Forbrugerleksikon

Forbehold - købt som beset

Vælger du at købe en vare med en fejl, skal du have tydelige oplysninger om fejlens art. Generelle forbehold som fx "købt som beset" gælder ikke i forbrugerkøb, men vil kunne aftales mellem private.

Det er især, når du køber brugte varer, 2. sorteringsvarer, udstillingsvarer og lignende, at du vil komme ud for, at forhandleren vil tage et forbehold for fejl ved varen. Det kan være en ridse i et bord, en plet på blusen, eller at aircondition-anlægget ikke virker i den brugte bil.

Tydelig oplysning om varens fejl

Forhandleren kan kun tage forbehold for fejl, hvis han tydeligt oplyser dig om, hvad der er galt med varen. Det kan fx være en ridse i det udstillede spisebord. Du kan så ikke senere klage over ridsen, men du kan klage, hvis der skulle vise sig andre fejl ved bordet.

Har du accepteret en fejl før købet, kan du ikke klage over lige netop den fejl bagefter. Det er forhandleren, der skal bevise, at han har oplyst dig om en fejl før købet, og at du har accepteret fejlen.

”Købt som beset” dur ikke

Generelle forbehold som fx ”købt som beset” eller ”uden ansvar” er ikke gyldige. Selvom forhandleren har skrevet på regningen, at varen fx er købt som beset, kan du alligevel klage, hvis der viser sig en mangel ved varen.

Køb af brugte varer

Især når du køber brugte varer, kan du komme ud for, at forhandleren måske prøver at stille dig dårligere, end der står i loven. Købeloven gælder dog også for brugte varer.

Læs mere om køb af brugte varer

Læs mere om forbrugerkøb

Opdateret 24.06.2020