Øvrige nyheder

Flere tager toget på sommerferie: Kend dine rettigheder

Udlandsrejser med tog er populære og ofte kendetegnet ved mange skift, flere togselskaber og kryds af landegrænser. Det kan give udfordringer, hvis et tog er forsinket eller aflyst. Derfor er det godt at kende sine rettigheder inden afgang.

Det er blevet populært at rejse med tog på sommerferie. Tal fra DSB viser, at salget af interrailbilletter siden januar er steget med 40 procent sammenlignet med sidste år. Samtidig forventer DSB en 20 procents stigning i salget af billetter til udlandet i år.

Men før de rejsende kan læne sig tilbage i sædet og lade lokofører og skinner styre kursen, er det en god idé at sætte sig ind i vilkårene for sin togrejse.

Ofte forløber turen helt efter hensigten, men det hænder, at forsinkelser eller aflysninger betyder, at de rejsende skal stæse fra perron til perron eller vente timevis på en stegende varm banegård i Sydeuropa.

"På en togrejse krydser man gerne flere landegrænser og skifter tog flere gange. Så det er i sig selv en rejseform, hvor man skal forholde sig til skift og forskellige aktører. Derfor er det en fordel, hvis man er bekendt med sine rettigheder inden", siger Jesper Gregers Linaa, der er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Helt grundlæggende har du en række EU-rettigheder, når du rejser med tog inden for EU. Derudover har nogle landes togselskaber ekstra services eller garantier, som bygger ovenpå. På samme måde kan der være nogle særlige "ekstrarettigheder" tilknyttet en Interrailbillet.

"Noget af det vigtigste er, at du læser betingelserne for billetten. Der kan ligge nogle endnu bedre rettigheder gemt i tilfælde af eksempelvis forsinkelse eller aflysning", siger Jesper Gregers Linaa.

Er afgangstidspunktet mindst 60 minutter forsinket, skal togselskabet give dig valget mellem at få billettens fulde pris refunderet eller at få rejsen omlagt til en tilsvarende rejse. Hvis togselskabet ikke tilbyder alternative rejsemuligheder inden for 100 minutter efter den planlagte afgang, har du ret til selv at købe en tilsvarende togbillet eller busbillet og få pengene refunderet, hvis omkostningerne er nødvendige og rimelige.

Hvis toget bliver mere end en time forsinket, giver EU-rettighederne dig desuden ret til gratis måltider og/eller forfriskninger i det omfang, det er muligt – og kun inden for en bestemt beløbsgrænse. Du har også ret til en betalt overnatning, såfremt det bliver nødvendigt. Men det er vigtigt at hæfte sig ved "nødvendigt" og "i det omfang, det er muligt", understreger Jesper Gregers Linaa og siger:

"Det kan være, at toget bliver forsinket sent om aftenen. Her kan du i nogle tilfælde have krav på en hotelovernatning inden for rimelighedens grænser. Men du har ikke nødvendigvis krav på overnatning, bare fordi toget bliver et par timer forsinket omkring middagstid, og du har heller ikke krav på at blive flere nætter i byen på togselskabets regning".

Læs mere om togrejser i udlandet på forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal.

Hvis toget bliver forsinket efter afrejse, har du som udgangspunkt ret til at få 25 procent af billetprisen tilbage, hvis du ankommer til din slutdestination 1-2 timer forsinket. Hvis du er mere end 2 timer forsinket ved ankomst, har du som udgangspunkt ret til at få 50 procent af billetprisen tilbage.

"Det er ankomsten ved slutdestinationen, som definerer, om der er tale om en forsinkelse. Hvis du skal med to tog, kan det være, at tog ét er forsinket, men at tog to indhenter noget. Her vil man kigge på, hvor forsinket du er ved ankomst, og ikke hvor forsinket du var undervejs. Det vil altid være den, der har solgt dig billetten, som er den ansvarlige part - med mindre sælger gør det klart, at der er tale om separate aftaler og separate billetter", siger Jesper Gregers Linaa.

Hvis toget er forsinket, og det påvirker den videre rejse, er det en god idé at kontakte togpersonalet, som muligvis kan hjælpe. Skriv også gerne en mail til den udbyder, du har købt rejsen hos, så du senere kan dokumentere, at du har klaget med det samme.

"Husk altid at skaffe dokumentation for forsinkelser og aflysninger, hvis du efterfølgende vil klage. Det kan være i form af en mail eller en påtegning på billetten, hvor togkontrolløren skriver under på, at din rejse var forsinket", siger Jesper Gregers Linaa.

Hvis forsinkelsen betyder, at den rejsende bliver ombooket, skal rejseudbyderen som minimum tilbyde noget tilsvarende. Er der for eksempel tale om en billet til 1. klasse, skal den ombookede billet også være til 1. klasse. Ellers kan du have krav på erstatning for hele eller dele af billettens pris.

Hvis du vil klage over togrejsen, skal du først klage skriftligt til togselskabet eller den, der har solgt dig rejsen. Hvis I ikke kan blive enige, og hvis virksomheden er etableret i Danmark, kan du klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Er togrejsen en del af en pakkerejse gælder et særskilt sæt rettigheder. En pakkerejse betyder, at du har købt to eller flere ydelser via samme udbyder eksempelvis togbilletter og hotelovernatninger. Her gælder loven om pakkerejser, og her vil det være Pakkerejse-Ankenævnet, du skal klage til.

Er togselskabet eller rejseudbyderen etableret i et andet EU-land end Danmark, kan du kontakte Forbruger Europa for vejledning.

FAKTABOKS 1: Gode råd om rettigheder ved togrejser

  • Læs betingelserne for din billet inden afrejse.
  • Tjek, om det er nødvendigt at reservere pladsbilletter, og vær opmærksom på, at det kan koste ekstra. Tjek også, hvilke begrænsninger der er på den bagage, du medbringer.
  • Husk at indlægge tilstrækkelig tidsbuffer mellem togrejserne, hvis du selv sammensætter din rejse via enkeltbilletter. Her er det som udgangspunkt dit ansvar, at du kan nå dine skift.
  • Kontakt togpersonalet, hvis du kan se, at din togrejse bliver forsinket. De kan oplyse dig om alternative muligheder i form af togbusser eller tilsvarende afgange. De kan også give en påtegning som dokumentation for forsinkelsen.
  • Skriv straks en mail til den, der har solgt dig rejsen, hvis du vil klage. Sælger skal have mulighed for at forholde sig til klagen, før du kan få behandlet en eventuel klagesag.
  • Er toget 60 minutter forsinket, har du ret til refusion af billetten eller ombooking. Går der mere end 100 minutter ved en forsinkelse, har du ret til at købe en tilsvarende togbillet eller busbillet på togselskabets regning, hvis omkostningerne er passende og rimelige.

KILDE: forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal.

FAKTABOKS 2: Hvis du bliver ombooket

Hvis du grundet forsinkelser eller aflysninger skal ombookes, skal det være på såkaldt "tilsvarende befordringsvilkår". Det betyder ifølge EU's fortolkning:

  • Det bør så vidt muligt undgås, at passagererne tilbydes transport i en lavere klasse (og forekommer det alligevel, bør passagerer med eksempelvis billet til første klasse have godtgjort prisforskellen).
  • Hvis en omlægning af en passagers rejse kun er mulig med en anden jernbaneoperatør eller med en transportform (bus eller tog som udgangspunkt) i en højere klasse eller til en højere pris end den, der er betalt for den oprindelige transportydelse, skal omlægningen tilbydes uden ekstraomkostninger for passageren.
  • Det skal i rimeligt omfang tilstræbes at undgå ekstra omstigninger.
  • Når der benyttes en anden jernbaneoperatør eller en alternativ transportform for den del af rejsen, der ikke er gennemført som planlagt, bør den samlede rejsetid ligge så tæt som muligt på den planlagte rejsetid på den oprindelige rute.

KILDE: forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal.

Pressekontakt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98.

Illustration:

Link til illustration - kan benyttes frit i forbindelse med redaktionel omtale af forbrug.dk ved kreditering af Louise Thrane Jensen.