Øvrige nyheder

Forbrugere hæfter selv for udskudte fester

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager, hvor forbrugere har ønsket at udskyde henholdsvis et bryllup og en familiefest som følge af coronasituationen. Forbrugerne har ikke fået medhold i, at de har krav på at få deres penge tilbage.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 24. februar 2022.


50 års fødselsdage, bryllupper og familiefester. Coronasituationen har ført til stribevis af udskudte eller aflyste fester.

Nu har Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afgjort to sager, hvor forbrugerne har ønsket at udskyde en planlagt fest som følge af coronasituationen. I begge sager har ankenævnet afgjort, at forbrugerne ikke har krav på at få deres penge tilbage.

”Hvis du vil udskyde en planlagt fest, vil dine muligheder for at få dine penge eller et eventuelt depositum tilbage afhænge af flere forhold. Især om der er udmeldt coronarestriktioner for tidspunktet, hvor festen skulle være holdt, og hvad du i øvrigt har aftalt med virksomheden om afbestilling,” siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I den ene sag blev forbrugerens bryllupsfest i første omgang aflyst og udskudt med ét år til maj 2021 grundet forsamlingsforbuddet på 10 personer. Da tiden nærmede sig den nye dato, ønskede forbrugeren at udskyde festen yderligere et år, fordi en del af gæsterne, inklusive bryllupsparret selv, boede i udlandet, og der var usikkerhed om ind- og udrejserestriktioner og aflyste fly. Forbrugeren og hotellet blev dog ikke enige om en ny dato. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afgjorde, at forbrugeren ikke havde krav på at få sit depositum på 32.000 kroner tilbage. I sin afgørelse lagde ankenævnet blandt andet til grund, at der på tidspunktet for afbestillingen ikke var coronarestriktioner, som forhindrede, at festen kunne holdes i maj 2021. Derfor gjaldt de afbestillingsregler, som fremgik af ordrebekræftelsen.

I den anden sag skulle forbrugeren have holdt fætter-kusine-fest på et badehotel i april 2020, men opholdet blev aflyst, fordi restauranterne skulle holde lukket. Forbrugeren havde betalt for en del af opholdet med værdibeviser, og hotellet meddelte, at værdibeviserne ville gælde ét år efter, at restauranterne igen åbnede, hvilket skete i maj 2020. Da forbrugeren ønskede at rykke opholdet til foråret 2022, oplyste hotellet, at det i så fald ville koste omkring 4.800 kroner mere. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme fandt, at hotellet havde givet forbrugeren en rimelig frist til at booke et ophold på samme vilkår som det aflyste, og at forbrugeren ikke havde krav på at få opholdet til samme pris som det ophold, der oprindeligt blev aflyst.

”Hvis du planlægger at holde fest i den kommende tid, hvor der fortsat er risiko for coronasmitte, så sørg for at få lavet en klar aftale med virksomheden om, hvad der gælder, hvis festen må aflyses. Læs i kontrakten, hvad der står om afbestilling, og hvad det vil koste,” siger Susanne Aamann.

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98