Forbrugerleksikon

Hvis virksomheden bliver overtaget af en anden virksomhed

Her kan du læse om, hvad der sker med dit abonnement og dine rettigheder, hvis virksomheden, du er kunde hos, bliver overtaget af en anden virksomhed.

Det sker jævnligt, at en virksomhed bliver overtaget helt eller delvist af en anden virksomhed, eller at hidtil uafhængige virksomheder bliver slået sammen.

Hvad sker der med din aftale (abonnement) ved en sammensmeltning af virksomheder?

Ved en sammensmeltning af virksomheder vil en virksomhed fortsætte, og den anden virksomhed vil ophøre. Der kan også oprettes en helt ny virksomhed, som fortsætter aktiviteterne, mens de tidligere virksomheder ophører.

Hvis du har en aftale, fx et mobilabonnement, fitnessabonnement eller en elaftale, med en virksomhed, som sammensmeltes med en anden virksomhed, vil dine rettigheder afhænge af, om din aftale er med den virksomhed, som fortsætter, eller den virksomhed, som ophører med at eksistere.

Hvis din aftale er indgået med den fortsættende virksomhed, vil der som udgangspunkt ikke ske noget med din aftale, da du er kunde i det samme selskab, som du hele tiden har været kunde i. Det kan du se, hvis selskabet har det samme CVR-nummer som før.

Du skal være opmærksom på, at et selskab godt kan skifte navn eller få ny hjemmeside uden at skifte CVR-nummer. Du kan derfor godt opleve at modtage fx breve fra det, der tilsyneladende ser ud til at være en ny virksomhed, men ikke behøver at være det.

Du kan se virksomheders CVR-numre i det Centrale Virksomhedsregister på hjemmesiden cvr.dk.

Den fortsættende virksomhed kan ønske at ændre i din aftale i forbindelse med sammensmeltningen. Virksomheden skal have dit samtykke for at kunne ændre aftalen, medmindre din aftale indeholder et gyldigt vilkår, der giver virksomheden lov til at ændre i din aftale uden dit samtykke. I så fald skal du varsles i rimelig tid, inden ændringerne træder i kraft, så du har mulighed for at opsige din aftale, hvis du ikke kan acceptere ændringerne.

Hvis den nye virksomhed overtager aktiviteterne i selskabet, fx kunderne, og indlemmer dem i sin virksomhed, vil du som kunde i praksis overgå til at være kunde hos en ny virksomhed.

Der er særlige regler, der gør, at virksomhederne ikke behøver dit samtykke for at kunne overtage din aftale, men de skal dog have dit samtykke for at overtage din betalingsaftale. Efter overtagelsen har du de samme rettigheder og forpligtelser over for den nye virksomhed, som du havde over for den gamle virksomhed. Det vil fx sige, at du skal betale dine regninger til tiden mv.

Den nye virksomhed kan have et ønske om at ændre i din aftale efter overdragelsen fx for at sikre, at alle virksomhedens kunder – både nye og gamle - har ens vilkår og betaler ens priser.

Virksomheden skal have dit samtykke for at kunne ændre aftalen, medmindre din aftale indeholder et gyldigt vilkår, der giver virksomheden lov til at ændre i din aftale uden dit samtykke. I så fald skal du varsles i rimelig tid, inden ændringerne træder i kraft, så du har mulighed for at opsige din aftale, hvis du ikke kan acceptere ændringerne.

Tjek løbende dine aftaler

Det er altid en god idé løbende at tjekke, om den aftale, du har, er den bedste. Hvis virksomheden skifter ejer, sammensmeltes eller vil ændre i din aftale, kan det være en god anledning til at overveje, om du har den bedste aftale, eller om andre virksomheder kan tilbyde en bedre pris, service eller kvalitet.

Én virksomhed kan fx købe aktierne i en anden virksomhed for at opnå bestemmende indflydelse i den anden virksomhed. I det tilfælde sker der ikke noget med din aftale, fordi du stadig er kunde i den samme virksomhed.

Ligesom ved en sammensmeltning af virksomheder, hvor du har indgået en aftale med den fortsættende virksomhed, kan virksomheden, som du er kunde i, godt skifte navn eller ønske at ændre i din aftale. Her gælder samme regler som er beskrevet i afsnittet: ”Hvis din aftale er indgået med den fortsættende virksomhed.”

En virksomhed kan købe aktiver af en anden virksomhed. Et aktiv kan fx være den anden virksomheds kundeaftaler.

Hvis virksomheden, som du er kunde i, sælger sine kundeaftaler til en anden virksomhed, kræver det som udgangspunkt dit udtrykkelige samtykke. Det er dog muligt for virksomheden at have et vilkår i aftalen, der tillader virksomheden at overdrage din aftale til en anden virksomhed uden din accept. Et sådant vilkår skal være klart og forståeligt, og virksomhedens adgang til at overdrage din aftale må ikke være ubegrænset. I modsat fald vil vilkåret risikere at være ugyldigt.

Ifølge betalingsloven må en virksomhed kun hæve penge fra din konto, hvis du har givet samtykke til det. Ellers vil betalingen ikke være lovlig.

Har du tilmeldt et abonnement Betalingsservice, og bliver du kunde hos en ny virksomhed, der har et andet CVR-nummer end din tidligere aftalepart, skal den nye virksomhed efter Forbrugerombudsmandens opfattelse indhente et nyt samtykke fra dig. Ellers må den ikke hæve penge på din konto. Det vil betyde, at dit abonnement på ny skal tilmeldes til Betalingsservice.

Du skal ikke give dit samtykke, hvis virksomheden, du er kunde i, har det samme CVR-nummer som før, heller ikke selvom virksomheden skifter navn.

Reklamationsret og gavekort

Du skal altid henvende dig til den virksomhed, du er kunde hos, hvis der opstår fejl på varen, som sælgeren er ansvarlig for, eller hvis du på anden måde ikke får den ydelse, du betaler for.

Hvis din aftale er blevet gyldigt overdraget til en ny virksomhed, skal du henvende dig til den nye virksomhed.

Du skal være opmærksom på, at virksomheden, som du er kunde hos, godt kan skifte navn uden at skifte cvr-nummer. Hvis din aftale ikke er blevet overdraget til en ny virksomhed, skal du henvende dig til den virksomhed, du hele tiden har været kunde hos.

De samme regler gælder som udgangspunkt ved gavekort og tilgodebeviser.

Med hensyn til garantibeviser så skal du henvende dig til garantigiveren. Garantigiveren er ofte ikke selve sælgeren, men fx producenten af produktet.

Opdateret 06.05.2021