Skip navigation

Tidligere ejer hæftede stadig for gavekort

10. december 2018

Værdien af julens gavekort behøver ikke gå tabt, selvom butikken senere får en ny ejer. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Her afgjorde nævnet, at forbrugerne havde krav på at få tilbagebetalt gavekortets værdi af den tidligere ejer.

Giver eller får du et gavekort i julegave? Så behøver pengene ikke at være spildt, hvis butikken senere får en ny ejer. Det viser en afgørelse fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme.

Her havde forbrugerne krav på at få tilbagebetalt gavekortets værdi af den virksomhed, der tidligere ejede restauranten.

”Hvis en butik skifter ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort, der er udstedt af den tidligere ejer. Men det betyder ikke, at forbrugernes penge nødvendigvis går tabt. Den tidligere ejer skal fortsat levere det produkt, der er betalt for. Er det ikke muligt, har forbrugerne krav på at få tilbagebetalt værdien af gavekortet af den tidligere ejer,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme havde forbrugerne fået et gavekort til en restaurant i bryllupsgave. Gavekortet havde en værdi af 1.500 kroner og var gyldigt i tre år.

Da forbrugerne lidt over et år senere ønskede at bruge gavekortet, fandt de ud af, at restauranten havde fået ny ejer.

Den nye ejer ville ikke indløse gavekortet, da det ikke var en del af overdragelsesaftalen med den tidligere ejer.

Forbrugerne kontaktede virksomheden, der tidligere ejede restauranten, som på mail meddelte, at restauranten var solgt, og at der forud for lukningen var indrykket en annonce i alle landets aviser samt på Facebook og Instagram. I annoncen stod der, at alle gavekort skulle bruges i løbet af 2017.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme gav forbrugerne medhold i, at de havde krav på at få udbetalt værdien af gavekortet, fordi den tidligere ejer ikke kunne levere den ydelse, det oprindeligt var udstedt til.

Ankenævnet lagde vægt på, at gavekortet fortsat var gyldigt, og at den tidligere ejer ikke kunne ophæve forbrugernes krav ved at meddele, at restauranten lukkede.

Forbrugerne skal være opmærksomme på, at reglerne gælder, når butikken skifter ejer. Ved fusioner skal forbrugerne kontakte den nye ejer.  

”Generelt er det en god idé at få brugt gavekortet så hurtigt som muligt. Så risikerer du ikke, at det ligger hengemt i en skuffe og udløber. Vær også opmærksom på vilkårene for at bruge kortet, fx om det kun kan bruges på bestemte varer og ydelser og i bestemte perioder,” siger Susanne Aamann.

Hvad gælder for gavekort?

  • Et gavekort er gyldigt i tre år, medmindre der er aftalt en anden frist
  • Er der aftalt en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort.
  • Du kan som udgangspunkt få pengene for et gavekort udbetalt, hvis det er elektronisk. Et elektronisk gavekort er fx et plastickort med magnetstribe. Vær dog opmærksom på, at butikken under visse betingelser kan opkræve et gebyr for at udbetale pengene.
  • Er gavekortet ikke elektronisk, kan du som udgangspunkt ikke forlange at få pengene retur.
  • Skifter butikken ejer, er den nye ejer ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer
  • Ved fusioner mellem to selskaber skal forbrugeren kontakte den nye ejer
  • Går butikken konkurs, kan du ikke længere rette dit krav mod butikken, men må anmelde kravet i konkursboet

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet