Øvrige nyheder

Forbrugere vinder sager om aflyste rejser i forbindelse med corona

Pakkerejse-Ankenævnet har afgjort 19 sager, hvor rejsearrangøren har aflyst forbrugernes rejse som følge af coronasituationen uden derefter at betale pengene tilbage til forbrugerne. Forbrugerne har fået medhold i, at de har krav på at få de penge, de har betalt for rejsen, tilbage.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 17. juni 2021.


Covid-19 har ført til aflyste rejser verden over. Nogle rejser har forbrugerne selv aflyst, mens andre er blevet aflyst af rejsearrangøren. Når arrangøren aflyser som følge af ekstraordinære omstændigheder, har forbrugeren som klart udgangspunkt ret til at få sine penge retur.

Det var således tilfældet i de 19 sager, som Pakkerejse-Ankenævnet for nylig har givet forbrugerne medhold i. Rejsearrangørerne aflyste som følge af coronasituationen.   

Der er forskel på, om man selv aflyser, eller om rejsearrangøren aflyser. Hvis rejsearrangøren aflyser rejsen, har man ret til at få de penge, man har betalt, tilbage – også hvis aflysningen skyldes corona,

siger leder af Forbruger Europa, Lars Arent, og tilføjer:

Hvis man selv afbestiller, kan man ikke være sikker på at få hele rejsens pris tilbage. Det vil afhænge af flere forhold, som for eksempel hvornår man har bestilt rejsen, hvornår man afbestiller og omstændighederne omkring afbestillingen i øvrigt.

Tyrkiet, Bulgarien og Kreta var blandt rejsemålene for de 19 sager fra Pakkerejse-Ankenævnet. Forbrugerne skulle have været af sted i foråret eller sommeren 2020, men rejsearrangørerne aflyste grundet coronasituationen og Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det gav forbrugerne ret til at få pengene retur i alle sager.

I fem af sagerne fik forbrugerne i første omgang at vide, at deres rejse var aflyst, fordi Udenrigsministeriet i slutningen af maj 2020 forlængede rejsevejledningerne til udgangen af august. Da Udenrigsministeriet i juni ændrede rejsevejledninger til en ny, regional model, og grænserne i EU åbnedes, meddelte rejsearrangøren dog, at rejserne alligevel kunne gennemføres.

Pakkerejse-Ankenævnet har vurderet, at forbrugerne kunne forvente, at deres rejse var aflyst, selvom rejsearrangøren i den første mail havde taget forbehold for, at myndighederne kunne komme med ændringer i rejsevejledningerne.

Sagerne viser, at når man som forbruger har fået at vide, at rejsen er aflyst, har man ret til at få pengene tilbage. Det gælder, uanset om rejsevejledningen ændrer sig efterfølgende,

siger Lars Arent.

I to af sagerne havde forbrugerne taget imod et tilgodebevis for en aflyst rejse. Pakkerejse-Ankenævnet har i de to sager vurderet, at forbrugerne har krav på at få deres penge tilbage i stedet for tilgodebeviset, fordi rejsen blev aflyst.

Er du usikker på dine rettigheder, hvis rejsen bliver aflyst som følge af corona? Læs mere på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Pressekontakt:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98