Øvrige nyheder

Forbruger taber sag om coronaaflyst ophold i udlandet

Ankenævnet for Feriehusudlejning har afgjort en sag, hvor forbrugeren ikke kunne komme frem til den lejede feriebolig i Ungarn, fordi grænserne var lukkede. Forbrugeren fik ikke medhold i, at hun havde krav på at få lejebeløbet tilbagebetalt.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 27. april 2021.


Covid-19 har ført til rejserestriktioner og lukkede grænser verden over, og det har bragt forbrugere med rejseplaner i klemme. Det gælder blandt andet forbrugere, der har lejet en feriebolig, men ikke kan komme frem, fordi grænserne er lukkede.

Hvis du overvejer at booke en feriebolig i den kommende tid, hvor der løbende lempes på rejserestriktionerne, men fortsat er risiko for coronasmitte, restriktioner, vaccine-, test- og karantænekrav samt grænselukninger, så skal du være meget opmærksom på aftalevilkårene,

siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa, og tilføjer:

Medmindre du har aftalt andet, så vil dine muligheder for at få pengene tilbage være meget begrænsede, hvis du ikke kan komme afsted, eksempelvis fordi grænserne lukkes.

For nylig har Ankenævnet for Feriehusudlejning afgjort en sag om en lejet feriebolig i Ungarn. Ungarn havde på rejsetidspunktet i maj 2020 lukket sine grænser, så forbrugeren kunne ikke komme hen til den lejede feriebolig. Forbrugeren ønskede at få sine penge retur, men tabte sagen, fordi boligen var lejet separat, og udlejeren kunne helt som aftalt stille boligen til rådighed.

Hvis du har booket en feriebolig i udlandet separat, er udgangspunktet, at du ikke kan få pengene tilbage, hvis du er forhindret i at komme frem, og ferieboligen ellers er til rådighed. Det gælder også, selvom årsagen til, at du ikke kan komme frem, er, at grænserne er lukkede,

siger Lars Arent.

I sagen fra Ankenævnet for Feriehusudlejning havde forbrugeren i 2019 booket en ferielejlighed i Budapest med afrejse i begyndelsen af maj 2020. Da tidspunktet for afrejsen nærmede sig, var grænserne til Ungarn imidlertid lukkede.

Forbrugeren ønskede at få lejebeløbet tilbagebetalt, men det afviste udlejeren. Sagen endte i Ankenævnet for Feriehusudlejning, der vurderede, at den omstændighed, at forbrugeren som følge af Ungarns grænselukning ikke havde mulighed for at bruge ferielejligheden, ikke efter lejeaftalens indhold gjorde, at hun havde krav på at få lejebeløbet tilbagebetalt.

På Ankenævnet for Feriehusudlejnings hjemmeside kan du læse afgørelsen

Er din rejse aflyst? Læs mere på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Pressekontakt:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98