Skip navigation

Skæve klipninger og forkerte hårfarver ender som klagesager

23. september 2019

Skævt hår, en anden hårfarve end aftalt og farvepletter på tøjet. Forbrugerklagenævnet behandler med jævne mellemrum klager over frisører. Er der fejl på klipningen eller farvningen, har du nogle rettigheder, som du bør være opmærksom på, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Måske er det tid til at få hårfarven frisket op eller at få en ny frisure? Danske husstande bruger årligt i snit et par tusinde kroner på frisørbesøg, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ofte får vi den ønskede frisure eller hårfarve, når vi besøger frisøren, men det kan også gå galt. Klager over frisører er velkendte hos Forbrugerklagenævnet.

”Hvis farvningen eller klipningen ikke er udført fagmæssigt korrekt, fx hvis farvningen er plettet, eller håret knækker på grund af farvningen, kan det være en mangel. I så fald har du ret til at få genbehandlet dit hår inden for rimelig tid,” siger forbrugerpolitisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann og tilføjer:

”Er det ikke muligt for frisøren at genbehandle dit hår, kan du ud fra en konkret vurdering have ret til at få dine penge retur eller få et afslag i prisen.” 

Før du får dit hår klippet eller farvet, har frisøren pligt til at give dig de relevante oplysninger, som frisøren kender eller burde kende til. Det kan fx være, at farvningen kræver flere behandlinger, eller at en bestemt hårfarve ikke kan garanteres.

”Skal du eksempelvis have afbleget eller farvet dit hår, er det en god idé på forhånd at spørge ind til eksempelvis, om det er nødvendigt med flere behandlinger for at nå det ønskede resultat. Frisøren har pligt til at give dig oplysningerne, hvis de har betydning for dit valg,” siger Susanne Aamann.

Er du utilfreds med klipningen eller farvningen, er det vigtigt, at du giver frisøren mulighed for at undersøge og eventuelt genbehandle dit hår.

”Hvis du er utilfreds med klipningen eller farvningen, skal frisøren have mulighed for at undersøge dit hår og eventuelt klippe eller farve det igen. Hvis du afskærer frisøren fra at løse problemet og i stedet får en anden frisør til at klippe eller farve håret, vil du stå dårligt, hvis det ender med en klagesag,” siger Susanne Aamann.

Case 1: Forbruger fik ikke de nødvendige oplysninger om farvningen

I en sag fra Forbrugerklagenævnet havde frisøren forsikret forbrugeren om, at hendes hår ikke ville blive rødt som følge af hårbehandlingen. Efter frisørbesøget klagede forbrugeren dog over, at hendes hår alligevel var blevet rødt.

Forbrugerklagenævnet gav forbrugeren medhold i, at hun havde krav at få tilbagebetalt de 3.000 kroner, hun havde betalt for farvningen.

Ifølge nævnet burde frisøren have oplyst forbrugeren om, at det ikke var muligt at garantere et bestemt resultat, når der blev behandlet på et mørkt, kemisk farvet hår, og at det kunne være nødvendigt med flere behandlinger.

Case 2: Plettet farvning og ødelagt skjorte gav penge retur

I en anden sag fra Forbrugerklagenævnet vurderede nævnet, at farvningen af forbrugerens hår ikke var udført fagmæssigt korrekt, fordi striberne ikke var påført i bunden af håret, og fordi farven var plettet i forkanten af håret. Frisøren havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid, og forbrugeren havde derfor ret til at få de 1000 kroner, hun havde betalt, retur.

Forbrugeren havde desuden ret til at få erstattet sin skjorte, fordi den var blevet pletvis afbleget på for eksempel skuldre og øverst på ryggen. Ifølge Forbrugerklagenævnets sagkyndige var det med overvejende sandsynlighed sket i forbindelse med afblegningen af forbrugerens hår.

Case 3: Dyrt ikke at give frisøren mulighed for at løse problemet

I en tredje sag havde forbrugeren klaget til frisøren over, at klipningen var skæv, og at farvningen var plettet og orange. Frisøren bad derfor forbrugeren om at komme tilbage til salonen, hvis hun fortsat var utilfreds med resultatet nogle dage efter. Samme dag fik forbrugeren udført en ny hårfarvning og klipning hos en anden frisør.

Forbrugeren ønskede de 1.260 kroner, hun havde betalt frisøren, retur, men i Forbrugerklagenævnet tabte hun sagen, fordi hun havde afskåret frisøren for at undersøge og eventuelt genbehandle hendes hår.

Gode råd – dine rettigheder hos frisøren:

  • Undersøg, hvad frisøren tager for behandlingen, før du booker tid. Du skal som udgangspunkt betale den pris, frisøren opkræver, hvis prisen ellers er normal og rimelig
  • Frisøren har pligt til at oplyse dig om forhold, som frisøren kender eller burde kende til, og som har betydning for din bedømmelse af ydelsen, fx hvis det er nødvendigt med flere behandlinger end bare én. Frisøren skal bevise, at du har fået oplysningerne
  • Er du utilfreds med klipningen eller farvningen, vil det ofte være en konkret vurdering, om behandlingen ikke er udført fagmæssigt korrekt, og om ydelsen derfor er mangelfuld. Det er dig, som skal bevise, at der er fejl ved behandlingen. Det kan derfor være en god idé at tage billeder som dokumentation
  • Det kan også være en mangel, hvis klipningen eller farvningen ikke svarer til, hvad du normalt kan forvente af en lignende ydelse
  • Opstår der problemer med klipningen/farvningen, er det vigtigt, at du klager til frisøren hurtigst muligt. Frisøren skal have mulighed for inden for rimelig tid at undersøge og evt. genbehandle dit hår
  • Giver du ikke frisøren mulighed for at afhjælpe problemet, vil du få svært ved at få ret, hvis det ender med en klagesag

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet