Skip navigation

Forbrugerklagenævnet afgør principiel sag om producentgaranti

22. april 2020

Virksomheden kan ombytte en computer med fejl til en model med brugte dele, når det fremgår af garantibestemmelserne. Det har Forbrugerklagenævnet afgjort i en principiel sag om forbrugernes rettigheder, hvis der opstår en fejl på produktet, som er dækket af producentens garanti.

Hvis der opstår en fejl på din computer eller mobil, som er dækket af en producentgaranti eller en fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til. Det viser en ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet.

Her fik forbrugeren ikke medhold i, at han havde krav på at få byttet en defekt computer til en fabriksny, når fejlen var dækket af garantien. Det fremgik af producentens garantibestemmelser, at der ved fejl i materialer og kvalitet kunne byttes til en genanvendt enhed – en såkaldt ”refurbished” model.

”Det er frivilligt, om en virksomhed vil tilbyde dig en garanti, og virksomheden bestemmer derfor i høj grad selv vilkårene for garantien. Hvis der opstår en fejl på produktet, efter den to årige reklamationsret er udløbet, men i garantiperioden, vil garantibestemmelserne derfor være afgørende for, hvad du har ret til,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Forbrugerklagenævnet klagede forbrugeren et par år efter købet over, at computerens batteri afladede for hurtigt, og han sendte den derfor til reparation i henhold til den producentgaranti, som han havde fået ved købet. Virksomheden ombyttede computeren til en anden, tilsvarende computer.

Et år senere klagede forbrugeren over, at den ombyttede computer havde en endnu dårligere batteritid end den oprindelige. Han sendte derfor computeren til reparation, men kort tid efter sendte virksomheden computeren retur til forbrugeren.

I forbindelse med klagesagen har virksomheden oplyst, at den ombyttede computer var ”refurbished” og indeholdt brugte dele. Forbrugeren ønskede at få en fabriksny computer med to års produktgaranti under henvisning til, at computeren var mangelfuld, fordi den var ”refurbished”.

Forbrugerklagenævnet vurderede, at virksomheden ud fra, hvad der stod i garantibestemmelserne, havde ret til at ombytte til en refurbished computer. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det efter dansk ret ikke påhviler producenter en pligt til at udstede en produktgaranti, og at indholdet af garantien derfor er afgørende for, hvilke beføjelser forbrugeren kan påberåbe sig over for virksomheden.

Derudover har Forbrugerklagenævnets sagkyndige vurderet, at computerens batteriforbrug var normalt, og at computeren derfor ikke var mangelfuld i forhold til det, forbrugeren oprindeligt havde klaget over.

”Hvis der opstår en fejl på produktet i garantiperioden, så læs garantibestemmelserne, før du kontakter virksomheden. Vær for eksempel opmærksom på, hvor længe garantien løber, hvad den dækker, og hvad du har ret til, hvis der viser sig at være fejl på produktet,” siger Susanne Aamann.

Hvis der opstår en fejl på produktet, du har købt, anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen generelt, at du først undersøger, om fejlen på varen er dækket af den lovpligtige toårige reklamationsret. Reklamationsretten dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da forbrugerne fik varen leveret. Hvis fejlen er dækket af reklamationsretten, vil du – hvis produktet skal ombyttes – have krav på en fabriksny vare, hvis produktet er købt som helt nyt.

Hvad er en garanti?

  • Mens den toårige reklamationsret er en lovfæstet ret, du har, er det frivilligt for virksomheden, om den vil tilbyde dig en garanti på produktet
  • Virksomheden bestemmer selv, hvor omfattende garantien skal være, fx om den skal gælde hele eller kun dele af produktet
  • Virksomheden bestemmer også, hvis der er særlige vilkår knyttet til garantien, fx hvad du har ret til, hvis produktet skal repareres
  • Garantien erstatter ikke den toårige reklamationsret
  • Hvis en fejl på produktet er dækket af reklamationsretten, vil du – hvis produktet skal ombyttes – have krav på en fabriksny vare, hvis produktet er købt som helt nyt. Hvis fejlen er dækket af en producent- eller fabriksgaranti, vil garantibestemmelserne være afgørende for, hvad du har ret til
  • Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Læs Forbrugerklagenævnets afgørelse

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet