Forbrugerleksikon

Købeloven

Købeloven indeholder grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter. Reglerne beskytter forbrugeren ved køb af varer.

Relevant lovgivning:
Købelovens §§ 72-87 (forbrugerkøb), herunder fx §§ 75 a-77 a (mangler ved varen), §§ 78 a-79 (køberens mangelsbeføjelser) og § 83 (reklamationsfristen)