Skip navigation

Forbrugere går glip af tilskud til nyt gasfyr

24. april 2018

Ankenævnet på Energiområdet har afgjort, at forbrugere i tre sager ikke havde ret til at få tilskud til et nyt gasfyr. I sagerne opfyldte forbrugerne ikke energiselskabets krav til dokumentation, eller også var de gået i gang med udskiftningen af fyret, før de havde ansøgt om tilskud.

Skal du have skiftet dit gamle naturgasfyr ud med et nyt? Så begynd med at tjekke betingelserne for at få energisparetilskud hos energiselskabet.

Sådan lyder rådet fra den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, efter at forbrugere har tabt tre sager ved Ankenævnet på Energiområdet, fordi de blev for sent opmærksomme på krav og betingelser.

Ankenævnet får jævnligt klager fra forbrugere, som har fået afslag på deres ansøgning. 

”Forbrugerne er ikke opmærksomme på de særlige betingelser, de skal opfylde for at få energisparetilskud. Nogle forbrugere indgår en aftale med en vvs-installatør, før de søger om tilskud. Andre forbrugere kan ikke opfylde energiselskabets krav til dokumentation. Derfor får de afslag på deres ansøgning,” siger formand for Ankenævnet på Energiområdet, Poul Gorm Nielsen.

Energisparetilskud gives til energiforbedringer af boliger som for eksempel nye energivenlige vinduer og døre, skift af radiatorventiler og udskiftning af fyr. Alle tre afgjorte sager vedrørte nyt gasfyr.

I den ene af de tre sager havde forbrugeren skiftet sit naturgasfyr ud, før han søgte om tilskud. Derfor fik han ikke medhold.

I de to andre sager kunne forbrugerne ikke dokumentere, hvordan deres tidligere naturgasfyr så ud. Ifølge reglerne på området er det et krav, at forbrugeren kan det, for eksempel ved hjælp af billeder.

”Sagerne viser, at det generelt er vigtigt, at forbrugerne sætter sig godt ind i selskabets betingelser og krav. Det kan de blandt andet gøre ved at gå ind på selskabets hjemmeside og se betingelserne for tilskuddet. På den måde kan forbrugerne undgå både skuffelser og ubehagelige overraskelser,” siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.  

På Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside kan forbrugerne læse mere om reglerne for energisparetilskud samt kravene til dokumentation.

Muligheden for energisparetilskud blev indført i november 2012. I december 2016 indgik energiselskaberne en ny aftale med energi-, forsynings- og klimaministeren, der blandt andet skærpede kravene til dokumentation, så forbrugerne skal kunne dokumentere tilstanden før energirenoveringen, fx via billeder.

Gode råd: Hvis du vil søge om energisparetilskud

  • Tjek, hvilke betingelser energiselskabet stiller for, at du kan få energisparetilskud. Det kan variere fra selskab til selskab
  • Husk at søge om energisparetilskud, før du indgår en aftale med en vvs-installatør
  • Undersøg, hvilke specifikke krav energiselskabet stiller til dokumentation. Ifølge reglerne på området skal du kunne dokumentere, hvordan fx dit gamle naturgasfyr så ud. Det kan du eksempelvis gøre ved hjælp af billeder

Kilde: Ankenævnet på Energiområdet og den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

For yderligere information:

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat: 41 71 50 98

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet