Fortrydelsesret og returret

Fortrydelsesret ved køb på nettet

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet i Danmark og EU. Det gælder både køb af varer og køb af ydelser, fx vinduespudsning eller mobilabonnementer.

Fortryder du købet - giv sælgeren besked inden for 14 dage

Fra du har modtaget varen, har du 14 dages fortrydelsesfrist. 

  • Send en utvetydig meddelelse til netbutikken om din fortrydelse, hvilket vil sige, at butikken skal have tydeligt besked.
  • I mange tilfælde har sælger formidlet en online funktion eller standardformular, som du kan bruge.
  • Hvis ikke, kan du sende en mail eller et brev. Gem mailen eller få en kvittering, så du har et bevis på, at den er afsendt inden for 14 dage.
  • Hvis du har brugt en fortrydelsesfunktion på butikkens hjemmeside, skal du modtage en bekræftelse.

Gå til standardformular på Retsinformation.dk

Hvis du fortryder et køb, før varen er leveret til dig, kan du meddele sælgeren, at du alligevel ikke ønsker varen leveret.

Det er netbutikken, du har indgået aftale om købet med. Netbutikken kan derfor ikke stille krav om, at du selv kontakter fx producenten, når du vil fortryde et køb.  

Se, hvad du kan gøre, hvis du ikke modtager varen eller får leveret en forkert vare

Læs mere om klager over netkøb

Hvornår starter fortrydelsesfristen?

Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget varen. Du har modtaget den, når den fx er lagt i din postkasse, når den efter aftale med dig er lagt i et skur eller lignende, eller når den er afleveret på din arbejdsplads. Er varen lagt i en pakkeboks eller pakkeshop, starter fortrydelsesfristen først, når du har afhentet den i pakkeboksen/pakkeshoppen.

Hvis varen er lagt i en pakkeboks eller pakkeshop, er der ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid du har til at hente pakken. Netbutikken kan dog have stillet krav til det i sine leveringsbetingelser. Henter du ikke pakken inden for fristen, vil pakken som regel blive returneret til netbutikken, og du skal som udgangspunkt selv betale for returforsendelsen.

Hvis du bestiller en ydelse, fx et mobilabonnement, løber fristen fra bestillingsdagen. Ved både køb af varer og ydelser udløber fristen 14 dage senere. Fortrydelsesretten regnes i hele dage. Hvis varen bliver leveret, eller du afgiver din bestilling fx mandag den 1., har du en frist til og med mandag den 15. Falder den sidste dag på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Din mulighed for at fortryde forlænges, hvis du ikke modtager de lovpligtige oplysninger fra sælger i forbindelse med købet eller leveringen. For alle varekøb og aftaler gælder, at fortrydelsesfristen først regnes fra den dag, hvor du modtager de lovpligtige oplysninger fra sælgeren. Får du ikke oplysningerne, vil din fortrydelsesfrist altid udløbe efter 12 måneder og 14 dage. 

I enkelte tilfælde kan du have en kortere fortrydelsesfrist end de 14 dage, der står i forbrugeraftaleloven. Det gælder dog kun, hvis du fx skal have udført et stykke arbejde, og du gerne vil have, at sælgeren går i gang, inden de 14 dage er gået. Her udløber fortrydelsesretten, når arbejdet er afsluttet, også selvom det er inden for de 14 dage.

Relevant lovgivning

  • Forbrugeraftalelovens §§ 18-25
    - fortrydelsesret