Biler

Sådan får du et kørekort 

Se, hvordan du ansøger om et kørekort. Få også styr på, hvad undervisningspakken fra køreskolen skal indeholde, og hvordan du evt. klager over køreskolen.

Sådan får du et kørekort 

Hvornår kan du få kørekort?

For at få kørekort til en almindelig personbil skal du:

  • Være fyldt 18 år – du kan dog begynde at tage kortet tre måneder, før du fylder 18 år.
  • Have en lægeattest, hvor lægen har kontrolleret dit syn, hørelse m.v. Attesten må højst være tre måneder gammel, når du ansøger om kørekort, og højst et år og tre måneder ved udstedelsen af kørekortet.
  • Have bopæl i Danmark – der er her tale om din sædvanlige bopæl, hvor du opholder dig mindst 185 dage om året.
  • Have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Kursusbeviset må højst være et år gammelt, når du ansøger om kørekort.

Er du ikke dansk eller nordisk statsborger, skal du desuden have en opholdstilladelse, medmindre du lovligt opholder dig her uden en egentlig opholdstilladelse.

Du skal ansøge om kørekort via din lokale Borgerservice. Du skal udfylde ansøgningen og udlevere et vellignende pasfoto, lægeattest og førstehjælpsbevis. 

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om kravene til de forskellige kørekort på borger.dk

Kørekort som 17-årig

Den 1. januar 2017 startede en forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år.

Læs mere om ordningen på sikkertrafik.dk

Krav til undervisningen

De fleste køreskoler tilbyder en pakke, der indeholder de lovbefalede køre- og teoritimer. Men det er forskelligt, hvad pakken derudover indeholder. Det er derfor vigtigt, at du går tilbuddet grundigt igennem og tjekker priser hos flere køreskoler.

Loven stiller følgende krav til undervisningen, når du skal have kørekort til personbil:

  • 29 teorilektioner 
  • 24 kørelektioner

Herudover kan der komme udgifter til fx førstehjælpskursus, lægeerklæring, foto til kørekort, ekstra køretimer, ekstra teoritimer og ekstra prøvegebyr.

 

Der er regler for, hvor lange pauser du må holde i undervisningen, fx ved rejser, studieture og lignende. Varer pausen over tre måneder, skal du starte forfra på undervisningen. Den praktiske køreprøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven.

Læs om regler for kørekort til andre køretøjer end biler på borger.dk

Når du skal til køreprøve, skal du kunne fremvise en detaljeret lektionsplan. Lektionsplanen viser, at du har gennemgået den nødvendige undervisning, og hvornår du har gjort det. Sørg for at få udleveret en lektionsplan, så snart du begynder dit undervisningsforløb.

Det er desuden vigtigt, at lektionsplanen udfyldes og underskrives af både dig og kørelæreren efter hver lektion. Allerede ved første lektion skal du have udleveret en lektionsplan. Kørelæreren har også en. Det er kørelærerens eksemplar, der bruges ved prøverne. Det er dog vigtigt, at dit eget eksemplar også bliver udfyldt og underskrevet efter hver lektion, så du har styr på undervisningen.

Aftalen med køreskolen

Når du skal have kørekort og køber en undervisningspakke, har du som udgangspunkt indgået en bindende aftale med køreskolen, som ikke kan fortrydes.

Ønsker du af en eller anden grund at stoppe køreundervisningen, kan det blive svært at komme ud af aftalen. Nogle køreskoler reklamerer dog med, at du kan blive frigjort for aftalen når som helst i forløbet. Læs mere om det i køreskolens betingelser.

 

Forudbetaling er generelt en dårlig idé. Hvis du bliver uvenner med kørelæreren, eller han eller hun går konkurs, kan pengene være tabt.

Mange køreskoler forlanger forudbetaling for at give rabat på undervisningen. Det kan fx være hel eller delvis forudbetaling af pakken. Hvis du vælger at betale forud for at opnå en rabat, så betal så lidt forud som muligt. Nogle køreskoler deler pakkens pris op i rater, som betales efterhånden.

Læs mere om forudbetaling

Ønsker du at blive frigjort fra aftalen i utide, vil de køreskoler, der tilbyder den mulighed, typisk beregne normal betaling for de timer, du har haft, før du springer fra. Har du købt en pakke med rabat, vil du altså gå glip af rabatten.

Du kan klage til Ankenævnet for Køreundervisning, hvis du har klaget til kørelæreren, og I ikke kan finde en løsning. Ankenævnet kan afgøre, om du kan blive frigjort fra aftalen, og hvor meget du eventuelt skal betale for undervisningen, du allerede har modtaget.

Er det nødvendigt at optage et lån for at få råd til kørekortet, så tjek markedet rigtigt grundigt, før du vælger, hvor du vil låne pengene. Omkostningerne ved at låne fx 9.000 kr. kan være så høje, at du faktisk kommer til at betale beløbet to gange.

Klager over kørekort

Hvis du er utilfreds over noget i forbindelse med anskaffelsen af kørekort, har du mulighed for at klage. Hvem du skal klage til, afhænger af, hvad du vil klage over - køreskolen eller køreprøven.

 

Du kan fx klage over undervisningens indhold eller antallet af timer, hvis du ikke mener, at du har modtaget de undervisningstimer, du har betalt for. Det kan også være, at lektionsplanen ikke er udfyldt, eller at lovkrav til fx manøvrebane ikke er overholdt.

Hvis kørelæreren er uopmærksom under kørslen, fx taler i mobiltelefon eller på anden måde er ubehagelig, så du ønsker at komme ud af aftalen, kan du også klage over det.

Du kan undgå en uheldig situation og en klagesag ved at sørge for, at din lektionsplan bliver udfyldt for hver time. Mener du ikke, at den undervisning, du har modtaget, lever op til lektionsplanens krav, kan du gøre opmærksom på dette ved at undlade at underskrive lektionsplanen for den pågældende time.

Du skal desuden være opmærksom på tidsgrænserne for, hvor længe du må holde pause i undervisningen, og hvor lang tid der må gå mellem teoriprøve og køreprøve. Det gælder specielt, hvis du skal ud at rejse, bliver syg, eller økonomien tvinger dig til en pause.

Er du utilfreds med køreskolen, skal du altid først klage til kørelæreren eller den ansvarlige for køreskolen. Det er kun, hvis I ikke kan blive enige, at du kan gå videre med din klage til Ankenævn for Køreundervisning.

Du skal udfylde et klageskema, som du finder på Ankenævn for Køreundervisnings hjemmeside, ankesag.dk.

Er du i tvivl om, hvorvidt din klage kan behandles, eller om du har den nødvendige dokumentation, kan du ringe til Ankenævn for Køreundervisnings sekretariat.

Læs mere på Ankenævn for Køreundervisnings hjemmeside

Vil du klage over køreprøven, skal du i første omgang sende klagen til Færdselsstyrelsen.

Hvis Færdselsstyrelsen fastholder afgørelsen, bliver din klage videresendt til Trafikstyrelsen.

Læs mere om klager over kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Digitalt kørekort

Det er muligt at bruge et digitalt kørekort via en app som supplement til det fysiske kørekort, når du kører i Danmark.

 

For at kunne bruge det digitale kørekort er det en forudsætning, at du er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort.

Gå til Bekendtgørelse om kørekort

Sidst opdateret 12.01.2022