Skip navigation

nethandel #heltsikkert

PROBLEMER MED PRIS OG BETALING

 

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis der opstår problemer med pris og betaling, når du handler på nettet, eller hvis der bliver hævet ukendte beløb på din konto.

Netbutikken trækker pengene, men sender ikke varen

Netbutikken må ikke trække pengene fra din konto, før varen er sendt.

Er der tale om en vare, som er fremstillet særligt til dig, kan netbutikken dog godt kræve, at du betaler hele eller dele af beløbet forud.

Du skal være opmærksom på, at der eventuelt kan gælde andre regler for virksomheder, som hører hjemme i et andet EU-land.

Netbutikken trækker for mange penge

Kontakt netbutikken, hvis der bliver trukket flere penge på dit kort end aftalt.

Netbutikken har derefter 14 dage til at tilbageføre pengene. Sker det ikke, skal du straks kontakte din bank og få den til at tilbageføre pengene.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden

Netbutikken siger, at prisen på hjemmesiden var en fejl

Du kan normalt forlange at købe varen til den pris, du har fået oplyst på nettet, medmindre det er åbenlyst, at der er tale om en fejl i prisen.

Hvorvidt der er tale om en fejl, afhænger af, om du vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl.

Læs mere på forbrug.dk >>

Varen blev dyrere (told og moms)

Når du handler i en netbutik i et andet EU-land, indeholder prisen som hovedregel allerede moms, og du skal ikke betale told. Du skal i visse tilfælde betale særlige afgifter for eksempel, når der er tale om tobak og alkohol.

penge i haanden

Har du købt varen i en netbutik uden for EU, skal du som hovedregel betale told, dansk moms og evt. særlig afgift. Har du købt varen i en netbutik i EU, skal du også betale told og moms, hvis varen bliver sendt fra et land uden for EU.

Toldstyrelsen og Skattestyrelsen kan hjælpe dig med viden om told, moms og særlige afgifter i forbindelse med nethandel uden for EU.

Læs mere på skat.dk >>

Afgifter, når du handler uden for EU

 • Moms, hvis prisen på varerne overstiger 80 kroner før fragt
 • Told og moms, hvis prisen på varerne overstiger 1.150 kroner før fragt
 • Importgebyr
 • Punktafgifter ved køb af nogle varer

Nye momsregler ved nethandel uden for EU

Hvis du handler i netbutikker, der sender deres varer fra et land uden for EU, så vær opmærksom på, at der kommer nye regler for moms i sommeren 2021.

Det betyder, at du skal betale moms samt et gebyr til transportøren oven i prisen på alle varer, som kommer ind i Danmark fra og med den 1. juli 2021.

Hidtil har du først skullet betale moms og gebyr til transportøren, hvis varens pris oversteg 80 kroner.

Læs mere hos Toldstyrelsen >>

Dit betalingskort er blevet misbrugt

Opdager du, at der er blevet hævet et beløb på din konto, du ikke kender til, skal du straks kontakte din bank, som vil kunne tilbageføre pengene.

Banken hæfter som udgangspunkt ved andres misbrug af dit betalingskort. I nogle tilfælde skal du dog betale en del af misbruget selv.

Læs mere hos Det Kriminalpræventive Råd >>

Misbrug af betalingskort – det skal du betale i selvrisiko

Du hæfter for 375 kroner:

Hvis PIN-koden eller en SMS-engangskode er brugt. Det gælder også, selvom du ikke har oplyst koderne til nogen.

Du hæfter for 8.000 kroner:

Hvis banken kan godtgøre, at PIN-koden/SMS-koden er brugt og:

 • du ikke har givet besked snarest muligt efter, at du har opdaget, at dit betalingskort er væk, eller at andre har fået kendskab til koden til kortet
 • du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
 • du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du selv har gjort misbruget muligt

Du hæfter ubegrænset:

Hvis banken godtgør, at du har givet PIN-koden/SMS-koden til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug.

Der er ved en fejl hævet penge på din konto

Opdager du, at der gennem længere tid løbende er blevet trukket beløb fra din konto, du ikke kender til, kan du bede din bank om at tilbageføre pengene.

Det er vigtigt, at du kontakter banken snarest muligt. Du skal kontakte banken inden for 14 dage, efter du har opdaget hævningerne, og senest 13 måneder efter pengene er trukket.

Læs mere hos Forbrugerombudsmanden >>

Kontakt din bank, hvis:

 • dit betalingskort er blevet misbrugt
 • der bliver hævet ukendte beløb på din konto
 • netbutikken trækker flere penge end aftalt
 • du ikke modtager varen eller får en forkert vare

Her kan du klage:

Du kan anmelde din sag til politiet, hvis du er blevet franarret dine kort- eller netbankoplysninger eller andre følsomme oplysninger.

Læs mere hos politiet >>

 

Bliver der hævet penge på din konto for et abonnement, du ikke mener, du har indgået, kan du klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, hvis der er tale om et dansk firma, og det samlede beløb overstiger 1.110 kroner.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager >>

Hører firmaet hjemme i et EU-land, Norge eller Island, kan du kontakte Forbruger Europa.

Forbruger Europa >>

Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden, som kan vurdere sagen og evt. føre en sag mod virksomheden.

Forbrugerombudsmanden >>

 

Nethandel #heltsikkert giver dig én samlet indgang til information om, hvordan du handler sikkert på nettet, og hvad du kan gøre, hvis det er gået galt.

Sidst opdateret 01.11.2021

KUNNE DU BRUGE SIDEN?