Øvrige nyheder

Flytteregler forvirrer elkunder

Ankenævnet på Energiområdet hører jævnligt fra elkunder, som er forvirrede over, hvad der sker med deres elaftale, når de flytter til en ny bolig. Blandt andet er elkunderne ikke klar over, at deres elaftale som udgangspunkt følger med dem. Tjek elselskabets betingelser, lyder rådet.

Denne pressemeddelelse er udsendt den 29. august 2018.


Når du flytter, er det ikke kun dit tøj, din cykel og din kat, der følger med. Din elaftale vil typisk også flytte ind i den nye bolig.

Flytter du sammen med fx en kæreste, kan din elaftale i nogle tilfælde endda gå ind og overtage leveringen af el på adressen fra kærestens elaftale, som automatisk bliver opsagt.

Ofte vil elaftalen flytte med, når forbrugeren flytter ind i en ny bolig. Men blandt elselskaberne kan der være forskel på vilkårene. Det er derfor vigtigt, at forbrugerne tjekker betingelserne i deres elaftale, hvis de skal flytte eller vil opsige deres elaftale,

siger formand for Ankenævnet på Energiområdet, Poul Gorm Nielsen.

I 2016 blev reglerne på elmarkedet ændret. Indtil da blev forbrugere, der ikke selv aktivt valgte et andet elselskab, automatisk bundet til det elselskab, der havde forsyningspligten i området, de flyttede til.

Det enkelte elselskabs betingelser regulerer forbrugernes elaftale, herunder hvad der gælder, hvis forbrugeren flytter eller vil opsige sin aftale.

Flere sager og henvendelser til Ankenævnet på Energiområdet viser imidlertid, at der blandt forbrugerne er forvirring over vilkårene, når de skal flytte.

I en sag fra Ankenævnet på Energiområdet flyttede forbrugeren tre gange uden, at han var klar over, at hans elaftale alle tre gange flyttede med på grund af elselskabets betingelser. Da forbrugeren flyttede sammen med en kæreste på dennes bopæl, overtog forbrugerens elselskab automatisk leveringen af el på den nye bopæl fra kærestens elselskab.

I en anden sag fra ankenævnet kom en forbruger til at hæfte for noget af elforbruget på sin tidligere adresse, fordi hun ikke kunne dokumentere, at hun i forbindelse med flytningen havde opsagt aftalen med elselskabet. Aftalen på den fraflyttede adresse fortsatte således, samtidig med at en tilsvarende aftale blev oprettet på den nye adresse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen råder forbrugerne til at tjekke elselskabets vilkår og krav, når de skal flytte.

Det er vigtigt at følge de krav, elselskabet stiller til din opsigelse og at melde flytningen til elselskabet. Ellers risikerer du eksempelvis at komme til at hæfte for forbruget på din tidligere adresse,

siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann og tilføjer:

Og når du alligevel skal flytte, er det også en oplagt mulighed at tjekke, om du nu har den bedste elaftale, eller om der findes et billigere alternativ.

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, kan forbrugerne læse mere om reglerne for betaling af el, og hvad de skal være opmærksomme på, hvis de flytter til en ny bopæl eller vil klage over deres elforsyning.

Gode råd: Sådan skifter du elselskab, når du flytter 

  • Du kan frit vælge et nyt elselskab, når du flytter til en ny bolig. Det gælder også, selvom du flytter til en lejebolig
  • Tjek i elselskabets betingelser, om din gamle elaftale automatisk flytter med. Du kan kun være bundet til en elaftale ad gangen på samme målepunkt
  • Vær også opmærksom på, om du er bundet af en aftale med dit nuværende elselskab. Selskabet må maksimalt binde dig til aftalen i seks måneder
  • Husk at melde din flytning til elselskabet, og aflæs elmåleren. Elselskabet kan opkræve betaling hos alle, der er tilmeldt som kunde på adressen
  • Husk at aflæse elmåleren i den nye bolig. Notér, hvad elmåleren viser, og kontakt elselskabet
  • Vil du afmelde din elaftale, så gør det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har gjort det
  • Læs mere om el og flytning på forbrug.dk

Kilde: Ankenævnet på Energiområdet og den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk 

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98