For virksomheder

Leveringen bliver forsinket

Hvornår en levering er så forsinket, at din kunde kan blive frigjort af aftalen, vil afhænge af, hvad du har lovet kunden, da aftalen blev indgået.

Denne artikel er for virksomheder. Hvis du er forbruger, gå til Forbrugerleksikon.


Du skal være opmærksom på hvilken type køb, der er tale om og hvilken af følgende to situationer, der er tale om:

  • Der er aftalt et tidspunkt for levering
  • Der er ikke aftalt et tidspunkt for levering

Hvis der er aftalt et tidspunkt for levering

Hvis du skal levere varen eller det digitale indhold/den digitale tjeneste til et bestemt tidspunkt, og kunden ved aftalens indgåelse har betinget sig dette, vil enhver forsinkelse være væsentlig, og kunden vil kunne hæve købet. Et eksempel er, hvis brudekjolen ikke bliver leveret til det aftalte tidspunkt.

Hvis der ikke er aftalt et tidspunkt for levering

For levering af varer og varer med digitale elementer, som leveres på et fysisk medium

Hvis I ikke har aftalt et bestemt tidspunkt for levering, vil du skulle levere varen eller varen med det digitale element, som leveres på et fysisk medium fx en CD/DVD, uden unødig forsinkelse og senest inden for 30 dage, efter købsaftalen blev indgået. Leverer du ikke varen eller varen med det digitale element, kan kunden bede dig levere varen eller varen med det digitale element inden en bestemt frist. Det kaldes et "påkrav". En forbruger kan give dig et påkrav ved at ringe eller skrive til dig.

For levering af digitalt indhold/digitale tjenester

Du skal levere det digitale indhold/den digitale tjeneste uden unødig forsinkelse. Det vil sige, at det skal leveres umiddelbart efter købet, medmindre du har aftalt andet med køberen. Leverer du ikke det digitale indhold/den digitale tjeneste uden unødig forsinkelse, vil der være tale om forsinkelse. Kunden kan bede dig levere det digitale indhold/den digitale tjeneste inden en bestemt frist (påkrav).

Hvis det digitale indhold leveres på et fysisk medium, fx på en cd/dvd, skal du senest levere det til køberen inden for 30 dage, medmindre I har aftalt andet.

Den frist, som kunden giver dig, skal være rimelig

Hvad der er "rimeligt", afhænger af, hvilken vare der er tale om, kundens behov for varen, men også dine leveringsmuligheder.

Hvis du ikke kan levere varen inden for fristen, og fristen i øvrigt er rimelig efter omstændighederne, har kunden ret til at hæve købet.

Det er uden betydning, at det er din leverandør og ikke dig selv, der er skyld i forsinkelsen.

Man taler ikke om forsinkelse, hvis kunden selv er skyld i, at varen ikke kan blive leveret til tiden.

Et godt råd

Undersøg, hvor lang leveringsfrist dine egne leverandører har. Specielt hvis købet er betinget af levering inden en bestemt dato.

Opdateret 01.01.2022