Biler

Køb af elbil eller plug-in-hybrid - det skal du overveje

Hvis du overvejer at købe en elbil eller en plug-in-hybrid, er der nogle forhold, du bør være særligt opmærksom på. Blandt andet bør du undersøge batteriets rækkevidde samt tiden, det tager at lade bilen op.

Køb af elbil eller plug-in-hybrid - det skal du overveje

Hvad er forskellen på elbiler og plug-in-hybridbiler?

Elbiler og plug-in-hybridbiler minder på mange områder om biler, der udelukkende kører på brændstof, eller hybridbiler, der ikke oplades med kabel og kører på både el og brændstof. Det vil derfor typisk være nogle af de samme ting, du skal overveje, før du køber.

For elbiler og plug-in-hybridbiler er der dog nogle særlige forhold om rækkevidde og ladehastighed, som det er værd at være opmærksom på, og som du kan læse mere om her.

 • En elbil kører alene på el. Den oplades med et kabel og kan køre længere distancer på ren el.

 • En plug-in-hybrid kan både køre på brændstof og el. Den kan oplades via et kabel ligesom en elbil. En plug-in-hybrid har et mindre batteri end en elbil og kan derfor ikke køre lige så langt på ren el, som en elbil kan. Når der ikke er mere el på batteriet, vil bilen køre på brændstof i stedet.

Hvad skal du overveje, før du køber en elbil eller en plug-in-hybrid?

Hvis du overvejer at købe en elbil eller en plug-in-hybrid bil, bør du kigge på nogle af de samme ting, som hvis du skal købe en bil, der kører på brændstof. Undersøg fx:

 • sikkerhed
 • ekstraudstyr
 • pris
 • eventuel garanti på bilen.

Elbiler, der kun kører på strøm

Når det gælder elbiler, som alene kører på strøm, findes der nogle ekstra forhold, du især bør være opmærksom på. Du kan blandt andet overveje følgende:

 • Hvad er dit kørselsmønster? Skal du kun køre korte ture i bilen, eller skal du også køre længere ture? Mens brændstofbiler ofte bruger særligt meget brændstof ved bykørsel, bruger elbiler typisk særligt meget el ved lande- og motorvejskørsel.

 • Hvor langt kan bilen køre på én opladning? Typisk kan rækkevidden, som angives i bilens salgsmateriale, kun nås under helt optimale forhold. Eksempelvis aflades batteriet hurtigere, jo hurtigere du kører, jo koldere det er, hvis du må tænde for aircondition/varme, eller hvis du kører med tungt læs som fx en trailer eller campingvogn.

 • Hvor kan du oplade bilen? Har du mulighed for at få installeret en ladeboks derhjemme, så du fx kan lade i løbet af natten? Eller er du afhængig af offentlige ladere? Findes der ladepladser i nærheden af, hvor du bor?

 • Hvor lang tid tager det bilen at lade op? Ladehastigheden kan fx afhænge af typen af ladestander og størrelsen på bilens batteri. Størrelsen på batteriet angives i kWh.

 • Hvor lang garanti er der på batteriet? Og hvad indeholder garantien?

 • Skal du have træk på? Der kan være forskel på, hvor meget de forskellige elbiler kan trække. Ved tungt læs vil batteriet desuden aflade hurtigere

 • Hvor er det muligt at få udført reparationer på bilen?

 • Hvor ofte skal elbilen til serviceeftersyn? Hvad koster eftersynet?

Hvis du overvejer at købe en plug-in-hybrid, så undersøg, hvor langt bilen kan køre på el, før den går over til at køre på brændstof.

Bilens optimale rækkevidde er baseret på målemetoden WLTP, som angiver rækkevidden ved blandet kørsel.

Batteriets størrelse vil være afgørende for, hvor langt elbilen kan køre på en opladning. Jo flere kWh, desto længere rækkevidde.

Du skal være opmærksom på, at rækkevidden, som angives i bilens salgsmateriale, typisk kun nås under helt optimale forhold.

Ankenævn for biler, som behandler klager over køb af biler, har afgjort en række sager, hvor bilejere har klaget over, at elbilen ikke har kunnet køre lige så langt per opladning, som der er angivet som maksimal rækkevidde i salgsmaterialet.

I sagerne har forbrugerne typisk ikke fået medhold i, at der har været tale om en mangel efter købeloven. Ankenævnet har blandt andet lagt vægt på, at følgende forhold kan have indflydelse på elbilers rækkevidde:

 • kørselsmønster og kørestil. Elbiler bruger mere strøm ved kørsel med højere hastigheder, fx lande- og motorvejskørsel
 • hyppige accelerationer og mange stop og igangsætninger
 • koldere vejr, fx en lav batteritemperatur
 • brug af vinduesvisker, aircondition osv. og andre funktioner, som bruger strøm

Se et eksempel på en afgørelse

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en angivelse af en elbils rækkevide ud fra en konkret vurdering kan være så afvigende, at det kan udgøre en køberetlig mangel.

Når du køber en ny bil, vil der ofte følge en fabriksgaranti med. En garanti er noget, som forhandleren frivilligt kan vælge at tilbyde dig. Selvom du tilbydes en garanti, vil du altid have din reklamationsret på 2 år, der løber fra leveringsdagen.

Når det gælder elbiler, vil garantien typisk også omfatte batteriet, eller der kan følge en særlig batterigaranti med. Undersøg, hvad garantien dækker, fx om den dækker, hvis batteriet taber kapacitet over et fastsat niveau inden for et x antal år efter købet eller op til x antal kørte kilometer.

Sæt dig også ind i, hvor lang tid garantien dækker, hvilke forpligtelser du har, om du fx skal overholde serviceeftersyn mv.

Hvis du overvejer at købe en brugt elbil eller en brugt plug-in-hybrid, skal du langt hen ad vejen være opmærksom på de samme ting, som når du køber en brugt bil, der kører på brændstof. Tjek fx, at bilen er, som sælger har lovet. Undersøg også bilens registreringsattest og synsrapport mv.

Læs mere om 'Brugte biler'

Når det gælder brugte elbiler, skal du være særligt opmærksom på, at bilens batteri på samme måde som andre batterier bliver slidt med tiden og dermed mister kapacitet.

Der kan dog være væsentlig forskel mellem de enkelte bilmodeller. Desuden kan forhold som kørselsmønstre, lademønstre, temperaturer mv. også spille ind på, hvor langt elbilen kan køre på en opladning.

Hvis du har købt en brugt elbil og mener, at batteriet er for slidt, vil dine muligheder for at få ret i en eventuel klagesag bero på en konkret vurdering af, hvor slidt batteriet er i forhold til bilens alder, mærke osv.

Før du køber en elbil eller en plug-in-hybrid, så undersøg, hvilke muligheder du har for at lade bilen op. Det kan være, at du eksempelvis har mulighed for at få installeret en ladeboks derhjemme, så du fx kan oplade bilen hen over natten.

Hvis du bor i lejlighed, vil du typisk skulle bruge offentligt tilgængelige ladestandere. Der findes apps, hvor du kan se, hvilke ladestandere der er i nabolaget, og hvilke der er ledige. Tjek også, hvor længe du kan parkere ved den enkelte ladestander. Du kan også undersøge, om du evt. kan lade op på din arbejdsplads.

Der findes flere typer af opladere:

 • Almindelig opladning (AC-ladning), fx hjemmeopladere eller mindre opladere i det offentlige rum, hvor du typisk skal bruge dit eget kabel
 • Hurtig opladning
 • Lynopladning

Der er forskel på, hvor stor en effekt hver enkelt type af ladestander har. Således har en lynlader en meget større effekt end en almindelig oplader.

I bilen kan der være forskellige ladestik, der passer til de forskellige typer af opladere. Det vil sige, at et ladestik ikke nødvendigvis passer til alle typer af opladere.

Herudover vil der med bilen følge en såkaldt ”mormorlader”, som er et kabel, der kan tilsluttes en almindelig stikkontakt i boligen. ”Mormorladeren” bruges typisk kun som en nødløsning. Du skal være varsom med at bruge løsningen, da systemet kan blive overbelastet.

Læs mere om opladning af elbiler hos Sikkerhedsstyrelsen

Hvis du vælger at få en ladeboks installeret derhjemme, så overvej, om det kan betale sig at lease boksen eller selv købe én.

Hvis du vælger at lease en boks, vil du betale en lejepris hver måned samt en pris for at få installeret boksen.

Elafgiftsloven giver mulighed for, at virksomheder, der driver ladestandere, kan få refunderet elafgiften på el, der bruges til at oplade batterier i elbiler. Det er blandt andet et krav, at den el, som bliver brugt til opladningen af elbilen, bliver målt.

Nogle virksomheder tilbagebetaler elafgiften til forbrugeren. Hvis du vil lease en ladeboks, så vær derfor opmærksom på, om virksomheden, du leaser ladeboksen hos, tilbyder at refundere en del af prisen på den el, du bruger, når du lader bilen op. 

Firmaet, du leaser boksen hos, vil desuden være ansvarlig for løbende at servicere boksen. Vær opmærksom på, om der følger et abonnement på opladning med leasing af boksen.

Hvis du køber ladeboksen, vil det hos nogle udbydere være et krav, at du tegner en serviceaftale i forbindelse med købet. Hvis der ikke følger en serviceaftale med købet af boksen, vil du selv være ansvarlig for vedligehold af ladeboksen.

I Danmark findes en række ladeoperatører, som står bag de ladestandere, der står på offentlige steder, fx gader, benzintanke, p-pladser mv.

Har du købt en elbil eller en plug-in-hybrid, kan du vælge at tegne et abonnement hos en ladeoperatør, eller du kan vælge at betale løbende for dit forbrug. Hos nogle bilforhandlere kan du tilkøbe et ladeabonnement i forbindelse med, at du køber elbilen. Undersøg, hvad vilkårene er for abonnementet, fx om der følger en ladeboks med, hvilke omkostninger der er forbundet med fx installation af ladeboksen, hvad den månedlige abonnementspris er, om der er mulighed for refusion af elafgiften mv.

Når du skal vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig, skal du regne på, hvad det årligt vil koste dig at oplade bilen.

 • En abonnementsordning vil give dig adgang til at bruge de ladestandere, der er en del af ladeoperatørens netværk. Undersøg, om abonnementet er med ubegrænset opladning, eller om der er et max. forbrug. Vurdér, om det kan betale sig for dig.
 • Ved fri opladning betaler du per kWh, du oplader for. Du kan fx betale via en ladebrik, sms eller en app. Undersøg på forhånd, hvad der er billigst.

Opsigelse af abonnement

Hvis du vælger at tegne et ladeabonnement på nettet, har du ret til at opsige det igen. Fremover har du ret til at opsige en løbende aftale på det samme medie, som du oprettede den på. Dvs. at du skal kunne opsige en aftale digitalt, hvis du tegnede den digitalt.

Læs mere om 'Abonnementsvilkår' 

Ladehastigheden vil afhænge af flere forhold, blandt andet typen af lader, batteristørrelsen, batteriets temperatur, batteriets alder samt effekten på ladestanderen.

Hvis den ladehastighed, der er angivet i salgsmaterialet, ikke kan opnås, kan der ud fra en konkret vurdering være tale om en mangel ved bilen.

Ankenævn for biler har afgjort flere sager, hvor forbrugerne har købt en bestemt bilmodel og efterfølgende har klaget over, at ladehastigheden efter en opdatering af bilens software er blevet længere. Ankenævnet har i sagerne blandt andet lagt vægt på, at bilerne efter opdateringerne har været fuldt anvendelige efter opladning, og at de i forhold til bilernes alder har en tilfredsstillende rækkevidde. Herudover har ankenævnet lagt vægt på, at så længe bilen ikke bliver uanvendelig efter opdateringerne, så må opdateringerne anses som naturlige og acceptable vilkår, der følger med ejerskabet af bilen.

Viser der sig at være en fejl på elbilen, skal du altid klage til forhandleren først. Forhandleren har ret til at se fejlen og vurdere, om han mener, den er omfattet af købelovens reklamationsret eller en garanti.

Hvis forhandleren anerkender, at han skal betale reparationen, skal bilen repareres inden for rimelig tid. Hvor lang tid det er, afhænger blandt andet af fejlens art, og hvor besværligt det er at skaffe reservedele.

Mener forhandleren ikke, at fejlen er dækket af købeloven eller garantien, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævn for biler eller domstolene.

Klage over elbiler

Ankenævn for biler behandler klager, som vedrører køb af bil - både ny og brugt - over 10.000 kr. samt værkstedsregninger på over 1.500 kr.

Gå til Ankenævn for biler

Relevante links

Senest opdateret 30.05.2022