Skip navigation

Manglende rengøring i sommerhuse giver klagesager

24. juni 2019

Klager over manglende rengøring af sommerhuse fylder godt hos Ankenævnet for Feriehusudlejning. Er sommerens feriehus dårligt rengjort ved ankomsten, så er det vigtigt, at forbrugerne giver udlejeren mulighed for at rette op på den mangelfulde rengøring.

Dårlig lugt, en beskidt terrasse, mug i brusekabinen, beskidte havemøbler og insekter. Klager over mangelfuld rengøring af sommerhuse er blandt de sager, som fylder mest hos Ankenævnet for Feriehusudlejning.

”Det er selvfølgelig utilfredsstillende, hvis sommerhuset ikke er rengjort ordentligt ved ankomsten. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er så ubeboeligt, at du straks kan hæve lejemålet og få dine penge igen. Kontakt i stedet udlejeren, og giv denne mulighed for at løse problemet,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I en sag fra Ankenævnet for Feriehusudlejning havde en forbruger lejet et sommerhus på Bornholm. Ifølge forbrugeren var der ved ankomsten mange edderkopper i feriehuset, og da udlejeren først kunne hjælpe to dage efter, var forbrugeren flyttet på hotel den anden nat. Forbrugeren krævede at blive flyttet til et andet sommerhus, men det afviste udlejeren. Derfor afleverede forbrugeren nøglerne og forlod Bornholm.

Ankenævnet for Feriehusudlejning vurderede, at forbrugeren ikke havde givet udlejeren mulighed for at rette op på manglerne, før forbrugeren hævede lejemålet. Derfor fik forbrugeren ikke medhold i sit krav om at få tilbagebetalt lejebeløb, depositum samt udgifter til hotel.

”Det er vigtigt, at udlejeren får mulighed for at rette op på den mangelfulde rengøring. Giver du ikke udlejeren mulighed for det, risikerer du at stå dårligt i en eventuel klagesag,” siger Susanne Aamann.

I en anden sag vurderede Ankenævnet for Feriehusudlejning, at feriehuset var behæftet med væsentlige mangler. Madrasserne var plettede, fryseren var tilfrosset og fliser i poolområdet var brudte. Da udlejeren ikke kunne hjælpe med at løse problemet med det samme, kunne forbrugeren hæve lejemålet og få tilbagebetalt lejebeløbet.

”Er der tale om en mindre mangel, kan du eksempelvis have ret til et afslag i prisen, mens du ved væsentlige mangler kan have ret til at hæve købet. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvor væsentlig manglen er,” siger Susanne Aamann.

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan du læse mere om dine rettigheder ved mangler ved feriehuset, og hvordan du klager. 

Se afgørelserne fra Ankenævnet for Feriehusudlejning

Vil du klage over rengøringen af sommerhuset?

  • Er du utilfreds med rengøringen, skal du klage til udlejeren med det samme. Udlejeren skal have mulighed for at rette op på fejlen
  • Husk at sikre dig dokumentation for, at du har forsøgt at kontakte udlejeren om manglerne, fx en mail
  • Er det ikke muligt for udlejeren at udbedre manglerne inden for rimelig tid, kan udlejeren tilbyde dig at flytte til et andet hus i samme standard som det, du havde lejet
  • Er der tale om mindre mangler ved det udlejede hus, kan det ofte løses med et afslag i prisen
  • Vær varsom med selv at leje et andet hus. Viser det sig senere, at du ikke var berettiget til at opsige det første lejemål, kan du komme til at betale to gange leje
  • Kan du ikke dokumentere, at du har forsøgt at tilkalde en repræsentant for udlejeren, og ophæver du uberettiget aftalen, skal du betale fuld eller delvis leje af huset, selvom du ikke opholder dig i det

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Illustration af sommerhuslejeKan frit gengives, hvis blot Louise Thrane Jensen krediteres.

tegneserie illustration

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet