Nævnenes Hus

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener Forbrugerklagenævnet og huser Center for Klageløsning, der behandler forbrugersager. Sagsområderne er de samme i de to instanser.

En sag kan først komme for Forbrugerklagenævnet, når den har været igennem en klageløsningsproces hos Center for Klageløsning, hvor forbrugeren og virksomheden i fællesskab har søgt en løsning på problemet.

Det er kun, hvis parterne ikke finder en løsning i Center for Klageløsning, at der kan oprettes en sag hos Forbrugerklagenævnet, som kan træffe en juridisk afgørelse.

Hvilke sager kan Nævnenes Hus behandle?

Som udgangspunkt kan Nævnenes Hus behandle alle de klager, der ikke hører til i et af de private, godkendte ankenævn, eller som skal behandles af en speciel klageinstans. 

Der er eksempler på områder/sager, som Nævnenes Hus ikke kan behandle.

For at Nævnenes Hus kan behandle en sag, er det desuden en forudsætning, at der er tale om en vare eller en ydelse, der er købt af en forbruger af en virksomhed – altså et forbrugerkøb. Nævnenes Hus kan ikke behandle tvister mellem to private parter, mellem to virksomheder eller klager fra virksomheder over forbrugere.

En sag kan afvises, hvis forbrugeren ikke har klaget til virksomheden, klagen er ubegrundet, eller den er under behandling i en anden klageinstans.

Beløbsgrænser

  • Beløbsgrænsen er minimum 1.000 kr. - dog 650 kr. for tøj og sko
  • Beløbsgrænsen er maksimum 100.000 kr.

Over landegrænser

Nævnenes Hus kan som udgangspunkt kun behandle klager over virksomheder, der er etableret i Danmark. Er virksomheden etableret i flere lande, skal sagen behandles i det land, hvor sagen har den største tilknytning.

Læs mere om, hvordan du klager over varer/ydelser

Grafik: Sagens sag i forbrugerklagesystemet

Klageløsning

Sidst opdateret 19.02.2018  

Kunne du bruge siden?

ARTIKLER:

ANDRE EMNER:


Hold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

Gør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

Få aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter