Reklamationsret

Reparation og omlevering uden udgift for forbrugeren

Når en vare eller digitalt indhold/digitale tjenester har en fejl, som sælgeren er ansvarlig for, skal reparationen eller omleveringen være gratis og uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Hvilke omkostninger skal sælger dække?

Udgangspunktet er, at sælgeren betaler alle de omkostninger, der opstår i forbindelse med en afhjælpning eller en omlevering. Du skal derfor ikke finde dig i at skulle betale fx fragtmand eller porto, når en vare skal sendes til reparation.

Emballage

Når der er tale om en mangel ved varen, kan sælger ikke forlange, at du sender varen i den originale emballage. Forlanger sælger, at varen pakkes i en speciel emballage, fx en formstøbt flamingokasse, må han sende dig en kasse. Ellers er det dit eget ansvar, at varen er pakket forsvarligt ind.

Hvad er ”væsentlig ulempe”?

En afhjælpning eller omlevering skal ske uden væsentlig ulempe for dig. Nogen ulempe må du altså finde dig i, men ikke mere end det der er nødvendigt i den aktuelle situation. Du skal fx sørge for, at varen bliver bragt til sælgeren, eller være hjemme og vente på en montør. Du skal også klare dig uden varen i en periode.

Bliver ulempen for stor, fx ved at have en vare til reparation, må du stille krav til sælger om at låne en anden vare, eller at du i stedet for reparation får omleveret varen til en ny.

Du kan ikke forlange betaling, hvis du må undvære varen eller tage fri fra arbejdet, fordi du fx må vente på en montør eller fragtmand. I enkelte tilfælde kan du forlange erstatning ud over afhjælpning eller omlevering, men det kræver, at du kan dokumentere, at du har haft et økonomisk tab, at tabet ikke har kunnet undgås, og at sælger kan gøres ansvarlig for dit tab.

Lån af en anden vare

Du har ikke krav på at låne en anden vare, mens din egen er til undersøgelse eller til reparation hos sælgeren. Heller ikke selvom reparationen er dækket af købelovens regler. Sælgeren har dog mulighed for at tilbyde dig at låne en anden vare og må i så fald bruge lidt ekstra tid til reparationen.

Sælgeren kan kun få lidt ekstra tid, hvis den vare, du har lånt, i det store og hele svarer til den vare, du har til reparation.

Vil sælger skaffe sig lidt ekstra tid ved at låne dig en anden vare, du kan bruge i mellemtiden, skal han låne dig varen, før ”rimelig tid” er overskredet. Han kan altså ikke lade tiden gå og først, når du egentlig har ret til at få dine penge tilbage, låne dig en anden vare og derefter forlange at få længere tid til reparationen.

Opstår der skader på den vare, du har lånt, er du kun erstatningsansvarlig, hvis du er skyld i, at varen er gået i stykker eller er forsvundet. Det vil du fx være, hvis du har glemt en lånt mobiltelefon i haven i regnvejr eller har ladet en lånt computer ligge i en ulåst bil.

Hvis du ikke kan bebrejdes, at varen er blevet skadet eller stjålet, er du ikke erstatningsansvarlig.

Hvor mange gange må sælgeren reparere din mobil?

Se videoen og bliv klogere på, hvilke rettigheder du har, hvis din mobiltelefon går i stykker. Varighed 2:17 minutter.

Sidst opdateret 23.03.2022