Biler

Sådan får du et kørekort 

Se, hvordan du ansøger om et kørekort. Få også styr på, hvad undervisningspakken fra køreskolen skal indeholde, og hvordan du evt. klager over køreskolen.

Sådan får du et kørekort 

Kørekort som 17-årig

Den 1. januar 2017 startede en forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år.

Læs mere om ordningen på sikkertrafik.dk

Der er regler for, hvor lange pauser du må holde i undervisningen, fx ved rejser, studieture og lignende. Varer pausen over tre måneder, skal du starte forfra på undervisningen. Den praktiske køreprøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven.

Læs om regler for kørekort til andre køretøjer end biler på borger.dk

Når du skal til køreprøve, skal du kunne fremvise en detaljeret lektionsplan. Lektionsplanen viser, at du har gennemgået den nødvendige undervisning, og hvornår du har gjort det. Sørg for at få udleveret en lektionsplan, så snart du begynder dit undervisningsforløb.

Det er desuden vigtigt, at lektionsplanen udfyldes og underskrives af både dig og kørelæreren efter hver lektion. Allerede ved første lektion skal du have udleveret en lektionsplan. Kørelæreren har også en. Det er kørelærerens eksemplar, der bruges ved prøverne. Det er dog vigtigt, at dit eget eksemplar også bliver udfyldt og underskrevet efter hver lektion, så du har styr på undervisningen.

Forudbetaling er generelt en dårlig idé. Hvis du bliver uvenner med kørelæreren, eller han eller hun går konkurs, kan pengene være tabt.

Mange køreskoler forlanger forudbetaling for at give rabat på undervisningen. Det kan fx være hel eller delvis forudbetaling af pakken. Hvis du vælger at betale forud for at opnå en rabat, så betal så lidt forud som muligt. Nogle køreskoler deler pakkens pris op i rater, som betales efterhånden.

Læs mere om forudbetaling

Ønsker du at blive frigjort fra aftalen i utide, vil de køreskoler, der tilbyder den mulighed, typisk beregne normal betaling for de timer, du har haft, før du springer fra. Har du købt en pakke med rabat, vil du altså gå glip af rabatten.

Du kan klage til Ankenævnet for Køreundervisning, hvis du har klaget til kørelæreren, og I ikke kan finde en løsning. Ankenævnet kan afgøre, om du kan blive frigjort fra aftalen, og hvor meget du eventuelt skal betale for undervisningen, du allerede har modtaget.

Er det nødvendigt at optage et lån for at få råd til kørekortet, så tjek markedet rigtigt grundigt, før du vælger, hvor du vil låne pengene. Omkostningerne ved at låne fx 9.000 kr. kan være så høje, at du faktisk kommer til at betale beløbet to gange.

Du kan fx klage over undervisningens indhold eller antallet af timer, hvis du ikke mener, at du har modtaget de undervisningstimer, du har betalt for. Det kan også være, at lektionsplanen ikke er udfyldt, eller at lovkrav til fx manøvrebane ikke er overholdt.

Hvis kørelæreren er uopmærksom under kørslen, fx taler i mobiltelefon eller på anden måde er ubehagelig, så du ønsker at komme ud af aftalen, kan du også klage over det.

Du kan undgå en uheldig situation og en klagesag ved at sørge for, at din lektionsplan bliver udfyldt for hver time. Mener du ikke, at den undervisning, du har modtaget, lever op til lektionsplanens krav, kan du gøre opmærksom på dette ved at undlade at underskrive lektionsplanen for den pågældende time.

Du skal desuden være opmærksom på tidsgrænserne for, hvor længe du må holde pause i undervisningen, og hvor lang tid der må gå mellem teoriprøve og køreprøve. Det gælder specielt, hvis du skal ud at rejse, bliver syg, eller økonomien tvinger dig til en pause.

Er du utilfreds med køreskolen, skal du altid først klage til kørelæreren eller den ansvarlige for køreskolen. Det er kun, hvis I ikke kan blive enige, at du kan gå videre med din klage til Ankenævn for Køreundervisning.

Du skal udfylde et klageskema, som du finder på Ankenævn for Køreundervisnings hjemmeside, ankesag.dk.

Er du i tvivl om, hvorvidt din klage kan behandles, eller om du har den nødvendige dokumentation, kan du ringe til Ankenævn for Køreundervisnings sekretariat.

Læs mere på Ankenævn for Køreundervisnings hjemmeside

Vil du klage over køreprøven, skal du i første omgang sende klagen til Færdselsstyrelsen.

Hvis Færdselsstyrelsen fastholder afgørelsen, bliver din klage videresendt til Trafikstyrelsen.

Læs mere om klager over kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside

Digitalt kørekort

Det er muligt at bruge et digitalt kørekort via en app som supplement til det fysiske kørekort, når du kører i Danmark.

 

For at kunne bruge det digitale kørekort er det en forudsætning, at du er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort.

Gå til Bekendtgørelse om kørekort