Øvrige nyheder

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afgør sager om coronaaflysninger

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager om henholdsvis et hotelophold samt en koncertpakke, som blev aflyst som følge af coronarestriktioner. I begge tilfælde fik forbrugerne medhold i, at de havde krav på at få deres penge tilbage.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 24. februar 2021.


Covid-19 har ført til aflyste arrangementer landet over. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har afgjort to sager, hvor forbrugerne havde købt henholdsvis et hotelophold samt en koncertpakke, som blev aflyst som følge af coronarestriktionerne.

Hvis et hotelophold eller arrangement bliver aflyst, vil muligheden for at få pengene retur altid afhænge af en konkret vurdering af situationen. Noget af det, der lægges vægt på, er, om der er udmeldt restriktioner for perioden, hvor det skulle være afholdt, og hvad der i øvrigt fremgår af aftalen med virksomheden,

siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I begge sager fik forbrugerne medhold i, at de havde krav på at få deres penge tilbage. Afgørelserne baserer sig på de konkrete omstændigheder i de to sager, og ud over ovenstående har ankenævnet set på, hvilke løsninger virksomhederne tilbød forbrugerne.

Hvis virksomheden er nødt til at flytte et arrangement eller ophold som følge af coronarestriktioner, så er det en konkret vurdering af situationen, der afgør, hvad forbrugerne har krav på. Hvis du har købt et værdibevis, som du er forhindret i at bruge på grund af restriktionerne, er udgangspunktet, at du efterfølgende får en rimelig frist til at indløse det i. Omvendt kan der ved arrangementer være grænser for, hvor langt ud i fremtiden de kan rykkes, før forbrugeren skal have pengene igen. Det er disse sager gode eksempler på,

siger Susanne Aamann.

I den ene sag havde forbrugeren købt et værdibevis til et hotelophold inklusive 4-rettersmiddag og vinmenu den 18. – 19. marts 2020. Opholdet blev imidlertid aflyst som følge af, at restauranter og caféer blev lukket ned på dagen for afrejsen. Forbrugeren kontaktede flere gange hotellet, som oplyste, at værdibevisets gyldighed ville blive forlænget til den 13. juni 2020. Den 18. maj måtte restauranter og caféer åbne igen, men forbrugeren kunne ikke nå at bruge værdibeviset, inden det udløb. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme vurderede, at den nye frist ikke var rimelig, og at forbrugeren derfor havde krav på at få sine penge igen. 

I den anden sag havde forbrugeren købt to koncertpakker til en koncert den 2. maj 2020 samt middag og overnatning på det hotel, hvor koncerten skulle afholdes. Arrangøren måtte imidlertid flytte koncerten et år grundet forsamlingsforbuddet. Forbrugeren ønskede sine penge retur, men det afviste arrangøren med henvisning til sine betingelser, hvor der stod, at billetten flytter med, hvis koncerten flyttes. Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme fandt, at en flytning af en koncert i mere end 12 måneder måtte betragtes som en de facto-aflysning. Derfor havde forbrugeren krav på at få betalingen for billet og ophold tilbagebetalt.

Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98