Øvrige nyheder

Forbrugerne: Her er der plads til forbedringer

Forbrugerforholdene i Danmark er blevet en anelse bedre siden den seneste måling, men på nogle markeder er der fortsat plads til forbedringer. Det fremgår af artiklen ”Forbrugerforholdsindekset 2018”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 11. april 2019.


Vi har ofte svært ved at gennemskue, om vi har det bedste realkreditlån. Og posten lever ikke altid op til vores forventninger, når pakken eller brevet skal leveres.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i artiklen ”Forbrugerforholdsindekset 2018”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop har offentliggjort.

Overordnet set giver målingen et positivt billede af forbrugerforholdene i Danmark, men der er fortsat plads til forbedringer. Vi kan eksempelvis se, at realkredit, post og tog siden 2011 er faldet betydeligt i forhold til gennemsnittet i sammenlignelige lande,

siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen.

I forhold til ni sammenlignelige lande er realkredit siden 2011 faldet på især gennemsigtighed, mens postmarkedet især er faldet på opfyldelse af forventninger. Togmarkedet fik i 2011 en væsentlig højere score end i sammenligningslandene, men ligger nu lige under gennemsnittet.

Forbrugernes oplevelser af de forskellige markeder er baseret på en undersøgelse, som EU-kommissionen løbende foretager blandt forbrugere i EU-landene samt Island og Norge.

Mens danskernes opfyldelse af forventninger til det produkt eller den service, de køber, ligger bedre end gennemsnittet i ni sammenlignelige lande, er danskernes oplevelse af gennemsigtigheden på markederne under gennemsnittet.

Særligt forsyningsmarkeder som el og gas og de finansielle markeder som realkredit, bank og forbrugslån og kreditkort scorer lavt på gennemsigtigheden i forhold til gennemsnittet i sammenligningslandene.

På især servicemarkederne skal du ofte som forbruger tage stilling til rigtig meget information, før du skal købe. Det kan gøre det svært at sammenligne produkterne. På de komplekse markeder kan velvalgt information i en simpel og lettilgængelig form ofte gøre det lettere at navigere for os som forbrugere,

siger Mette Rose Skaksen.

For at gøre det lettere for forbrugerne at træffe valg, der er gode for dem selv, tager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgangspunkt i viden om forbrugernes faktiske adfærd, når der skal udarbejdes ny forbrugerregulering. Målet er blandt andet, at informationen er let overskuelig og tilgængelig i det øjeblik, forbrugerne skal træffe deres valg.

I EU-kommissionens undersøgelse er der også spurgt ind til forbrugernes kendskab til forbrugerrettighederne. Godt 60 procent af forbrugerne kender reglerne om fortrydelsesret og reklamationsret, mens 40 procent kender forbrugerrettighederne for de situationer, hvor de får tilsendt et produkt, som de ikke har bestilt.

For at kunne agere let og trygt som forbruger er det vigtigt, at man kender sine forbrugerrettigheder og ved, hvad man har ret til, hvis produktet eksempelvis har fejl. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne få gode råd og konkret viden om regler og rettigheder,

siger Mette Rose Skaksen.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som står bag forbrug.dk, hvor forbrugerne kan hente mere viden om rettigheder og klagemuligheder. De kan også få tips til, hvordan de navigerer på servicemarkeder som tv, mobiltelefoni og bank.

Læs artiklen ”Forbrugerforholdsindekset 2018”

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

 

Faktaboks 1: Danskernes top-10 over sværeste markeder:

Branche

 
 

1

Post

 

2

Investeringsprodukter og privatpension

 

3

Mobiltelefoni

 

4

Tv-abonnementer

 

5

Internet

 

6

Bank

 

7

Brugte biler

 

8

El

 

9

Ejendomsmæglerservice

 

10

Fastnet telefoni

 

Kilde: Forbrugerforholdsindekset 2018

 

Faktaboks 2: Danskernes top-10 over de nemmeste markeder:

Branche

 
 

1

Mælkeprodukter

 

2

Benzin og diesel

 

3

Alkoholiske drikke

 

4

Personlig pleje

 

5

Briller og linser

 

6

Feriepakker

 

7

Små husholdningsapparater

 

8

Møbler

 

9

Fly

 

10

Hotel

 

Kilde: Forbrugerforholdsindekset 2018

 

Faktaboks 3: Disse 10 markeder er gået mest tilbage i danskernes vurdering i forhold til gennemsnittet i sammenligningslandene:

Branche

2011 - forskel til EØS10

2018 - forskel til EØS10

Udvikling

Procentpoint

Procentpoint

Procentpoint

1

Tog

6,1

-0,5

-6,65

2

Post

-2,2

-8,1

-5,88

3

Realkreditlån

4,3

-1,4

-5,74

4

Bus og metro

1,5

-2,5

-4,00

5

Vandforsyning

4,3

1,1

-3,16

6

El

1,7

-1,2

-2,97

7

Gas

2,4

-0,2

-2,53

8

Biludlejning

-0,1

-2,6

-2,46

9

Benzin og diesel

6,7

4,5

-2,19

10

Små husholdningsapparater

0,4

-1,5

-1,93

Kilde: Forbrugerforholdsindekset 2018