Abonnementer – fortrydelsesret og opsigelse

Når du tegner et mobilabonnement, et avisabonnement, melder dig ind i en bogklub, et fitnesscenter og lignende, har du som udgangspunkt ikke ret til at fortryde aftalen.abonnementsguide
Fortrydelsesret – abonnementer på nettet

Der er dog undtagelser. Ifølge forbrugeraftaleloven har du en frist på 14 dage, til at fortryde aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg eller uden for fast forretningssted.

Er det en vare, du har købt, fx et tidsskriftabonnement, løber fristen, fra du modtager den første forsendelse.

Har du via nettet bestilt en ydelse eller vare, der skal tilpasses specielt til dig, fx medlemskab af et fitnesscenter eller et mobilabonnement, løber fristen, fra du indgik aftalen.

Når det gælder ydelser eller specielt tilpassede varer, kan du give dit samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, selvom de 14 dage endnu ikke er gået. Det kan du fx komme ud for, hvis du ønsker at tage medlemskabet eller abonnementet i brug, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Aftal selv en frist til at fortryde

Er der ikke lovgivet om en bestemt fortrydelsesret, kan du aftale, hvad du og virksomheden kan blive enige om. Det kan fx være i en situation, hvor du går ind i et fitnesscenter og tegner et medlemskab. Her kan du frit aftale, at du har tre dages fortrydelsesret eller otte dage. Hvis du ikke aftaler noget, har du ikke ret til at fortryde aftalen.

Opsigelse af abonnementet

Er der ikke aftalt andet, er der ingen formkrav til, hvordan du skal opsige dit abonnement. I princippet kan du ringe, sende mail eller brev, som det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at du har opsagt abonnementet, hvis der senere opstår strid om det.

I yderste konsekvens skal du ikke alene bevise, at du har opsagt abonnementet. Du skal også bevise, at opsigelsen er nået frem til virksomheden. Den mest sikre metode vil derfor være at sende et anbefalet brev. I praksis vil det dog normalt ikke være nødvendigt straks at bruge penge på et anbefalet brev. Hvis du fx opsiger pr. mail og får svar tilbage fra virksomheden, er alt i orden. Kun hvis virksomheden ikke reagerer på din opsigelse, eller hvis sagen er meget vigtig for dig, vil det sikreste være at sende et anbefalet brev.

Fremgår det af aftalen, at den kan opsiges per telefon, kan virksomheden ikke senere forlange skriftlig dokumentation for din opsigelse.

Læs mere om reglerne, hvis virksomheden ændrer abonnementet

Opfylder virksomheden ikke aftalen

Opfylder virksomheden ikke sin del af aftalen, kan du dog, afhængig af omstændighederne, komme ud af abonnementet, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.

Det kan fx være tv-signalet, du ikke modtager, eller fitnesscentret der ikke anskaffer de lovede maskiner.

Tilbagebetaling ved opsigelse af abonnementet

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt abonnementet, skal virksomheden straks betale pengene tilbage for denne periode.

Når du melder dig ud af en købeklub, kan du komme ud for at skulle betale en rabat tilbage. Har du fx sagt ja til at købe mindst seks cd'er i løbet af et år, og du melder dig ud, når du har købt fire, risikerer du altså at skulle tilbagebetale rabatten på de varer, du allerede har modtaget.

Efter opsigelse af abonnementet

Selvom der ikke er et opsigelsesvarsel, kan du alligevel risikere at modtage blade, bøger eller andre varer, hvis din udmeldelse har krydset fremsendelsen af varerne. De varer du modtager i denne sammenhæng, skal du betale.

Hvis du fortsætter med at modtage blade, bøger eller andre varer efter opsigelsesperiodens udløb, må du gå ud fra, at din opsigelse ikke er registreret hos virksomheden.

Hvis du kan bevise, at du har opsagt abonnementet, skal du blot meddele virksomheden, at der er sket en fejl, da du stadig modtager varer. Du skal ikke betale varerne, men du skal passe på dem, så virksomheden kan hente dem.

Hvis du ikke kan bevise, at du har opsagt abonnementet, må du opsige det igen. Du skal betale de varer, du modtager, indtil opsigelsen er gennemført.

Hvis du returnerer varer, skal du altid få en kvittering fra posthuset, så du kan bevise, at varerne er sendt tilbage.

På Forbrugerombudsmandens hjemmeside kan du læse mere om abonnementsaftaler.

Sidst opdateret 19.02.2018

Kunne du bruge siden?