugtbilsforhandleren oplyser, at han handler på vegne af en privat forbruger (formidler salget), skal det klart og tydeligt oplyses ved købet. Aftalen skal indgås direkte mellem dig og ejeren af bilen, og både du og ejeren skal være klart identificeret i slutsedlen. 

Hvis der viser sig at være fejl på bilen, skal du rette dit krav mod den private bilsælger. Du kan ikke gå til Ankenævn for biler med din klage. I stedet må du gå til en advokat eller til retshjælpen.

Bilen er købt af en privatperson - læs mere her

Hvis bilen har en fejl – hvornår kan du få medhold i en klage?

Brugtbilsforhandleren må gerne sælge dig en bil med fejl, men det er en forudsætning, at sælgeren klart har oplyst dig om, hvori den konkrete fejl består, og hvilken betydning den har – medmindre fejlen ligger inden for det forventelige i forhold til bilens pris, alder og antal kørte kilometer. Det kan fx være, at et flækket topstykke betyder, at motoren skal skiftes, eller at støddæmperne er slidt og må forventes at skulle udskiftes meget snart.

Det er brugtbilsforhandleren, der skal bevise, at han har oplyst dig om konkrete fejl og deres betydning, og at du har accepteret at købe bilen i den tilstand.

Hvis brugtbilsforhandleren ikke har taget forbehold for helt konkrete fejl, kan bilen være mangelfuld efter reglerne i købeloven. Det kan fx være, hvis den er slidt eller skadet ud over, hvad du med rimelighed kunne forvente efter bilens pris, alder og antal kørte kilometer.

Det er afgørende, at fejlen, eller dens årsag, har været til stede på leveringstidspunktet og samtidig er enten ud over det forventelige eller af sikkerhedsmæssig karakter.

Eksempler på fejl

Fejl på brugte biler kan groft deles op i fire grupper:

 • Kosmetiske fejl
 • Sikkerhedsmæssige fejl
 • Slid
 • Skader og skjulte fejl

Kosmetiske fejl på den brugte bil

Det kan fx være ridser i lakken, pletter på sæderne, stenslag i forruden, uens lak, synlig rust eller en pynteliste der sidder løst eller helt mangler.

Kosmetiske fejl vil ofte være synlige – også for den ukyndige køber – og de betyder ikke noget for bilens køreegenskaber.

Det betyder, at du normalt ikke vil få medhold i en klagesag, der drejer sig om kosmetiske fejl. I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Sikkerhedsmæssige fejl ved den brugte bil

Når du kører på de danske veje, skal din bil efter færdselslovgivningen opfylde en række sikkerhedsmæssige krav. Det gælder eksempelvis bremser, styretøj, lygter, dæk, sikkerhedsseler og udsyn.

 • Du kan normalt regne med at få medhold i en klagesag, der drejer sig om sikkerhedsmæssige fejl.
 • Hvis fejlen var synlig ved købet – fx en flækket rude, eller sælgeren oplyste dig om fejlen og dens betydning, vil du normalt ikke kunne få medhold.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Slid på den brugte bil

Hvor slidt, bilen er, vil selvfølgelig afhænge af dens alder, og hvor langt den har kørt. Men det betyder også meget, hvad den har været brugt til og hvordan. Bilmærke og model har også betydning, da nogle biler forventes at have længere levetid end andre.

Det kan være meget svært at afgøre, hvor slidt en bil med rimelighed må være. Du kan selvfølgelig stille større krav til en nyere og dyrere bil end til en ældre og billigere bil.

Nogle dele på en bil skal jævnligt udskiftes, det gælder fx udstødning og bremseklodser. Disse dele må være slidt, men ikke slidt helt ned.

 • Du kan ikke forvente at få medhold i en klagesag om slid, hvis bilen ikke er slidt mere end forventeligt, eller hvis der er tale om en meget gammel bil.
 • Du kan muligvis få medhold i en klagesag om slid, hvis bilen er slidt mere, end man med rimelighed må forvente, eller hvis du udtrykkeligt er blevet lovet, at fx airconditionanlægget virker.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Skader og skjulte fejl på den brugte bil

Det kan fx være en defekt gearkasse, turbolader eller servostyring, at det er ukendt, hvornår tandremmen sidst er skiftet, eller at topstykket er flækket. Det kan også være camouflerede skader som fx skjult rust.

 • Du kan forvente at få medhold i en klagesag om skader og skjulte fejl, hvis fejlen eller årsagen til den var til stede på leveringstidspunktet og er ud over, hvad du måtte forvente i forhold til bilens almindelige tilstand.
 • Du kan forvente at få medhold i en klagesag, hvis tandremmen knækker inden for udskiftningsintervallet eller i det tilfælde, hvor sælgeren ikke er bekendt med, hvornår tandremmen er udskiftet og ikke skriftligt har anbefalet dig straks at få den skiftet og oplyst om risikoen for motorskade, hvis den ikke bliver skiftet.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Forkerte oplysninger om den brugte bil

Det kan fx være, at du får oplyst, at bilen er en anden årgang, end den er, eller at den har kørt færre kilometer, end den har. Det kan også være oplysninger, brugtbilsforhandleren har undladt at give dig, fx at bilen har været udsat for en større skade, har kørt som taxa, eller at der er taget pant i bilen.

 • Du kan ikke forvente at få medhold i en klage om manglende eller forkerte oplysninger, hvis det ikke har haft betydning for dit køb af bilen. Det kan fx være i forhold til bilens brug, videresalgsværdi eller restlevetid.
 • Du kan forvente at få medhold i en klage om manglende eller forkerte oplysninger, hvis det har betydning for bilens brug, videresalgsværdi eller restlevetid.
 • Hvis forhandleren oplyser, at bilen er produceret i et bestemt år, og det ikke er tilfældet, kan det være en mangel, hvis fejlen ikke rettes inden købet.

I sidste ende vil resultatet af en klagesag dog altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Klagemuligheder

Viser der sig en fejl på din brugte bil, skal du altid klage til forhandleren først. Forhandleren har ret til at se fejlen og vurdere, om han mener, den er omfattet af købelovens reklamationsret eller en garanti.

Hvis brugtbilsforhandleren anerkender, at han skal betale reparationen, skal bilen repareres inden for rimelig tid. Hvor lang tid det er, afhænger blandt andet af fejlens art, og hvor besværligt det er at skaffe reservedele.

Mener brugtbilsforhandleren ikke, at fejlen er dækket af købeloven eller garantien, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævn for biler eller domstolene.

Ankenævn for biler behandler klager, som vedrører køb af bil (både ny og brugt) over 10.000 kr. samt værkstedsregninger på over 1.500 kr.

Du kan læse mere om Ankenævn for biler på bilklage.dk

Bilforhandleren skal betale transport af bilen

Hvis fejlen ved bilen er dækket af reglerne i købeloven, skal forhandleren betale transportomkostningerne til værkstedet, herunder også eventuelle færge- og broudgifter. Udgifterne til transport skal selvfølgelig være rimelige.

Lad ikke bilen reparere hos tredjepart

Du skal ikke lade bilen reparere af en tredjepart, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med brugtbilsforhandleren. Du risikerer at miste dine rettigheder efter købeloven og en eventuel garanti, hvis forhandleren ikke får mulighed for at tage stilling til din klage.

Er du nødt til at få bilen repareret hos en tredjepart, fx under en bilferie, må du prøve at sikre dig beviser for fejlen, fx ved at få udskiftede reservedele med hjem eller anden dokumentation fra værkstedet. Så kan du senere prøve at få dækket dine omkostninger hos brugtbilsforhandleren.

Som udgangspunkt bør du aldrig lade bilen reparere uden forinden at have reklameret til sælgeren. Selvom du er i udlandet, er det derfor en god idé – hvis det er muligt - at forsøge at kontakte forhandleren, inden du får bilen repareret.

Hvis forhandleren bor meget langt væk fra dig, fx i en anden landsdel, kan du i forbindelse med købet forsøge at aftale, at reparationer overlades til et værksted i nærheden af dig.

Klager over motorcykler, knallerter, leje af bil eller tilbehør til biler

Har du problemer vedrørende blandt andet motorcykler, knallerter, tilbehør til biler eller leje af en bil, kan du klage til Center for Klageløsning, som behandler de klager, som Ankenævn for biler ikke behandler. Det er dog en forudsætning, at prisen er mindst 1.050 kr. og højst 100.000 kr.

Se, hvordan du klager til Center for Klageløsning

Sidst opdateret 27.03.2020

KUNNE DU BRUGE SIDEN?