Klage: Køb i Danmark

Regler: Fejl ved varen eller ydelsen

Inden du klager til virksomheden, kan du med fordel undersøge, om der reelt er tale om en mangel ved varen, og om du dermed kan stille krav til virksomheden.

Du er kun dækket af købelovens forbrugerbeskyttende paragraffer, hvis du selv er forbruger, og sælgeren er erhvervsdrivende.

En mangel efter købeloven er ikke kun en egentlig fejl. Det kan også være, at varen ikke kan det, du er blevet lovet.

Se en liste over eksempler på mangler

Husk desuden at overholde klagefristerne. Du har to års reklamationsret på varer, men det er også et krav, at du klager i rimelig tid, efter du har opdaget, at varen er mangelfuld.

Se klagefrister

Fejl på varen - hvad siger reglerne?

Modsat af, hvad mange tror, giver lovgivningen ikke et præcist svar på, hvad der gælder, når der opstår et problem med et varekøb. Men lovene afstikker rammerne for, hvad der kan være en rimelig løsning i en konkret situation. 

Det kan fx være spørgsmål om, hvorvidt du har ret til at få varen omleveret eller repareret, eller om hvor mange reparationsforsøg virksomheden har. 

I den konkrete vurdering af, hvad der er rimeligt, skal det blandt andet indgå:

  • Hvor gammel er varen
  • Hvor kompliceret er fejlen
  • Varens generelle tilstand
  • Hvordan er varen brugt
  • Hvordan er varen vedligeholdt
  • Hvor vigtig er varen for forbrugeren
  • Har varen tidligere haft fejl

Hvor gammel er varen?

Varens alder har især betydning for varer, der naturligt bliver slidt mere eller mindre op i løbet af købelovens to års reklamationsfrist. Det kan fx være et par sko. Men varens generelle tilstand har også betydning for vurderingen. Er varen slidt og skrammet, eller har du passet på den.

Jo ældre og mere slidt varen er, jo mindre kan du forlange.

Hvor kompliceret er fejlen?

Nogle fejl er mere vanskelige end andre. De kræver måske en større undersøgelse, eller varen skal sendes til et specialværksted, og det kan tage ekstra tid.  Med i vurderingen må være, hvor vigtig varen er for dig, og om virksomheden kan låne dig en anden vare i ventetiden.  

Andre fejl er nemmere at gå til, men det er stadig af betydning, hvor svært det er for dig at undvære varen, og om den før har været repareret for det samme eller for flere andre fejl. 

Varens generelle tilstand

Varens tilstand – ud over fejlen – kan have betydning. Er en vare fx meget slidt og tæt på at være brugt op, kan du forlange mindre, end hvis varen er velholdt og kan bruges lang tid fremover. Et slidt udseende behøver dog ikke at have betydning for hverken funktion eller levetid.

Hvor vigtig er varen for forbrugeren?

Når du skal undvære din vare i forbindelse med en reparation eller en omlevering, har det betydning for, den tid det må tage, hvor vigtig varen er dig, og især hvor svært det er at undvære den. Det har fx betydning, at du bruger varen hver dag og ikke kan erstatte den med noget andet, eller at du har akut brug for varen, fx vinterstøvler om vinteren.

Det må med i vurderingen, om virksomheden kan låne dig en anden vare i ventetiden.

Har varen tidligere haft fejl?

Det har altid betydning, hvis en vare før har været repareret for den samme eller for andre fejl. Hvad der er rimeligt, skal ses i det samlede billede af de problemer, du har haft med varen, og de muligheder virksomheden har haft for at bringe varen i orden.

Typiske fejl - hvornår er klagen rimelig?

Her finder du en liste over typiske fejl på forskellige varegrupper og beskrivelser af, hvornår en klage normalt vil være rimelig, og hvornår den normalt ikke vil være det. 

Hvis du vil klage over en digital tjeneste eller digitalt indhold

Den 1. januar 2022 trådte nye regler i købeloven i kraft. De nye regler gælder dog allerede for aftaler om levering af digitale tjenester og digitalt indhold, der blev indgået før den 1. januar 2022, men som først leveres fra den 1. januar 2022.

De nye regler i købeloven regulerer blandt andet:

  • at når der er tale om digitalt indhold eller digitale tjenester, som du løbende får leveret, vil du kunne klage over mangler ved produktet to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet. Denne regel gælder for digitalt indhold/digital tjenester, som du får leveret efter 1. januar 2022, selvom aftalen om leveringen er indgået før den 1. januar 2022.
  • er der tale om løbende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, fx en spillekonsol, vil reklamationsfristen tidligst udløbe, når leveringen er udløbet.

Læs mere om klager over varer/ydelser

Sidst opdateret 23.03.2022