Dataforbrug uden for EU koster to forbrugere tusindvis af kroner

Teleankenævnet har netop afgjort, at to forbrugere skal betale henholdsvis 17.736 kroner og 1.800 kroner for mobildata brugt på rejser uden for EU. Sagerne er blandt flere verserende sager i ankenævnet, hvor forbrugerne har klaget over udgifter til dataforbrug på særligt rejser uden for EU.

Øvrige nyheder

Rejsebilleder på sociale medier, musikstreaming, nyheder på mobilen og en GPS til at finde vej. Mobilen kan være meget brugbar, når du rejser. Men den kan også blive en dyr fornøjelse at have med.

Det viser to nye afgørelser fra Teleankenævnet. Her fik teleselskaberne medhold i, at forbrugerne skulle betale henholdsvis 17.736 kroner og 1.800 kroner for mobildata, de havde brugt på rejser uden for EU.

Når du rejser i andre EU-lande, betaler du de samme takster for mobildata som herhjemme. Det gælder ikke ved rejser uden for EU, hvor priserne kan variere meget alt efter, hvilket land du rejser til, og hvilket mobilselskab du er kunde hos,
siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I den ene sag fra Teleankenævnet fik forbrugerens datter efter hjemkosten fra en ferie i Thailand en regning for mobildata på 17.736,53 kroner.

Teleselskabet forklarede, at de havde sat en automatisk dataspærring, som betød, at man som kunde ikke kunne blive opkrævet mere end 450 kroner, medmindre man besvarede en SMS og selv bad om en ny beløbsgrænse. Fire gange under rejsen blev datagrænsen hævet via SMS-beskeder fra forbrugerens telefon - den sidste gang til 25.000 kroner.

Teleankenævnet fandt, at teleselskabet på relevant og tilstrækkelig vis havde orienteret om dataforbruget i Thailand ved løbende at sende SMS’er til forbrugeren. I SMS’erne var der oplysninger om forbruget af mobildata og muligheden for at hæve datagrænsen.

Typisk vil der være en beløbsgrænse for dataforbrug uden for EU, som forbrugeren løbende kan forhøje. Dataforbruget kan være relativt dyrt, så vær opmærksom på dit dataforbrug, og hvad du hæver grænsen til,
siger Susanne Aamann.

I den anden sag fra Teleankenævnet modtog forbrugeren og hans kone efter hjemkomsten fra Brasilien en regning på 1.800 kroner for mobildata. Forbrugerne mente, at de alene havde brugt wi-fi på rejsen, og at de havde slået deres mobildata fra under hele opholdet.

Teleankenævnet fandt, at dataforbruget var korrekt registreret, og at det opkrævede beløb ikke var usædvanligt for dataforbrug i udlandet. Herudover fandt ankenævnet, at forbrugerne i den velkomst-SMS, som de havde modtaget fra teleselskabet ved ankomsten til Brasilien, var blevet tilstrækkeligt tydeligt oplyst om priser for data.

Læs afgørelserne fra Teleankenævnet

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98