Skip navigation

Guide: Styr på julens gavekort?

16. november 2021

Det kan betale sig at have styr på frister og vilkår, hvis du får et gavekort eller værdibevis til jul. Det viser flere afgørelser fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har her samlet information om dine rettigheder, hvis der ligger et gavekort under juletræet.

En af de store klassikere under juletræet er gavekort og værdibeviser, og de kan for eksempel blive aktuelle at give, hvis der viser sig at være længere leveringstid på det, der ellers skulle være købt. Giver du et gavekort til jul, er der dog nogle ting, som det er godt for modtageren at være opmærksom på, blandt andet frister og vilkår.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har her samlet gode råd og information om reglerne for gavekort.

Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, siger:

”Det er ærgerligt, hvis du ikke når at få brugt gavekortet, og pengene går til spilde. Vær derfor særlig opmærksom på vilkår og frister. Udgangspunktet er, at et gavekort er gyldigt i tre år, men der kan være aftalt en kortere frist, som selvfølgelig skal være rimelig og fremgå tydeligt af aftalen.”

”Hvis du glemmer at bruge gavekortet, eller butikken ikke har noget, du kan lide, vil dine muligheder for at få indløst gavekortet til kontanter afhænge af, hvad der er aftalt med butikken. Dog ikke, hvis gavekortet er elektronisk. Så kan du få udbetalt værdien af det op til et år efter, at det er udløbet.”

”Det er vigtigt, at du passer godt på gavekortet. Gavekort er såkaldte ihændehaverbeviser, der - ligesom kontanter – kan bruges af den person, som har dem i hånden. Udgangspunktet er derfor, at du ikke kan få et nyt, hvis gavekortet bliver væk, går i stykker eller bliver stjålet. Det gælder også, selvom du kan dokumentere, at du selv har købt gavekortet.”

Vær opmærksom på frister og vilkår

Det er en god idé at være opmærksom på frister og vilkår, hvis julegaven er et gavekort. Et gavekort er som udgangspunkt gyldigt i tre år, men der kan være aftalt en kortere frist, som dog ikke må være urimelig kort. Desuden kan der være vilkår for, hvornår en oplevelse, for eksempel et hotelophold eller restaurantbesøg, senest skal bookes.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har netop afgjort en sag, hvor en forbruger ikke fik booket et ophold på bed & breakfast inden den aftalte dato. Af værdibeviset fremgik det blandt andet, at opholdet senest skulle reserveres den 15. juni 2021, og at reserveringer efter den dato ville udløse et gebyr på 680 kroner. 

Ankenævnet fandt, at tillægget på 680 kroner tydeligt fremgik af aftalen, og at forbrugeren desuden havde haft seks måneder til at booke opholdet. Forbrugeren fik derfor ikke medhold i, at gebyret ikke skulle betales.

Du kan få udbetalt værdien af elektroniske gavekort

Selvom et gavekort er udløbet, kan du få udbetalt værdien af det op til et år efter, at fristen er udløbet, hvis det er elektronisk. Det kan for eksempel være gavekort af plastic med magnetstribe eller chip.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har for nylig afgjort, at en forbruger kunne få udbetalt værdien på et gavekort på 3.000 kroner til et hotelophold, selvom gavekortet var udløbet. Ankenævnet lagde til grund, at gavekortet var elektronisk, fordi der var optrykt en QR-kode på det. Hotellet havde afvist at give forbrugeren pengene tilbage.

Hvis gavekortet ikke er elektronisk, kan det kun indløses til kontanter, hvis det er aftalt ved købet.

Du hæfter selv for mistet gavekort

Et mistet gavekort betyder som udgangspunkt tabte penge. Det viser en tidligere afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, hvor en forbruger ikke fik medhold i, at hun havde krav på at få udstedt et erstatningsgavekort. Det hotelgavekort på 3.900 kroner, som hendes mand havde fået i fødselsdagsgave, var blevet væk.

Ankenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at gavekort anses for at være såkaldte ihændehaverbeviser, og at det desuden fremgik af hotellets betingelser for gavekort, at det ikke erstattede ødelagte, bortkomne og stjålne gavekort.

Læs mere om afgørelsen her

Gode råd om gavekort

  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist. Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort
  • Du kan som udgangspunkt få pengene for et gavekort udbetalt op til et år efter, at fristen er udløbet, hvis gavekortet er elektronisk. Et elektronisk gavekort er for eksempel et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene inden for gyldighedsperioden
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan modtageren som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur
  • Gavekort er såkaldte ihændehaverbeviser. Ligesom ved kontanter kan det bruges af den person, der har det i hånden. Det medfører, at du ikke har krav på at få gavekortet erstattet, hvis det bliver ødelagt, bliver væk eller bliver stjålet

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet