Nethandel #heltsikkert

Problemer med fragt og levering

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis din pakke bliver forsinket eller slet ikke kommer frem, eller hvis webshoppen ikke svarer på dine henvendelser.

Problemer med fragt og levering

Pakken er forsinket

Hvis du har handlet i en webshop i Danmark eller et andet EU-land, skal webshoppen levere varen inden for 30 dage, fra du har bestilt den, medmindre I har aftalt en anden frist.

Får du ikke pakken til tiden, kan du sende en rykker til webshoppen, hvor du fastsætter en ny, rimelig leveringsfrist. Bemærk, at der ikke er et bestemt krav til, hvad en rimelig leveringsfrist er. Det afhænger blandt andet af, hvad du har købt, og hvor du har købt det. Bliver varen ikke leveret inden for den nye frist, kan du hæve købet.

Hvis det har været klart for butikken allerede under købet, at leveringstidspunktet er vigtigt for dig, kan du hæve købet, så snart der er tale om forsinkelse. Fx hvis varen skal bruges ved en bestemt lejlighed. Gør derfor webshoppen tydeligt opmærksom på det, hvis du skal bruge en vare på et bestemt tidspunkt.

Læs mere hos Forbruger Europa >>

 

Har du handlet i en webshop uden for EU, er du kun dækket af de danske forbrugerregler, hvis webshop markedsfører sig over for danskere, fx hvis sproget er dansk, og du kan betale i danske kroner.

Markedsfører webshoppen sig ikke mod danskere, vil det normalt være lovgivningen i butikkens hjemland, der gælder.

Læs mere om nethandel uden for EU >>

 

Pakken kommer ikke frem

Du har krav på at få alle dine penge retur, hvis varen ikke bliver leveret som aftalt. Kontakt i første omgang webshoppen. Gør det skriftligt, fx på mail, så du kan bevise, at du har kontaktet webshoppen. Kan du og virksomheden ikke finde en løsning, kan du kontakte din bank og få tilbageført pengene. Det kaldes charge back.

Læs mere om charge back>>

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden >>

Pakken forsvinder under transporten tilbage til webshoppen

Du overtager ansvaret for varen, når den er leveret til dig. Skal du returnere et netkøb, er det derfor dit ansvar, hvis varen forsvinder eller går i stykker under transporten tilbage til webshoppen.

Hvis du har krav på at hæve købet på grund af fejl på varen, overgår risikoen for varen dog til sælger. Det betyder, at du har krav på at få købesummen retur, hvis den defekte vare forsvinder under transporten tilbage til webshoppen, og det skyldes et hændeligt uheld

Forsvinder varen, fordi du har handlet uagtsomt, mister du dog retten til at få købesummen tilbagebetalt​.

Pakken bliver leveret et andet sted

Som udgangspunkt skal pakken leveres til det sted, som du har oplyst, da du købte varen. Typisk er det en privat- eller arbejdsadresse eller til en pakkeboks eller pakkeshop.

Bliver pakken ikke leveret som aftalt, for eksempel fordi pakkeshoppen er fyldt, så kan det ske, at pakken leveres til et andet udleveringssted. Normalt må du acceptere det, men er det urimeligt langt væk, kan du have ret til at hæve købet. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Hvem har ansvaret for pakken?

  • Du overtager ansvaret for varen, når du modtager pakken. Det er derfor webshoppens ansvar, hvis pakken fx forsvinder under fragten eller går i stykker.
  • Hvis du har aftalt med webshoppen eller fragtselskabet, at pakken fx skal lægges i din garage, vil leveringen være sket, når pakken er lagt i garagen. Herefter vil du have ansvaret for pakken.
  • Du har selv ansvaret for varen under fragten, hvis du har indgået en aftale om fragt med et fragtfirma, som ikke er et, webshoppen tilbyder. Sker der skade under transporten, er det fragtfirmaet, du skal klage til, og ikke webshoppen.
  • Du har også ansvaret for pakken under returnering, hvis du fortryder købet. Hvis der skulle ske en skade på varen under transporten retur til webshoppen, er det dig, der har ansvaret.

Webshoppen vil ikke levere varen

Du kan hæve købet, hvis webshoppen nægter at levere varen. Det gælder også, selvom leveringen ikke er forsinket.

Sørg for at kunne dokumentere, at webshoppen nægter at levere varen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt sælgeren nægter at levere, eller om der er tale om forsinkelse, så send et rykkerbrev, når leveringsfristen er udløbet.

Webshoppen svarer ikke

Hvis webshoppen ikke svarer på dine henvendelser, er det vigtigt, at du kan bevise, at du har forsøgt at komme i kontakt med den. Sørg derfor for at have alt på skrift, fx på mail. Kan webshoppen kun kontaktes via en klageformular, så tag et screendump af formularen, når du har udfyldt den.

Svarer webshoppen ikke, kan du gå til din bank. Den kan i en række tilfælde tilbageføre dine penge, fx hvis du ikke har modtaget varen.

Har varen en fejl, som er dækket af den toårige reklamationsret, kan du gå videre med en klagesag.

Læs mere om, hvor du kan klage >>

hænder peger på ur

Du vil fortryde, før varen bliver leveret

Du kan godt fortryde købet, selvom du endnu ikke har modtaget varen. Du skal klart og tydeligt meddele webshoppen, fx i en mail, at du ikke ønsker at få leveret varen. Husk at sikre dig bevis for, at mailen er sendt.

Webshoppen skal tilbagebetale dine penge inden for 14 dage. Sker det ikke, kan du kontakte din bank. 

Pakken bliver stoppet i tolden

Toldstyrelsen kan tilbageholde varer fra lande uden for EU, hvis der fx er mistanke om, at det er kopivarer, medicin og fødevarer.

Læs mere på jegvælgerægte.dk >>

Kontakt din bank, hvis:

  • Webshoppen trækker flere penge end aftalt
  • Du ikke modtager varen eller får en forkert vare
  • Du fortryder købet, inden du modtager varen, og webshoppen ikke tilbagebetaler dine penge

Banken kan i de tilfælde tilbageføre dine penge til din konto, hvis du har betalt med betalingskort. Du skal inden forgæves have forsøgt at komme i kontakt med webshoppen.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden >>

Du kan klage over urimelige leveringsvilkår

Hvis du har indgået en aftale, der viser sig at bygge på urimelige leveringsvilkår, har du flere muligheder for at klage. Klag så hurtigt som muligt, og klag skriftligt, så du senere kan dokumentere, at du klagede hurtigt.

Du skal altid forsøge at løse problemet først med sælgeren. Hvis I ikke kan blive enige, så har du flere muligheder for at gå videre med din klage.

  • Er varen købt hos en webshop, der er etableret i Danmark, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Det kræver dog, at varen har kostet minimum 1.110 kroner eller minimum 720 kroner, hvis der er tale om tøj og sko.
  • Er webshoppen ikke etableret i Danmark, men markedsfører den sig over for danskere, er du stadig beskyttet af de danske forbrugerregler. Du kan dog ikke klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager. I det tilfælde kan du i stedet anlægge en sag ved domstolene.
  • Hvis varen er købt i en webshop, som har hjemme i et EU-land, Island eller Norge, kan Forbruger Europa hjælpe dig. Forbruger Europa er en del af et europæisk netværk (European Consumer Centres Network). Netværket er finansieret af EU-Kommissionen og de nationale forbrugermyndigheder.

Kontakt Forbruger Europa >>

Hvis varen er købt på en webshop uden for EU, kan du forsøge at indberette din klage på portalen Econsumer.gov >>

Om Nethandel #heltsikkert

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til myndighedernes information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.


Nethandel #heltsikkert er blevet til i et samarbejde mellem 14 myndigheder.

Se, hvem der står bag Nethandel #heltsikkert

Læs mere fra Nethandel #heltsikkert

Problemer med varen