For virksomheder

Tjenesteydelser: Kunden kan klage i op til tre år

Kunden kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Tjenesteydelser er omfattet af forældelsesloven. Det betyder, at kunden kan komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år efter, at den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.

Har du givet garanti?

Hvis du har givet garanti på arbejdet, og du ikke mener, at det, kunden klager over, er dækket af garantien, er det op til dig at bevise det.

Sådan håndterer du klager

Når kunden klager over din ydelse, må du tage stilling til, om kunden har klaget i rette tid, og om klagen er rimelig. Du har ret til at forvente, at kunden klager over ydelsen, så snart han opdager, at den er mangelfuld eller inden for rimelig tid derefter. Hvis kunden er passiv for længe, kan han miste sine rettigheder.

I nogle tilfælde kan du med rimelighed forlange, at kunden klager allerede, mens ydelsen bliver leveret. Det vil typisk gælde underholdning, transport, indkvartering og lignende, hvor du har mulighed for at rette op på det straks, ved fx at flytte kunden til et andet lokale eller placering eller skaffe en anden og bedre bus.

Hvis klagen er rimelig

Ydelsen er mangelfuld, hvis den ikke er i overensstemmelse med det, du og kunden har aftalt, eller hvis den ikke har den holdbarhed, som du har lovet, eller kunden med rimelighed kunne forvente.

Som udgangspunkt har du altid ret til at rette op på fejlen, men kunden kan i særlige tilfælde ophæve aftalen eller få et afslag, hvis det ikke er muligt at rette fejlen. Det kan også være tilfældet, hvis det efterfølgende viser sig, at ydelsen aldrig burde være udført, og du burde have været klar over det. Det kan fx være en vare, der er så slidt, at du burde have frarådet en reparation.

Kunden kan have ret til:

  • Afhjælpning, det vil sige reparation
  • Ophævelse af aftalen, det vil sige alle pengene tilbage
  • Afslag i prisen, det vil sige nogle af pengene tilbage

I nogle tilfælde vil kunden have krav på erstatning. Det kan fx ske, hvis du har ødelagt kundens tøj på dit renseri eller på anden måde er årsag til skader.

Opdateret 17.01.2022