Skip navigation

Forbruger vinder reparationssag mod Apple

17. januar 2019

Selvom en reparation er udført som følge af et gratis reparationstilbud, hæfter virksomheden stadig, hvis reparationen ikke er ordentlig udført. Det viser en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, hvor en forbruger fik medhold i en sag om reparation af sin Apple MacBook Pro.

Er din mobil eller computer blevet gratis repareret som følge af et tilbud fra producenten? Så har du fortsat rettigheder, hvis reparationen ikke er udført korrekt. Det viser en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet.

Sagen er en af flere lignende sager i Forbrugerklagenævnet.

”Som forbruger har du rettigheder, hvis en reparation viser sig ikke at være ordentligt udført. Det gælder også, selvom reparationen er udført gratis som led i et reparationsprogram,” siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

I sagen fra Forbrugerklagenævnet havde forbrugeren i januar 2012 købt en Apple MacBook Pro.

Den pågældende model viste sig imidlertid at have en af producenten anerkendt produktionsfejl, og derfor tilbød Apple i februar 2015, at forbrugerne kunne få repareret deres computer gratis hos Apple eller en autoriseret Apple-servicepartner.

I maj 2015 opdagede forbrugeren en fejl på sin computer, og han indleverede computeren til en autoriseret Apple-servicepartner, der som led i Apples tilbud udskiftede computerens logicboard.

Da samme fejl opstod igen i oktober 2017, blev forbrugerens klage afvist blandt andet med henvisning til, at Apples tilbud var givet som en service uden retlige forpligtelser, og at computeren ikke længere var omfattet af hverken tilbud eller en garanti.

Forbrugerklagenævnet vurderede på baggrund af ordlyden af Apples tilbud, at producenten hæftede for reparationen.

Nævnet gav forbrugeren medhold i, at producenten havde misligholdt aftalen, fordi reparationen ikke var ordentligt udført. Derfor var forbrugeren berettiget til en erstatning på 2.500 kroner.

”Det er vigtigt, at du klager til sælgeren eller reparatøren hurtigst muligt, hvis en reparation ikke er ordentligt udført. Du kan have krav på at få afhjulpet fejlen eller eventuelt få erstatning, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab,” siger Susanne Aamann.

Hvad gælder for reparationer?

  • Reparationer er omfattet af forældelsesloven, der i princippet giver dig mulighed for at klage i op til tre år
  • Du skal altid klage inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen
  • Du skal selv bevise, at reparationen ikke er udført korrekt, eller at en eventuel fejl er opstået på grund af reparationen
  • Svarer reparationen ikke til, hvad du normalt kan forvente af en tilsvarende ydelse, eller er reparationen ikke udført fagmæssigt korrekt, kan du kræve afhjælpning.
  • Viser det sig at være umuligt og uforholdsmæssigt dyrt for den erhvervsdrivende at afhjælpe, kan du eventuelt kræve erstatning, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet