Forbrugerleksikon

Erstatning ved mangler på varen

Du kan kræve erstatning af sælgeren, hvis varen er mangelfuld, og du derved har lidt et uundgåeligt økonomisk tab. Du skal dokumentere, at du har lidt et tab.

For at du kan kræve erstatning af sælgeren, skal tabet være både økonomisk og uundgåeligt.

  • At tabet skal være økonomisk betyder: Du kan ikke få erstatning for de ærgrelser og det besvær, sagen har påført dig.
  • At tabet skal være uundgåeligt betyder: Du skal have gjort, hvad du kunne for at undgå eller begrænse tabet.

Du skal kunne dokumentere, at du har lidt et tab på grund af manglen. Det kan du fx gøre ved at fremlægge kvitteringer for de udgifter, du har haft. Det kan fx være en vandskade eller mærker i gulvet efter et defekt apparat eller møbel.

I forbrugerkøb er det sjældent, at en forbruger, der har fået en mangel afhjulpet vederlagsfrit eller har fået et afslag i prisen, også har fået udbetalt en erstatning.

Læs mere om mangler ved varen

Læs mere om reklamationsret

Opdateret 06.05.2021