Forbrugerleksikon

Kreditoplysningsbureauer

Betaler du ikke din gæld i tide, risikerer du at blive indberettet til et kreditoplysningsbureau. Det er det, der i daglig tale hedder RKI eller Ribers (Experian).

Når du bliver indberettet til et kreditoplysningsbureau, skal bureauet senest fire uger efter registreringen sende besked til dig. Så har du mulighed for at protestere, hvis det er en fejl, eller der er uenighed om den aktuelle gældspost.

Kreditoplysningsbureauet må ikke registrere gældsposter, du ikke mener at have, når sagen ikke er afgjort ved en domstol.

Du kan godt blive indberettet til et kreditoplysningsbureau, selvom der kun er tale om småbeløb. Bureauet må dog ikke videregive oplysninger om de små gældsposter. Kun hvis gælden er over 1.000 kr., må bureauet videregive oplysninger om, at du er registreret som ”dårlig betaler”.

Der er forskellige regler for registrering afhængig af, om pengene skyldes til et privat firma eller til en offentlig myndighed.

Læs mere om gæld, rykkergebyrer og inkasso.

Læs mere om reglerne for inkasso.

Opdateret 20.05.2021