Øvrige nyheder

Forbruger havde ikke krav på gratis etablering af fibernet

Det kan betale sig at være opmærksom på eventuelle forbehold, før du accepterer et tilbud om etablering af fibernet. Det viser en ny afgørelse fra Teleankenævnet. Her fik forbrugeren ikke medhold i, at han havde krav på gratis etablering af fibernet, fordi det viste sig, at installationen på forbrugerens adresse ikke levede op til kravene i aftalevilkårene.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 28. oktober 2021.


Der udrulles i øjeblikket fibernet landet over, og det kan være fristende straks at takke ja til et tilbud om etablering af bredbånd. Men før du accepterer tilbuddet, kan det være en god idé at læse det med småt. Det viser en ny sag fra Teleankenævnet.

Her fik en forbruger ikke medhold i, at han havde krav på gratis etablering af fibernet, selvom han havde indgået aftale med bredbåndsudbyderen om det.

I aftalevilkårene, som forbrugeren accepterede, fremgik det, at det var en forudsætning for tilbuddet, at udbyderen havde adgang til brugbar ledningsvej og stik på adressen. Et efterfølgende teknikerbesøg viste imidlertid, at installationen på forbrugerens adresse ikke levede op til kravene.

”Der kan være flere forhold, der har betydning for, om fibernet kan leveres på din adresse til den aftalte pris. Vær derfor opmærksom på, hvad der står om levering i vilkårene, og om der er indsat eventuelle forbehold. Det kan eksempelvis være, at der skal være adgang til en brugbar installation for, at du kan få fibernettet til den aftalte pris,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Teleankenævnet fik forbrugeren valget mellem at skulle betale for at få etableret installationen eller at få annulleret aftalen. Forbrugeren afviste begge dele, og sagen endte i Teleankenævnet.

I sin afgørelse lagde ankenævnet til grund, at bredbåndsudbyderen havde afgivet tilbuddet på baggrund af en forkert registrering af oplysninger om installationen på forbrugerens adresse.

Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at bredbåndsudbyderen i sine vilkår havde taget forbehold for særlige omstændigheder ved leveringen, herunder at der skulle være en brugbar installation på adressen, og at forbrugeren havde accepteret vilkårene.

Nævnet bemærkede dog, at forbeholdet kunne have stået tydeligere i ordrebekræftelsen, men at det ikke ændrede ved afgørelsen.

Se afgørelsen fra Teleankenævnet

Pressekontakt:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98