Skip navigation

Reklamationsret i to år

Købeloven giver dig to års reklamationsret, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist, eller at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen.

Relevant lovgivning:
Købelovens §§ 75 a-77 b (mangler), købelovens §§ 78-79 (køberens mangelsbeføjelser), købelovens §§ 81-86 (reklamation over mangler), Forældelseslovens § 3, stk. 1 (forældelsesfrist)

På denne side kan du læse om:

Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Læs mere om mangler ved varen

Der kan ikke aftales en kortere reklamationsfrist. Der kan heller ikke aftales, at dele af varen er undtaget fra reklamationsretten. Det kan fx være pailletter og andet pynt på tøj eller batteriet i den bærbare computer.

Din mulighed for at få ret i en reklamation kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Læs mere om dine rettigheder, hvis du handler med en privatperson

Hvis du vil klage over en digital tjeneste eller digitalt indhold

Den 1. januar 2022 trådte nye regler for køb af digitale tjenester og digitalt indhold i kraft, herunder varer med digitale elementer.

Når der er tale om digitalt indhold/digitale tjenester eller digitalt indhold/digitale tjenester i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, vil du kunne klage over mangler:

 • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
 • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet.

De nye regler for digitalt indhold/digitale tjenester gælder for aftaler om levering af digitalt indhold/digitale tjenester, herunder varer med digitale elementer, som du får leveret efter 1. januar 2022, selvom købsaftalen er indgået før den 1. januar 2022.

Det vil sige, er der tale om løbende levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, fx en spillekonsol, vil reklamationsfristen for de digitale elementer først udløbe, når leveringen er sket.

Er der tale om løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, fx et digitalt spil, vil reklamationsfristen først udløbe, to måneder efter, at sidste levering er sket.

Reklamation: Løsningsmuligheder

Viser en vare sig at have en fejl eller mangel, giver købeloven dig ret til:

 • at få manglen afhjulpet, fx få varen repareret
 • at få varen omleveret
 • at få et forholdsmæssigt afslag i prisen
 • at få pengene tilbage – hæve købet

Vælger du at få pengene tilbage eller et forholdsmæssigt afslag i prisen, kan sælgeren dog afvise dit krav, hvis han i stedet tilbyder dig at vælge mellem at få manglen afhjulpet fx ved en reparation eller at få varen omleveret.

Sælger kan igen afvise

Når du har truffet dit valg, fx at du ønsker omlevering, kan sælger igen afvise, hvis det vil være uforholdsmæssigt dyrt at omlevere i forhold til at afhjælpe manglen, fx ved at reparere. Sælgeren kan dog altid afvise at omlevere varen til en ny, hvis den fx er udgået af produktion og ikke kan skaffes, eller hvis den er tæt på at være slidt op.

Afhjælpning er ofte en reparation

Afhjælpning vil meget ofte være en reparation, fx hvis fjernsynet ikke virker som det skal, eller syningen på frakken går op. Men det kan også være justering af fx elektronisk udstyr eller en efterlevering, hvis noget af varen mangler.

Hvis du ved købet af varen ikke har fået en brugsanvisning, og hvis brugsanvisningen er nødvendig for, at du kan montere og vedligeholde varen, kan afhjælpning være, at du får udleveret én. Brugsanvisningen skal være på dansk, hvis varen har været markedsført på dansk.

Det er også afhjælpning, hvis du har bestilt otte spisebordsstole, men kun får leveret syv og efterfølgende får leveret den ottende.

En afhjælpning må ikke forringe varens værdi. En reparation skal fx være udført, så man ikke kan se, at varen er repareret. De fleste forbrugere foretrækker at få en ny vare, hvis der er en mangel ved den, de først har fået leveret, og varen skal repareres. Men der kan også være situationer, hvor en reparation er det, du foretrækker. Det kan fx være, at leveringstiden for en ny er meget lang, at varen ikke længere kan skaffes, eller at du har forbedret varen og nu nødig vil af med den.

Du kan kun forlange afhjælpning, hvis det overhovedet er muligt, og det ikke er meget dyrt for sælgeren. En reparation kan også være uforholdsmæssig dyr, hvis der fx er tale om en mindre fejl, og varen skal sendes langt eller skilles helt ad.

Læs mere om, hvor mange forsøg sælger har til at bringe varen i orden

Hvis den samme fejl opstår igen

Har du brugt din reklamationsret og fået repareret en fejl på varen, træder reglerne for forældelse i kraft. Det betyder, at du har tre år yderligere at klage i, hvis den samme fejl opstår igen. 

foraeldelsesfrist infografik

Omlevering - hvad er det?

Det er omlevering, når den vare, du har købt, har en fejl, som sælgeren er ansvarlig for, og du får leveret en ny vare. Den nye vare, du får leveret, skal være magen til den, du købte. Det vil sige samme farve, samme model, samme funktioner – helt magen til.

Varen skal være fabriksny. Du kan komme ud for, at sælgeren tilbyder dig en nyere model, hvis den, du oprindeligt købte, ikke længere kan skaffes. Du bestemmer selv, om du vil tage imod det tilbud.

Du kan også komme ud for, at sælgeren omleverer til en vare, der ikke er fabriksny. Det kan fx være en brugt mobiltelefon, butikken har modtaget retur fra en anden kunde, eller en telefon, der indeholder brugte dele. Telefonen har de så sat i stand og udleverer derefter til en ny kunde, der har krav på en omlevering. Sådan en vare kan du nægte at tage imod. Hvis du først opdager det senere, kan du klage over det.

Du kan kun vælge omlevering, hvis det er muligt. Det er fx ikke muligt at omlevere en brugt vare, der er købt brugt eller en udstillingsmodel, da der ikke findes en anden vare præcis magen til. Der kan også være varer, der er så specielle hver især, at det kan være svært eller umuligt at finde en magen til. Det kan fx være en pels, et håndlavet smykke eller en hund.

Hvis varen er udgået af produktion og ikke kan skaffes, kan du heller ikke forlange omlevering. Hvis varen ikke er udgået af produktion, men sælgeren bare ikke har flere på lager, kan du i nogle tilfælde forlange, at sælgeren skaffer varen hjem til dig, men det vil afhænge af, hvor dyrt det er at skaffe varen.

Når du får omleveret en vare, skal du have en ny toårig reklamationsret, der løber fra den dag, hvor du får den nye vare leveret.

Hvis sælgeren ikke inden for rimelig tid skaffer dig en ny vare, kan du i nogle tilfælde selv indkøbe en ny vare og forlange, at den første sælger betaler.

Det vil typisk være, hvis der er tale om en vare, du vanskeligt kan undvære, fx en klapvogn. Det er en forudsætning, at erstatningskøbet svarer i udstyr og pris til den oprindelige vare. Køber du for dyrt, kan du risikere, at du selv må betale prisforskellen.

Valget mellem omlevering og reparation

Har varen en fejl, som sælgeren er ansvarlig for, og vælger du at få en ny vare, skal sælgeren tage stilling til, om han uden videre vil give dig en anden, eller om han vil afvise dit krav og forlange at få lov til at reparere.

Det vil han have ret til i en række tilfælde, men han må vurdere de to muligheder. Vælger du at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation, kan sælgeren i en række tilfælde afvise det mod at tilbyde dig at bytte til en ny vare.

Vil sælgeren afvise dit krav om omlevering, må han lave en afvejning af fordele og ulemper, pris og tid ved de to muligheder:

 • Er det overhovedet muligt at omlevere?
 • Er det overhovedet muligt at reparere?
 • Hvor lang tid vil det tage?
 • Hvad vil de to muligheder hver især koste?

Sælgeren kan afvise dit krav om at få en ny vare:

 • Hvis det ikke er muligt at omlevere
 • Hvis det er urimeligt dyrt i forhold til, hvad det vil koste at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis varen er meget slidt, måske tæt på at være slidt op

Sælgeren kan ikke afvise dit krav om omlevering:

 • Hvis det tager meget lang tid at reparere
 • Hvis sælgeren har prøvet at reparere den samme fejl flere gange før
 • Hvis der er mange forskellige fejl ved varen

Sælgeren kan afvise dit krav om reparation:

 • Hvis det ikke er muligt at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis det er urimeligt dyrt

Hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller omlevere, kan du i stedet:

 • Få pengene tilbage – hæve købet
 • Få et forholdsmæssigt afslag i prisen

Du kan dog ikke forlange at hæve købet og få pengene tilbage, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel.

Hvis sælger ikke kan afhjælpe/omlevere

Hvis sælgeren ikke inden for rimelig har sørget for gratis afhjælpning eller omlevering uden væsentlig ulempe for dig, vil du kunne gå til en anden virksomhed og få repareret varen for sælgers regning, hvis det ikke er uforholdsmæssigt dyrt.

Forholdsmæssigt afslag i prisen – hvad er det?

Det er et forholdsmæssigt afslag i prisen, når du accepterer en fejl på varen, som sælger er ansvarlig for, mod at få et beløb udbetalt.

Et forholdsmæssigt afslag i prisen vil typisk komme på tale, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel, og du derfor ikke har ret til at få pengene tilbage, og det enten ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt at omlevere eller på anden måde afhjælpe. Det kan fx være ved mangler, som kun har kosmetisk betydning.

Afslaget i prisen skal være ”forholdsmæssigt”. Det betyder, at det skal fastsættes ud fra den forringelse af varens værdi, som manglen har medført. Det vil sige, prisafslaget skal fastsættes ud fra den lavere værdi, produktet havde, da du modtog det, i forhold til den værdi som produktet ville have haft uden manglen. Er det fx en plet, kan det være forskellen på varens værdi med og uden pletten.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at få et afslag i prisen, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

Forholdsmæssigt afslag i prisen – digitalt indhold/digitale tjenester leveret over en periode

Hvis der er tale om en digital tjeneste eller digtalt indhold, som du får leveret hen over en periode, fastsættes afslaget i prisen i forhold til perioden, hvor produktet har været mangelfuldt. Det vil sige, du vil kun kunne få penge tilbage i den periode, hvor den digitale tjeneste/det digitale indhold har været mangelfuldt.

Du vil ikke kunne få et afslag i prisen, hvis du i sin tid betalte for den digital tjeneste eller det digitale indhold med dine personoplysninger. Der vil være tale om betaling med dine personoplysninger, hvis du afgiver flere oplysninger end nødvendigt for, at sælgeren kan levere den digitale tjeneste/det digitale indhold. I det tilfælde vil du i stedet kunne hæve købet, hvis det ikke er muligt for sælgeren at afhjælpe eller omlevere.

Ophæve købet – hvad er det?

Det er ophævelse af købet, når du leverer varen tilbage til butikken og får dine penge igen. Det beløb, du har krav på, er det, du i sin tid betalte for varen (inklusive leveringsomkostninger), og ikke det, varen koster på det tidspunkt, hvor købet ophæves.

Er varen fx i mellemtiden kommet på udsalg, skal du som udgangspunkt have den fulde pris tilbagebetalt og ikke kun udsalgsprisen.

For at du skal kunne ophæve købet, skal manglen som udgangspunkt være væsentlig. I nogle tilfælde vil du dog godt kunne ophæve købet, selvom manglen ikke er væsentlig. Det er fx, hvis sælgeren ikke vil afhjælpe eller omlevere inden for rimelig tid eller gøre det uden væsentlig ulempe for dig.

Du kan kun ophæve købet og få pengene tilbage, hvis du kan aflevere varen tilbage i væsentlig samme stand, som den var i ved købet. Du kan derfor ikke regne med at få pengene tilbage, hvis du har ødelagt varen.

Hvis der er tale om ophævelse af levering af digitalt indhold/digitale tjenester, som du har fået leveret over en periode, skal du have penge tilbage for den periode, hvor det digitale indhold/den digitale tjeneste har været mangelfuldt, og for den periode, som var tilbage, hvis du ikke havde hævet købet. Du skal have pengene tilbage uden unødig forsinkelse og senest inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor du gav sælger besked om at ophæve købet. Pengene skal overføres til det betalingsmiddel, du i sin tid betalte med, og sælgeren må ikke pålægge dig gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen.

Fradrag for brug

Du kan ikke altid få den fulde købspris tilbage. Butikken kan i nogle tilfælde fradrage et beløb, hvis du uden problemer har brugt varen i længere tid. Når det drejer sig om en bil, kan du komme til at betale for de kilometer, du har kørt.

Nogle butikker tilbyder kunden et tilgodebevis i stedet for at udbetale pengene. Du har ret til at sige nej til et tilgodebevis og i stedet forlange pengene udbetalt.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at ophæve købet, hvis han inden for rimelig tid tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

Butikken får ny ejer

Ved en fusion sker der et tvungent realdebitorskifte, hvor den nye ejer overtager rettigheder og pligter fra den tidligere ejer. Det betyder, at du skal henvende sig til den nye ejer, hvis der opstår fejl på varen, som sælgeren er ansvarlig for.

Læs mere i artiklen: "Hvis virksomheden bliver overtaget af en anden virksomhed"

Butikken lukker

Hvis butikken lukker, kan det være vanskeligt at få dit krav igennem, fx at få pengene retur eller afhjulpet fejlen. Virksomheden kan måske være opløst, eller det kan være vanskeligt at finde den erhvervsdrivende.

Læs mere om reglerne, hvis butikken går konkurs

Læs desuden om forskellen på garanti og reklamationsret

Læs om reklamationsretten efter to år

Sidst opdateret 23.03.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?