Skip navigation

Abonnementer – fortrydelsesret, binding og opsigelse

Når du tegner et abonnement på fx mobil, avis, bogklub eller fitness, har du en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået på nettet.

Relevant lovgivning:
Forbrugeraftalelovens §§ 7-13 (oplysningspligt), Forbrugeraftalelovens §§ 18 - 25 (fortrydelsesret) Forbrugeraftalelovens §§ 28-29 (ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser m.v.), Aftalelovens § 38 c, jf. § 36 (urimelige aftalevilkår)

 

abonnementsguide

Inden du tegner et abonnement

Læg især mærke til, om der er tale om en løbende aftale eller om en tidsbegrænset aftale.

 • Ved en løbende aftale bliver abonnementet ved, indtil du opsiger det. Det er ikke nok bare at holde op med at betale.
 • Ved en tidsbegrænset aftale løber abonnementet i en aftalt periode, fx et år. Hvis du ønsker at fortsætte, må du tegne et nyt abonnement for en ny periode.

Gem den annonce, der eventuelt var baggrunden for din bestilling af abonnementet. 

Virksomheden skal tydeligt oplyse om alle omkostninger, der kan være forbundet med at købe abonnementet. Fx skal det tydeligt fremgå, hvis der kommer et gebyr oven i prisen på abonnementet. Det kan fx være et installationsgebyr, et betalingsadministrationsgebyr mm.

Hvis gebyret er uundgåeligt, skal det indregnes i abonnementets pris.

Prøveabonnement

Ofte er det sådan, at du i forbindelse med bestillingen af et prøveabonnement faktisk tegner et fortløbende abonnement – altså siger ja til et medlemskab, som løber, indtil du opsiger det. Læs derfor grundigt, hvad du forpligter dig til, og hvordan du kan opsige en eventuel løbende aftale.

Børn og abonnementer

Børn og unge under 18 år må ikke på egen hånd købe på kredit eller tegne abonnementer.

Fortrydelsesret – abonnementer på nettet

Ifølge forbrugeraftaleloven har du en frist på 14 dage til at fortryde aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg, fx på nettet eller uden for fast forretningssted.

Har du købt en vare på nettet, fx et tidsskriftabonnement, løber fristen, fra du modtager den første forsendelse.

Har du via nettet bestilt en ydelse eller vare, der skal tilpasses specielt til dig, fx medlemskab af et fitnesscenter eller et mobilabonnement, løber fristen, fra du indgik aftalen.

Når det gælder ydelser eller specielt tilpassede varer, kan du give dit samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, selvom de 14 dage endnu ikke er gået. Det kan du fx komme ud for, hvis du ønsker at tage medlemskabet eller abonnementet i brug, inden fortrydelsesfristen er udløbet. I sådanne situationer kan sælgeren – fitnesscentret - kræve, at du udtrykkeligt anmoder om det, og at du også anerkender, at du ikke længere har fortrydelsesret derefter. Fitnesscentret skal herefter sende dig en bekræftelse på det.

Vær opmærksom på, at fortrydelsesretten regnes i hele dage. Hvis du afgiver din bestilling fx mandag den 1., har du en frist til og med mandag den 15. Falder den sidste dag på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Aftal selv en frist til at fortryde

Er der ikke lovgivet om en bestemt fortrydelsesret, kan du og virksomheden selv aftale en frist til at fortryde. Det kan fx være i en situation, hvor du går ind i et fitnesscenter og tegner et medlemskab. Her kan du frit aftale, at du har tre dages fortrydelsesret eller otte dage. Hvis du ikke aftaler noget, har du ikke ret til at fortryde aftalen.

Hvor længe må du være bundet?

Generelt kan du opsige en løbende aftale efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Du vil altså være bundet af aftalen i maksimalt 6-7 måneder afhængig af, hvornår på måneden aftalen er indgået. Der er dog flere undtagelser: 

 • Aftaler, hvor den samlede pris maksimalt er 2.000 kr., der betales fuldt ud inden 14 dage, og hvor varen eller ydelsen leveres inden for 1 år. 
  Det kan fx være et årskort til en forlystelsespark.
 • Aftaler, der koster mere end 20.000 kr., og hvor virksomheden, for at kunne levere ydelsen, skal afholde engangsomkostninger, der overstiger prisen for 6 måneders levering. Eller der vil være en værdiforringelse af samme størrelse. 
  Det kan fx være en aftale om leasing af en ny bil. Aftaler af denne type kan opsiges efter 11 måneder med et varsel på 1 måned.
 • Aftaler, der er omfattet af en særlov. 
  Det kan fx være en aftale om en forsikringsaftale.

evig binding

Forlængelse af abonnementet

Ønsker du at forlænge din aftale om fx et medlemskab af et fitnesscenter eller dit avisabonnement, vil du ikke være bundet af en ny bindingsperiode. Du kan altså efter de første 5 måneder til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Har du betalt forud, skal du have det tilbage, som du har betalt for meget. Er ydelsen sæsonbestemt, skal der ved tilbagebetalingen dog tages hensyn til sæsonværdien.

Opsigelse af abonnementet

Fitnesscentret må ikke stille formkrav til, hvordan du skal opsige dit abonnement, men det kan anbefale en måde i sine vilkår. Hvis du har tegnet abonnementet via nettet eller din mobiltelefon, har du dog ret til at opsige det samme sted. Hvis du opsiger et abonnement på samme måde og sted, som du indgik det, er din opsigelse gyldig også selvom centret i sine vilkår og betingelser har skrevet, at opsigelse skal ske på en anden måde.

Det er forbrugeraftaleloven, der giver dog ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser - fx abonnementer - på samme medie eller tekniske platform, som den, aftalen blev indgået på. Det betyder, at sælgeren skal sikre, at det er lige så nemt for dig at opsige en aftale, som det er at indgå den.

Du skal selv kunne bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det. Det er derfor vigtigt, at du efterfølgende har beviser på, at du har forsøgt at få kontakt til virksomheden. Det er derfor en god idé at opsige abonnementet skriftligt, fx per mail. Hvis du opsiger per mail og får svar tilbage fra virksomheden, er alt i orden.
Hvis du opsiger abonnementet digitalt, så tag evt. screendumps af din opsigelse på nettet eller din mobiltelefon.

Fremgår det af aftalen, at den kan opsiges per telefon, kan virksomheden ikke senere forlange skriftlig dokumentation for din opsigelse.

Læs mere om reglerne, hvis virksomheden ændrer abonnementet

Opfylder virksomheden ikke aftalen

Opfylder virksomheden ikke sin del af aftalen, kan du dog, afhængig af omstændighederne, komme ud af abonnementet, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.

Det kan fx være tv-signalet, du ikke modtager, eller fitnesscentret, der ikke anskaffer de lovede maskiner.

Særlige love - opsigelse af aftalen

En række aftaler er omfattet af specielle love, der dækker de enkelte områder. Det gælder fx leje af fast ejendom, kreditaftaler og forsikringsaftaler.

Hvis der ikke står noget i aftalen om opsigelsesvarsel, kan du til enhver tid opsige med et rimeligt varsel. Et rimeligt varsel vil være mellem 1 og 3 måneder. Opsigelsen vil normalt træde i kraft ved udgangen af en kalendermåned.

Tilbagebetaling ved opsigelse af abonnementet

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt abonnementet, skal virksomheden straks betale pengene tilbage for denne periode.

Efter opsigelse af abonnementet

Selvom der ikke er et opsigelsesvarsel, kan du alligevel risikere at modtage blade, bøger eller andre varer, hvis din udmeldelse har krydset fremsendelsen af varerne. De varer, du modtager i denne sammenhæng, skal du betale.

Hvis du fortsætter med at modtage blade, bøger eller andre varer efter opsigelsesperiodens udløb, må du gå ud fra, at din opsigelse ikke er registreret hos virksomheden.

Hvis du kan bevise, at du har opsagt abonnementet, skal du blot meddele virksomheden, at der er sket en fejl, da du stadig modtager varer. Du skal ikke betale varerne, men du skal passe på dem, så virksomheden kan hente dem.

Hvis du ikke kan bevise, at du har opsagt abonnementet, må du opsige det igen. Du skal betale de varer, du modtager, indtil opsigelsen er gennemført.

Hvis du returnerer varer, skal du altid få en kvittering fra postbutikken, så du kan bevise, at varerne er sendt tilbage.

Abonnement - hvem skal bevise hvad?

Som udgangspunkt er det virksomheden, der skal bevise, at du har indgået aftalen - altså at du har meldt dig ind, tegnet abonnement eller i øvrigt bestilt varer. Det er også virksomheden, der skal bevise, at varerne er leveret.

Til gengæld skal du bevise, at du har meldt dig ud eller har afbestilt varen.

Du bør derfor altid sikre dig dokumentation for afsendelse af opsigelse, returnering af varer m.v. Det kan ikke anbefales, at du opsiger/afbestiller per telefon, men fremgår det af aftalen, at virksomheden accepterer opsigelse/afbestilling per telefon, bør han tro på dine efterfølgende oplysninger og ikke kræve yderligere dokumentation.

Hvis oplysninger i annoncen eller aftalen er uklare, og der opstår uenighed mellem dig og virksomheden, vil annoncen/aftalen normalt blive fortolket, så den er mest fordelagtig for dig.

Oplysninger ved abonnement på nettet

Når du tegner et abonnement via nettet eller din mobiltelefon, har du krav på at få en række oplysninger fra virksomheden om blandt andet din ret til at fortryde og vilkår for betaling, levering og opsigelser.

Oplysningerne skal du have allerede, inden du indgår aftalen, og du skal efterfølgende have dem tilsendt i en form, du kan gemme, fx en mail. Det er ikke nok, at det står på virksomhedens hjemmeside. Du kan til enhver tid bede om at få tilsendt aftalevilkårene på papir.

Hvad sker der med din betalingsaftale, hvis virksomheden skifter ejer? Læs mere i artiklen: "Hvis virksomheden bliver overtaget af en anden virksomhed".

På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du læse mere om abonnementsaftaler.

På Nethandel #heltsikkert kan du læse mere om, hvad der gælder for abonnementer

Klager over abonnementer

Opdager du, at der uden dit samtykke er blevet trukket et beløb fra din konto, eller at virksomheden fortsætter med at hæve penge, så gør følgende:

 • Kontakt straks virksomheden, og påpeg, at du ikke har indgået en aftale om et abonnement, eller at du har opsagt abonnementet.
 • Klag skriftligt, fx per mail, og gem en kopi af din klage som dokumentation.
 • Vil virksomheden ikke betale pengene tilbage, så kontakt din bank, som i en række tilfælde kan føre pengene tilbage til din konto.
 • Kan du ikke få løst problemerne ved at henvende dig til virksomheden, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om en dansk virksomhed, og hvis abonnementet har kostet mere end 1.050 kroner.
 • Er firmaet hjemmehørende i et af de andre EU-lande, Norge eller Island, kan du henvende dig til Forbruger Europa.

Sidst opdateret 30.05.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?